Utrzymanie subskrypcji DPS

Jeśli chcesz, aby subskrypcja DSP była zawsze aktualizowana na bieżąco przez firmę Adobe, przesyłaj aplikacje viewer do sklepów z aplikacjami i publikuj folia, które Twoi klienci mogą pobierać. Jeśli natomiast Twoje konto w firmie Adobe straciło ważność, lub jeśli przekroczono liczbę realizowanych pobrań, usługi mogą zostać ograniczone lub anulowane.

Firma Adobe wysyła wiadomości e-mail do administratora konta użytkownika z informacją o zbliżającym się terminie zakończenia konta lub przekroczenia w najbliższym czasie maksymalnej liczby realizowanych pobrań. W tych wiadomościach e-mail znajdują się instrukcje dotyczące aktualizowania konta na bieżąco. Jeśli wydaje ci się, że nie otrzymujesz tych wiadomości e-mail, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe. Dane kontaktowe są dostępne z poziomu konsoli DPS Dashboard.

Ograniczenia publikowania i realizacji folio

Ograniczenia w publikowaniu folio lub ograniczony dostęp do pobierania folio przez klientów mogą wystąpić w jednej z następujących sytuacji:

  • Jeśli subskrypcja Professional lub Enterprise nie została odnowiona w ciągu 30 dni od daty jej wygaśnięcia.

  • Jeśli została przekroczona maksymalna liczba zakupionych pobrań.

Jeśli dostępna jest realizacja pobrań, ale nie odnowiono subskrypcji, Twoi klienci nadal mogą pobierać folio w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia subskrypcji. Trzydzieści dni po dacie zakończenia firma Adobe zastrzega sobie prawo do ograniczenia klientom pobieranie Twoich folio.

Kiedy ograniczone jest pobieranie folio, każde bezpłatne folio, archiwizowane folio lub detaliczne folio znajduje się w stanie „tymczasowo niedostępne”. Każdy użytkownik próbujący użyć przycisku Pobierz lub Kup jest informowany, że zawartość jest niedostępna oraz proszony o ponowienie próby później

Honorowane są opłacone subskrypcje. Opublikowane folio, które nie zostało jeszcze pobrane przez żadnego subskrybenta jest dostępne do pobrania. Liczba pobrań jest zliczana na koncie wydawcy.

Po opłaceniu klienci mają prawo do każdego folio. Użytkownik klikający przycisk Pobierz może pobrać archiwizowane folio detaliczne. Liczba pobrań jest zliczana na koncie wydawcy.

Anulowane konto

Jeśli nie nastąpi odnowienie subskrypcji DPS lub zakup pakietu pobrań w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wygaśnięcia, firma Adobe zastrzega sobie prawo do usunięcia treści z usługi Distribution Service i obniżenia poziomu konta. Wszystkie aplikacje viewer do obsługi pojedynczego wydania pozostają dostępne w App Store.

Aktualizacja konta

Aby uniknąć ograniczeń konta, należy subskrypcję aktualizować na bieżąco i dokonywać zakupu dodatkowych pakietów realizacji pobrań. W razie potrzeby skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Wyświetlanie raportu dotyczącego bilansu realizacji pobrań

Można generować raporty obejmujące dane dotyczące pobrań z usługi Adobe Distribution Service. Po zalogowaniu się do narzędzia DPS Dashboard za pomocą konta Aplikacja można wybrać opcję Raport realizacji pobrań, aby pobrać z usługi Adobe Distribution Service plik .csv zawierający dane statystyczne dotyczące pobrań danej aplikacji. Jeśli korzystasz z konta administratora, możesz kliknąć łącze w pulpicie Dashboard, aby uzyskać raport dotyczący bilansu realizacji pobrań dla twojego konta. Administratorzy mogą pobrać skonsolidowany raport, aby zapoznać się z danymi dla wszystkich publikacji skojarzonych z danym kontem. Szczegółowe informacje: Omówienie bilansu realizacji pobrań folio.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online