Opcja eksportowania dla przeglądarek pojedynczego folio

Subskrybenci poziomu Professional lub Enterprise mogą wyeksportować folio jako plik .zip, który można następnie określić w aplikacji DPS App Builder. Przed wyeksportowaniem folio należy je opublikować.

Jeśli korzystasz z subskrypcji Creative Cloud lub licencji Single Edition w celu tworzenia aplikacji z pojedynczym folio, nie używaj metody polegającej na eksportowaniu. Zamiast tego zaznacz folio w panelu Folio Builder i wybierz z menu panelu polecenie Utwórz aplikację. Od grudnia 2014 r. usługa Digital Publishing Suite Single Edition nie będzie już dostępna do zakupu w sklepie Adobe.com. Po 1 maja 2015 r. tworzenie lub edytowanie aplikacji za pomocą usługi DPS Single Edition nie będzie już możliwe.

  1. Zaloguj się w portalu Adobe Digital Publishing Suite Dashboard przy pomocy konta subskrypcji.

  2. Na pulpicie nawigacyjnym (Dashboard) kliknij narzędzie Folio Producer. Folio należy opublikować w narzędziu Folio Producer Organizer. Zobacz Publikowanie folio w usłudze Distribution Service.

  3. W module Organizer narzędzia Folio Producer wybierz opublikowane folio i kliknij polecenie Eksportuj.

  4. Określ nazwę i lokalizację pliku .zip, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wspomniany plik .zip należy wskazać podczas kompilowania aplikacji przeglądarki pojedynczego folio w programie DPS App Builder. Zobacz Tworzenie własnej aplikacji viewer dla iPada.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?