DPS Export for PowerPoint

DPS Export for PowerPoint to dodatek do programu PowerPoint, który umożliwia konwertowanie prezentacji Microsoft PowerPoint 2010 i 2013 na folia Adobe DPS. Po zainstalowaniu dodatku DPS Export for PowerPoint na komputerze z systemem Windows w programie PowerPoint pojawi się zakładka „DPS Export”. Można na niej określać ustawienia eksportowania i eksportować zestaw slajdów.

Dodatek umożliwia eksportowanie slajdów z programu PowerPoint jako artykułów do folio DPS.

Wymagania systemowe

 • Windows 7 lub Windows 8
 • Microsoft PowerPoint 2010 lub 2013, wersja 32-bitowa (program PowerPoint w wersjach do systemu Mac OS nie oferuje wymaganych funkcji dodatków)
 • Struktura .NET Framework 4 lub nowsza (wchodzi w skład pakietu instalacyjnego DPS Export for PowerPoint)
 • Środowisko wykonawcze Visual Studio Tools for Office (wchodzi w skład pakietu instalacyjnego DPS Export for PowerPoint)
 • Adobe Content Viewer for Desktop1
 • Adobe Content Viewer dla danego urządzenia (do pobrania ze sklepów iOS App Store, Google Play, Sklep Windows)
 • Subskrypcja DPS dla przedsiębiorstw (wymagana do przesyłania folio)

1 Przeglądarka Content Viewer for Desktop wchodzi w skład programu instalacyjnego DPS Export for PowerPoint na komputerach z systemem Windows w wersji niższej niż 8.1. W przypadku systemu Windows 8.1 należy zainstalować przeglądarkę Adobe Content Viewer ze Sklepu Windows.

Instalowanie wymaganych narzędzi

Kliknij poniższe łącze, aby pobrać i uruchomić pliki instalatora:

www.adobe.com/go/learn_dps_pptexport_pl

Filmy i artykuły

Eksportowanie prezentacji do formatu DPS

 1. Zainstaluj dodatek DPS Export for PowerPoint i uruchom program PowerPoint.

 2. Utwórz prezentację, którą chcesz wyeksportować.

  Jeśli prezentacja zawiera sekcje (Wstaw > Sekcja), to slajdy znajdujące się w każdej z sekcji będą eksportowane jako artykuły. Natomiast jeśli prezentacja nie zawiera sekcji, to każdy slajd będzie eksportowany do postaci artykułu.

 3. Kliknij przycisk DPS Export na pasku narzędzi programu PowerPoint.

 4. Kliknij opcję Account (Konto) na pasku narzędziowym dodatku, a następnie wybierz konto aplikacji, w której ma się pojawić folio.

  Musisz podać informacje o koncie, aby móc eksportować i przesyłać zawartość. Natomiast wyświetlanie podglądu zawartości nie wymaga podawania informacji o koncie.

  Można również podać adres i port serwera proxy dla sieci lokalnej.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności na pasku narzędziowym:

  • Kliknij opcję Preview (Podgląd), aby utworzyć lokalną wersję pliku do wyświetlenia w przeglądarce Desktop Viewer.
  • Kliknij opcję Upload (Prześlij), aby przesłać folio do usługi Adobe Folio Producer. Pamiętaj, że konieczne jest zalogowanie się z użyciem opcji Konto.

  Podane informacje zostaną wykorzystane jako metadane folio i artykułu. Na przykład wartość „Nazwa publikacji” jest używana w folio zarówno dla opcji Publication Name (Nazwa publikacji), jak i Description (Opis), natomiast wartość „Autor” jest używana w polach Author (Autor) we wszystkich artykułach. Przed opublikowaniem folio można edytować te ustawienia w narzędziu Folio Producer. Więcej informacji o tych opcjach zawiera artykuł Zmiana właściwości folio oraz Zarządzanie artykułami w pomocy pakietu DPS.

 6. Przetestuj zawartość folio.

  • Jeśli musisz wprowadzić zmiany zawartości źródłowej przesłanego folio, wyeksportuj ponownie prezentację z programu PowerPoint. Jeśli użyjesz tej samej nazwy pliku, wyeksportowana zawartość zastąpi istniejącą.
  • Jeśli musisz utworzyć folio o innym rozmiarze dla innych urządzeń albo zmienić ustawienia eksportowania, zmień nazwę pliku PowerPoint i ponownie wyświetl podgląd albo prześlij folio.
 7. Użyj narzędzia Folio Producer, aby opublikować folio.

Dodatkowe informacje

 • Slajdy są eksportowane jako folio o orientacji wyłącznie poziomej. Jeśli prezentacja zawiera sekcje (Wstaw > Sekcja), to slajdy znajdujące się w każdej z sekcji będą eksportowane jako artykuły. Natomiast jeśli prezentacja nie zawiera sekcji, to każdy slajd będzie eksportowany do postaci artykułu.
 • Zawartość jest skalowana i dodawane są puste pasy (letterboxing), tak aby mieściła się na wybranym urządzeniu docelowym.
 • Hiperłącza programu PowerPoint są konwertowane w nakładki hiperłączy, a ścieżki ruchu i większość animacji można wyeksportować jako sekwencje obrazów DPS. Pliki audio (.mp3) i wideo (.mp4) są eksportowane jako nakładki. Szczegółowy wykaz obsługiwanych nakładek zawiera artykuł: Wykorzystanie prezentacji PowerPoint w programie Adobe DPS.
 • Dla okładek generowane są obrazy poziome i pionowe. Rozważ zastąpienie tych obrazów okładek. Możesz również zmodyfikować metadane folio i artykułów w narzędziu Folio Producer.
 • Jeśli po wyeksportowaniu prezentacji okaże się, że trzeba ją dalej edytować, usuń folio, a potem ponownie wyeksportuj prezentację. Nie jest jeszcze obsługiwana możliwość edytowania folio wyeksportowanych z programu PowerPoint.
 • Jeśli animacje programu PowerPoint nie zostały poprawnie wyeksportowane, spróbuj je wyeksportować z wyłączoną opcją „Włącz elementy interaktywne”.
 • Obecnie nie można eksportować zawartości do rozwiązania Digital Publishing Solution (DPS 2015). Można jednak opublikować wyeksportowane folio w pakiecie DPS, a potem przeprowadzić jego migrację do projektu DPS 2015.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?