Dostosowywanie tekstu interfejsu użytkownika w aplikacjach DPS do systemu iOS

Opcja „Użyj dostosowanych ciągów” w sekcji Zaawansowane programu DPS App Builder umożliwia dostosowanie ciągów tekstowych zapisanych w aplikacji przeglądarki dla wszystkich obsługiwanych języków. Można m.in. dostosować tekst na przyciskach w bibliotece i tekst w oknach dialogowych.

Na stronie Szczegóły aplikacji w programie DPS App Builder wybierz pozycję Opcje zaawansowane. Następnie wybierz opcję Użyj dostosowanych ciągów. Kliknij pozycję Generuj szablon, aby pobrać szablon XML do folderu Documents. DPS App Builder automatycznie wskaże nazwę tego pliku. Można będzie teraz edytować plik XML. W przypadku edytowania przeglądarki utworzonej dla starszej wersji pobierz i edytuj najnowszy szablon, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

W przypadku edycji pliku XML należy pamiętać, że każdy element interfejsu zawiera wartość <key name> oraz jeden lub więcej ciągów językowych (np. <en> dla języka angielskiego). Edytować można tekst kodu językowego (np. <pl> dla języka polskiego); nie należy natomiast zmieniać ciągu <key name>.

Edytując tekst interfejsu w aplikacji przeglądarki, zmień kod języka, ale nie zmieniaj nazwy klucza.

Edytowanie nazwy biblioteki, sklepu i poszczególnych pól

(Wersja Enterprise) Ten plik XML można również wykorzystać w celu zmodyfikowania etykiet „Library” i „Viewer” oraz dodania ciągów językowych dla etykiet pod niestandardowymi ikonami w pasku narzędziowym nawigacji. Na końcu pliku XML znajduje się zbiór elementów interfejsu użytkownika. Odpowiadają im nazwy takie jak „Library” („Biblioteka”), „iPad viewer label” („Etykieta przeglądarki iPad”) oraz „iPad Custom slot 1 label” („Etykieta niestandardowego pola 1 iPad”). Numery niestandardowych pól odpowiadają niestandardowym ikonom (w porządku od lewej do prawej) dodanym między przyciskiem Biblioteka a przyciskiem Przeglądarka w sekcji Pasek nawigacji. Dla etykiet niestandardowych pól należy podać ciągi językowe, np. „<en>Help</en>” oraz „<es>Ayuda</es>” dla języka angielskiego i hiszpańskiego.

Edytowanie niestandardowych sklepów i pól

Edytowanie przycisków „Buy Issue” („Kup wydanie”) w bibliotece

Gdy tworzy się aplikację subskrypcji, domyślna etykieta przycisku umożliwiającego zakup pojedynczego wydania to „Buy Issue”. Wartość tę można dostosować, dodając odpowiedni ciąg do ciągu „Showcase Buy” za pomocą narzędzia App Builder: %@.

Przed edycją w bibliotece będzie widoczny przycisk „Buy Issue”.

Zastąp tekst „Buy Issue” ciągiem „%@”, aby w bibliotece była wyświetlana cena.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto