Konsola DPS Dashboard

Każdy użytkownik, który ma ważny identyfikator Adobe ID, może zalogować się w serwisie Digital Publishing Suite Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) i edytować folia. Identyfikator Adobe ID użyty do logowania określa zakres funkcji, z których można korzystać.

Serwis DPS Dashboard prezentuje różne opcje i usługi w zależności od tego, jakiego konta użyto do zalogowania się.

Rodzaje subskrypcji pakietu Digital Publishing Suite

Dostępne są dwie edycje pakietu Digital Publishing Suite: Enterprise i Professional.

Professional

Posiadacze kont Professional mogą korzystać z narzędzi do authoringu oraz narzędzi i usług dostępnych na pulpicie Dashboard do tworzenia nieograniczonej liczby niestandardowych aplikacji przeglądarek.

Enterprise

Posiadacze kont Enterprise mają dostęp do tych samych narzędzi i usług, co posiadacze kont Professional, a dodatkowo mają także możliwość dostosowywania interfejsu przeglądarek, tworzenia serwerów uprawnień, tworzenia aplikacji korporacyjnych i innych.

Role Digital Publishing Suite

Po wykupieniu subskrypcji pakietu Digital Publishing Suite przedstawiciel firmy Adobe konfiguruje dla Ciebie konto główne. Po jego utworzeniu można użyć narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem), aby przypisywać role do identyfikatorów Adobe ID.

Rola administratora

Konto administratora służy do przydzielania rodzajów kont.

Rola aplikacji

Rola aplikacji wiąże opublikowane folio z określoną, niestandardową aplikacją przeglądarki wielu folio. Na przykład, jeśli wydawca tworzy magazyny o sportach uprawianych na świeżym powietrzu, dla każdej aplikacji przeglądarki powinno utworzyć się jeden identyfikator Adobe ID, na przykład „rowery@wydawca.com” i „spacery@wydawca.com.”

W przypadku roli aplikacji nie należy używać imion i nazwisk osób (na przykład „jankowalski@wydawca.com”), chyba że istnieje już niestandardowa aplikacja przeglądarki, która jest powiązana z identyfikatorem Adobe ID danej osoby.

Rola DPS App Builder

Identyfikatora Adobe ID programu DPS App Builder należy używać do logowania się do programu DPS App Builder i tworzenia niestandardowych aplikacji przeglądarek.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto