Instalowanie narzędzi pakietu DPS

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Installation and setup.

Pakiet Adobe Digital Publishing Suite jest dostępny dla programu InDesign CC i CC 2014. Narzędzia DPS nie są natomiast dostępne dla wersji InDesign CC 2015 i nowszych. Aby zainstalować pełny zestaw narzędzi dla programu InDesign CS, uruchom instalator DPS Desktop Tools, wybierając opcję „Pomoc > Uaktualnienia” w programie InDesign.

Przeglądarka Desktop Viewer nie jest już obsługiwana. Zaleca się wyświetlanie podglądu z użyciem urządzeń mobilnych.

Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, zapoznaj się z sekcją Znane problemy dotyczące instalacji w tym artykule.

Łącza do pakietów instalacyjnych

InDesign CC

Narzędzia CC DPS Desktop Tools (Windows)

Narzędzia CC DPS Desktop Tools (Mac OS)

 

DPS App Builder (tylko Mac OSX 10.7 lub nowsze wersje)

DPS App Builder

Instalowanie narzędzi DPS Desktop Tools

  1. W programie InDesign wybierz polecenie Pomoc > Uaktualnienia i uaktualnij narzędzia DPS Desktop Tools.

    Instalator DPS Desktop Tools zainstaluje panel Folio Overlays panel, panel Folio Builder, wymaganą wtyczkę do programu InDesign oraz aplikacje DPS App Builder i Desktop Viewer. (Przeglądarka Desktop Viewer nie jest już zalecana jako narzędzie do precyzyjnego podglądu. Zamiast niej należy używać podglądu na urządzeniu).

    Uwaga:

    Od momentu wydania najnowszej wersji może upłynąć kilka dni, zanim instalator wejdzie w skład aktualnego pakietu uaktualnień do programu InDesign. W tym okresie można uaktualnić narzędzia DPS Desktop Tools, pobierając i uruchamiając najnowszą wersję instalatora z użyciem podanych powyżej łączy.

Instalacja aplikacji Adobe Content Viewer na urządzeniu mobilnym

Jeśli korzystasz z urządzeń iPad, iPhone, tabletu z systemem Android, tabletu Kindle Fire lub urządzenia z systemem Windows 8.1 lub nowszym, zainstaluj najnowszą wersję przeglądarki Adobe Content Viewer ze sklepu. Na stronie sklepu wyszukaj frazę „Adobe Content Viewer”.

Uaktualnianie narzędzi DPS Desktop Tools

Gdy zostanie wydany nowy zestaw narzędzi, wybierz polecenie „Pomoc > Uaktualnienia” w programie InDesign i uaktualnij narzędzia DPS Desktop Tools.

Określanie wersji zainstalowanych narzędzi

W programie InDesign wybierz polecenie Informacje o programie z menu panelu Folio Builder i sprawdź ostatnie dwie cyfry.

W tym przykładzie zainstalowane są narzędzia w wersji 32.

Znane problemy dotyczące instalacji

Adobe Content Viewer dla komputerów stacjonarnych (Desktop Viewer) nie działa

Wersja Adobe AIR v20 wymaga, aby w systemie Mac OS X były używane aplikacje 64-bitowe. Uniemożliwia to uruchomienie komputerowej aplikacji Adobe Content Viewer (Desktop Viewer) na komputerze z systemem Mac OS X, gdy jest zainstalowane środowisko AIR v20. Wyświetlany jest komunikat „Brak wymaganego rozszerzenia natywnego dla tej aplikacji”.

Zespół DPS nie planuje uaktualniać przeglądarki Adobe Content Viewer na komputery stacjonarne (Desktop Viewer) jako narzędzia do wyświetlania zawartości DPS w programie InDesign. Zaleca się korzystanie z podglądu na urządzeniu, który zapewnia bardziej precyzyjne rezultaty.

Komunikat o błędzie „Uaktualnij aplikację” (Please update your app)

Podczas próby pobrania nowych folio wyświetlany jest komunikat „Uaktualnij aplikację. Wydanie jest dostępne do pobrania, jednak wymaga nowszej wersji aplikacji”.

W tej sytuacji wersja folio jest nowsza od wersji aplikacji przeglądarki. Aby rozwiązać ten problem, należy opublikować folio za pomocą starszej wersji przeglądarki, która jest zgodna z aplikacją, lub wysłać nową wersję aplikacji do sklepu.

Szczegółowe informacje: http://helpx.adobe.com/pl/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html

Komunikat o błędzie: „Ta wersja programu DPS App Builder jest już nieaktualna” (This version of DPS App Builder has expired)

Komunikat ten jest wyświetlany w sytuacji, gdy użytkownik próbuje używać starszej wersji programu DPS App Builder, a jest już dostępna nowa wersja. Rozwiązanie polega na zainstalowaniu nowej wersji programu DPS App Builder. 

Niekiedy jednak komunikat ten pojawia się nadal mimo przeinstalowania programu DPS App Builder. Przyczyną może być używanie starej wersji systemu operacyjnego; należy używać systemu Mac OSX 10.7 lub nowszego, ponieważ Mac OSX 10.6.8 nie jest już obsługiwany. Ponadto przed pobraniem najnowszej wersji programu DPS App Builder należy pamiętać o wyczyszczeniu bufora przeglądarki WWW. Bufor przeglądarki zawiera niekiedy starą wersję instalatora, uniemożliwiając pobranie nowej.

Komunikat o błędzie „Nie masz zgodnej wersji wtyczki Digital Publishing” (You do not have a compatible Digital Publishing Plug-in)

Po uaktualnieniu narzędzi Folio Producer ten komunikat o błędzie informuje o konieczności pobrania narzędzi Folio Producer, mimo że użytkownik dysponuje aktualną wersją narzędzi i panelu Folio Producer. Ten problem występuje czasami, jeśli plik PlugInConfig.txt jest uszkodzony. Aby rozwiązać problem, należy przenieść lub usunąć plik. Szczegółowe informacje : http://helpx.adobe.com/pl/digital-publishing-suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Dezinstalacja narzędzi DPS

Aby odinstalować narzędzia Folio Producer dla programu InDesign CS 5 i CS 5.5, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows w celu odinstalowania narzędzi należy użyć Panelu sterowania (Dodaj/Usuń programy).

  • W systemie Mac OS użyj dezinstalatora: Applications > Utilities > Adobe Installers (Aplikacje > Narzędzia > Instalatory Adobe).

W programie InDesign CC narzędzia DPS są zintegrowane z programem. Narzędzia pakietu DPS można usunąć tylko poprzez odinstalowanie programu InDesign.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?