Omówienie różnych typów aplikacji DPS

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Overview of Experience Manager Mobile.

Każda osoba, która zainstalowała program InDesign CS6 lub nowszy, może utworzyć folio i udostępnić je innym osobom. Aby utworzyć niestandardową aplikację przeglądarki i przesłać ją do jednego z obsługiwanych sklepów, np. Apple App Store, Google Play lub Windows Store, należy użyć pakietu Digital Publishing Suite w wersji Professional lub Enterprise.

Informacje na temat subskrypcji pakietu Digital Publishing Suite można znaleźć na stronie www.adobe.com/pl/products/digitalpublishingsuite/.

Rodzaje niestandardowych aplikacji przeglądarek

Aplikacja Adobe Content Viewer pozwala przeglądać folio i udostępniać je innym osobom. Aby udostępnić własne folio w sklepie, należy posłużyć się programem DPS App Builder, służącym do tworzenia własnej aplikacji przeglądarki.

Firma Adobe poleca

Basic Viewer Types Video (Podstawowe rodzaje przeglądarek)

Aplikacja przeglądarki pojedynczego folio

W aplikacja przeglądarki pojedynczego folio jest ono wbudowane do aplikacji przeglądarki. Przeglądarka nie ma żadnej biblioteki.

Aby utworzyć aplikację do obsługi pojedynczego folio na licencji Professional i Enterprise, wyeksportuj plik .zip za pomocą panelu Organizer narzędzia Folio Producer i wskaż ten plik w module DPS App Builder.

Zauważ, że aplikacja do obsługi pojedynczego folio nie obsługuje zakładek ani udostępniania społecznościowego. Aplikacja do obsługi pojedynczego folio nie może pojawiać się w kiosku Newsstand. Przeglądarkę pojedynczego folio można utworzyć dla tabletu iPad, ale nie urządzeń iPhone, Android lub Windows.

Przeglądarka pojedynczego folio nie posiada biblioteki.

Aplikacja przeglądarki wielu folio

Aplikacja przeglądarki wielu folio program DPS App Builder służy do utworzenia przeglądarki, która zasadniczo jest powłoką. Aplikacja przeglądarki, którą wysyłasz do sklepu, nie ma zawartości. Organizator modułu Folio Producer służy do publikowania folio w usłudze Adobe Distribution Service. Klienci korzystają z biblioteki przeglądarki, aby pobierać folio, do których posiadają uprawnienia.

Dla każdej utworzonej aplikacji przeglądarki wielu folio użyj innego identyfikatora Adobe ID. Zobacz Korzystanie z identyfikatorów Adobe ID na potrzeby publikacji cyfrowych.

Biblioteka przeglądarki wielu folio pozwala klientom pobierać, przeglądać i kupować folio.

Dla aplikacji przeglądarki wielu folio można utworzyć dwa rodzaje folio — darmowe i komercyjne. Każde opublikowane folio ustawione na Darmowe i Publiczne automatycznie pojawia się w bibliotece własnej przeglądarki wraz z przyciskiem Pobierz.

Każde folio opublikowane z ustawieniem Komercyjne lub Publiczne musi być powiązane z funkcją zakupu z poziomu aplikacji w serwisie iTunes Connect lub Google Play. Gdy publikujesz folio, użyj tego samego identyfikatora ID produktu, którego używasz przy konfigurowaniu zakupu z poziomu aplikacji. Folio komercyjne pojawiają się w bibliotece własnej przeglądarki wraz z przyciskiem Kup. Gdy klient stuknie Kup, może zakupić dane folio.

Aplikacja przeglądarki subskrypcji wielu folio

Aplikacja przeglądarki z subskrypcjami zawiera przycisk Zaloguj oraz opcję biblioteki, która pozwala klientom wybrać rodzaj subskrypcji. Na przykład, mogą wybrać opcję 3-miesięczną, 6-miesięczną lub roczną. Gdy zalogują się, przeglądarka łączy się ze sklepem, aby sprawdzić, jakie folio mogą pobrać, gdyż posiadają do nich uprawnienia.

Można utworzyć subskrypcję przeznaczoną do sklepu Apple App Store. Użytkownicy korzystający z kont korporacyjnych mogą ponadto skonfigurować niestandardowy serwer uprawnień. Dzięki temu klienci będą mogli według własnego wyboru uzyskać subskrypcję za pośrednictwem sklepu lub Twojej usługi.

Biblioteka przeglądarki subskrypcji

Aplikacja przeglądarki podpisana korporacyjnie

Subskrybenci korporacyjni mogą tworzyć aplikacje na iPada przeznaczone jedynie do rozprowadzanie wewnętrznego. Podpisana korporacyjnie aplikacja przeglądarki na iPada jest rozprowadzana w danej firmie, nie zaś pobierana ze sklepu Apple Store. Zobacz Tworzenie aplikacji przeglądarki na iPada podpisanej korporacyjnie.

Sposoby dystrybucji aplikacji

Zawartość utworzoną za pomocą narzędzi DPS można dystrybuować, wykorzystując opisane poniżej metody.

Za pośrednictwem publicznego sklepu z aplikacjami

Utwórz aplikację i prześlij ją do sklepu Apple App Store, Google Play lub Windows Store.

Za pośrednictwem publicznego sklepu z aplikacjami o ograniczonych zasadach dystrybucji (tylko wersja Enterprise)

Utwórz i prześlij aplikację subskrypcji do sklepu Apple, Google lub Windows. Skorzystaj z niestandardowego serwera uprawnień, aby wskazać folia, które mogą być pobierane i przeglądane na podstawie typu konta użytkownika. Zobacz artykuł Dystrybucja ograniczona w ramach pakietu Digital Publishing Suite (j. ang.).

Za pośrednictwem prywatnego serwera (tylko wersja Enterprise)

Utwórz aplikację wewnętrzną i udostępniaj ją w środowisku za zaporą sieciową. Zobacz Tworzenie aplikacji przeglądarki na iPada podpisanej korporacyjnie.

Informacje o uprawnieniach i realizacji

Uprawnienie to zezwolenie na pobranie elementu. Realizacja to proces udostępniania klientom uprawnionej zawartości do pobierania. Sklep (taki jak Apple App Store lub Google Play Store) jest miejscem, z którego można pobrać aplikacje przeglądarki. Możesz użyć programu DPS App Builder, aby tworzyć własne aplikacje dla sklepu. Usługa Distribution Service to miejsce, w którym folio są dostępne do pobrania. Aby opublikować folio w usłudze Distribution Service, użyj narzędzia Folio Producer.

Aplikacje do obsługi pojedynczych wydań folio są pobierane w całości z App Store. Gdy klient pobierze przeglądarkę do obsługi wielu folio i otworzy bibliotekę, przeglądarka sprawdzi usługę Adobe Distribution Service pod kątem folio, które są dostępne do pobrania.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online