Rozszerzanie pakietu DPS za pomocą języka HTML i interfejsów API JavaScript

Program DPS oferuje kilka metod usprawniania pracy użytkownika za pomocą języka HTML i interfejsów API JavaScript. Podczas tworzenia zawartości HTML dla niestandardowej biblioteki, niestandardowego sklepu lub banera uprawnień można tworzyć odwołania do interfejsu Library and Store API.

W przypadku zawartości HTML w folio, np. artykułu HTML albo nakładki Zawartość WWW, można tworzyć odwołania do interfejsu Reading API. Interfejs Reading API zawiera pewne funkcje dostępne w interfejsie API Biblioteka i Sklep, a także interfejsach API funkcji geolokalizacji, aparatu, kalendarza i wykrywania urządzeń.

Każda zawartość HTML wprowadzona w aplikacji DPS App Builder może się odwoływać do interfejsu API Biblioteka i Sklep. Artykuły HTML i nakładki Zawartość WWW umieszczone w folio mogą się odwoływać do interfejsu Reading API.

 

Interfejsy Library API oraz Store API

Interfejs Reading API

Niestandardowa biblioteka

*

 

Niestandardowy sklep

*

 

Niestandardowe pola (widoki internetowe)

*

 

Baner uprawnień

*

 

Ekran powitalny

*

 

Ekran informacji

*

*

Nakładka Zawartość WWW

 

*

Artykuł HTML

 

*

Elementy wymienione poniżej obsługują interfejsy API języka JavaScript.

Niestandardowa biblioteka

Macierzystą implementację biblioteki przeglądarki można zastąpić inną implementacją opartą na formacie HTML, JavaScript lub arkuszach CSS. Następnie korzystając z interfejsów API, można odtworzyć funkcjonalność handlu internetowego dostępną w bibliotece domyślnej i dostosować ją do wymogów swojego projektu. Więcej informacji o tworzeniu niestandardowych bibliotek i sklepów zawiera artykuł Niestandardowe interfejsy sklepowe i biblioteki.

Niestandardowe biblioteki mają dostęp do interfejsów API biblioteki i sklepu.

Niestandardowe pola

Niestandardowe pola (zwane również „niestandardowymi ikonami nawigacyjnymi”) są wyświetlane na dolnym pasku nawigacji. Ich dotknięcie powoduje otwarcie widoku internetowego, np. niestandardowego sklepu lub strony z często zadawanymi pytaniami. Kod HTML widoku internetowego może zawierać odwołania do interfejsu API Biblioteka i Sklep.

Dotknięcie każdej ikony nawigacyjnej spowoduje wyświetlenie widoku internetowego. Każda zawartość HTML istniejąca w każdym widoku internetowym może się odwoływać do interfejsów API biblioteki i sklepu.

Baner uprawnień

Jeśli aplikacja ma włączoną funkcjonalność bezpośrednich uprawnień, można utworzyć baner HTML przeznaczony do wyświetlania u góry widoku biblioteki, jak pokazano na ilustracjach powyżej. Baner może zawierać wezwanie do działania dla subskrybentów wersji drukowanej, umożliwiać bezpośredni dostęp do treści, oferować subskrypcje albo pokazywać reklamy. Baner ma pełen dostęp do interfejsu API Biblioteka/Sklep. Dokładniejsze informacje znajdują się w artykule Wykorzystywanie bezpośrednich uprawnień w programie DPS.

Ekran powitalny

Ekran powitalny to przezroczysty widok WWW, który wyświetla zawartość HTML pomiędzy ekranem tytułowym („splash”) a Biblioteką/Sklepem. Taka zawartość HTML pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po jej zainstalowaniu przez klienta albo po pierwszym uruchomieniu po aktualizacji. Ekran powitalny ma pełen dostęp do interfejsu API Biblioteka/Sklep. Zobacz artykuł Getting started with a welcome screen (Podstawowe informacje o ekranie powitalnym) w serwisie DPS Developer Center.

Przykładowy ekran powitalny pozyskujący informacje z interfejsów API biblioteki i sklepu.

Ekran informacji

Ekran informacyjny może być wyświetlany zawsze wtedy, gdy klienci przeglądają zawartość aplikacji. Za pomocą ekranu możesz na przykład zachęcić czytelników do założenia konta, pobrania aplikacji towarzyszącej, wyświetlenia pomocy czy obejrzenia innych spersonalizowanych ofert. Ekran informacji ma pełen dostęp do interfejsów API języka JavaScript — Biblioteka i Sklep lub Czytanie. Zależy to od miejsca, z którego ekran został zainicjowany.

Ekran informacji można uruchomić z poziomu aplikacji (np. niestandardowej biblioteki lub banera uprawnień) albo z poziomu folio (artykułu HTML lub nakładki Zawartość WWW). Pliki HTML używane przez ekran informacji muszą być hostowane na serwerze poza aplikacją, tzn. nie mogą się znajdować w aplikacji. Chcąc wyświetlić ekran informacji, użytkownicy muszą mieć połączenie z Internetem.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł New APIs and features in r30 (Nowe interfejsy API i funkcje w wersji 30).

Artykuły HTML/nakładki Zawartość WWW

Aby uzyskać dostęp do interfejsów JS API z folio, a nie biblioteki, można utworzyć artykuł HTML lub nakładkę zawartości WWW. Następnie można utworzyć cyfrowe komunikaty służące do wyświetlania treści różniącej się w zależności od sposobu pobrania artykułu albo użyć interfejsu API Aparat, interfejsu API Geolokalizacja lub różnych interfejsów API marketingu konsumenckiego.

Kod HTML w tej nakładce Zawartość WWW wywołuje interfejs Reading API w celu ustalenia sposobu pobrania egzemplarza publikacji i na tej podstawie wyświetla odpowiednią treść.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?