Kliknięcie łącza Folio Producer w portalu Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) powoduje wyświetlenie zawartości Folio Producer. Służy ono do organizowania i edytowania folio. Jeśli zalogujesz się przy pomocy konta subskrypcji, możesz publikować folio. Narzędzie Folio Producer zawiera stronę Organizator, która wyświetla dostępne folio oraz stronę Edytor, która wyświetla artykuły w folio.

Dostępne folio wyświetlone w panelu Organizator
Dostępne folio wyświetlone w panelu Organizator

Uwaga:

Aby otworzyć narzędzie Folio Producer Organizer bezpośrednio, wybierz w menu panelu aplikacji Folio Builder polecenie Folio Producer.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online