Dzięki Edytorowi narzędzia Folio Producer możesz edytować ustawienia artykułów. Niektóre z tych ustawień nie są dostępne w panelu Folio Builder. Edytor zawiera dwa widoku: widok Miniaturka zapewniający podgląd artykułów i możliwość zmiany właściwości oraz widok Lista, który służy do określania kolejności, blokowania i zmieniania innych ustawień.

Artykuły dostępne w folio
Artykuły dostępne w folio

A. Wybrany artykuł B. Widok listy i miniaturek C. Pokaż układ poziomy lub pionowy 

Użyj widoku Lista, aby ręcznie zmieniać kolejność artykułów, zmieniać priorytety pobierania i edytować inne ustawienia.

Artykuły folio wyświetlone w widoku Lista
Artykuły folio wyświetlone w widoku Lista

Używanie widoku Miniaturka do podglądu artykułów

Artykuły HTML i programu InDesign korzystające z formatu obrazów JPEG i PNG wyświetlają miniaturki w Edytorze narzędzia Folio Producer. Miniaturki nie są jednak wyświetlane w artykułach korzystających z formatu obrazu PDF.

 1. Zaloguj się w portalu Adobe Digital Publishing Suite Dashboard i kliknij narzędzie Folio Producer.

 2. Zaznacz folio, które chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Zmiana kolejności

  Przeciągnij artykuł, aby zmienić jego kolejność.

  Edytowanie właściwości artykułu

  Zmiany, które wprowadzasz w ustawieniach Właściwości artykułu mają swoje odbicie w panelu Folio Builder. Zobacz Zmiana właściwości artykułów.

  Wyświetlanie układów pionowych i poziomych

  Kliknij przycisk Poziomy lub Pionowy, aby zmienić układ. Przeciągnij suwak Rozmiar miniaturek, aby zmieniać wielkość miniaturek artykułów.

  Dodawanie artykułu

  Kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz artykuł w folio, z którego chcesz wykonać kopiowanie. Możesz również skopiować artykuł do innego folio, wybierając polecenie Kopiuj do z wyskakującego menu artykułów.

  Importowanie pliku HTMLResources.zip

  Kliknij, aby zaimportować plik HTMLResources.zip. Zobacz Importowanie zasobów HTMLResources.

  Zmiana nazwy artykułu

  Wybierz polecenie Zmień nazwę z wyskakującego menu artykułu, a następnie zmień nazwę danego artykułu. Zmiana nazwy artykułu powoduje zmianę Nazwy artykułu, a nie Tytułu artykułu, który wyświetlany jest w przeglądarce. Zmiana nazwy artykułu może powodować uszkodzenie łączy navto pomiędzy artykułami.

Edycja ustawień artykułu

 1. Zaznacz i otwórz folio w narzędziu Folio Producer Editor.

 2. W widoku Miniatury lub Lista dokonaj zmian w ustawieniach artykułu. Zobacz Zmiana właściwości artykułów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online