Metody oferowania bezpłatnej zawartości

Jeśli Twoja aplikacja zawiera folio komercyjne, możesz użyć szeregu różnych metod, aby dostarczyć bezpłatną zawartość klientom.

Bezpłatne folio

Opublikuj jedno ze swoich wydań jako bezpłatne i publiczne, tak by użytkownicy mogli je pobrać, nawet jeśli nie mają subskrypcji. Możesz określić datę publikacji w przyszłości, aby zachować bezpłatne folio na górze listy, lub datę publikacji w przeszłości, by pozostało na dole listy.

Wadą takiego podejścia jest to, że często rozpowszechniasz bezpłatnie nieaktualne treści lub ograniczoną ilość zawartości, która nie stanowi reprezentacyjnej próbki całej aplikacji.

Pierwsze folio bezpłatnie

Po wybraniu opcji „Włącz uprawnienia dla pierwszego egzemplarza” w narzędziu zarządzania kontem ostatnio opublikowane folio komercyjne będzie dostępne dla użytkowników, którzy pobierają aplikację po raz pierwszy. Pozwala to wzbogacić doświadczenie klienta, który pobiera aplikację po raz pierwszy. Możesz także określić ustawienia w DPS App Builder, aby ustalić, czy uprawnione folio jest pobierane automatycznie przy pierwszym pobraniu aplikacji przez użytkownika i czy pobrane folio jest automatycznie otwierane.

Jeśli aplikacja jest przekazywana do firmy Apple, to zaleca się, aby zawierała co najmniej dwa folia komercyjne. Pozwoli to firmie Apple przetestować zakupy w aplikacji.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, powiadom klientów o fakcie pobierania bezpłatnego folio. Aby to zrobić, stwórz baner biblioteki lub zawartość HTML, która korzysta z interfejsu API w celu określenia sposobu pobrania folio i wyświetla zawartość warunkową. Przykłady i instrukcje znajdziesz na blogu Pierwsze folio za darmo i cyfrowe zaproszenia do subskrypcji.

Jeśli jesteś użytkownikiem wersji Enterprise, możesz wyświetlać użytkownikowi prośbę o zalogowanie przed pobraniem bezpłatnego wydania. Zobacz Włączanie uprawnień promocyjnych w pakiecie Digital Publishing Suite.

Uwaga:

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj albo opcji Pierwsze folio bezpłatnie, albo Bezpłatna subskrypcja próbna iOS (opcja opisana dalej w tym rozdziale), ale nie obu jednocześnie.

Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem) pozwala zaoferować pierwsze folio bezpłatnie lub włączyć bezpłatny podgląd artykułów w foliach komercyjnych.

Bezpłatny podgląd artykułu

Jeśli wybierzesz opcję „Włącz podglądu artykułu” w narzędziu zarządzania kontem, każdy artykuł oznaczony jako bezpłatny w folio komercyjnym będzie dostępny do pobierania i wyświetlania przez użytkowników. Dowolny artykuł oznaczony jako „Mierzony” ma wbudowany przycisk „Przeczytaj artykuł”, który jest wyświetlany w panelu zakupu podczas przeglądania artykułów przez użytkowników. Liczba artykułów mierzonych, które mogą przeczytać użytkownicy, zależy od ustawienia Próg paywalla. Po wyświetleniu artykułu chronionego użytkownik zobaczy paywall z monitem o zakup folio lub wykupienie subskrypcji. Opcja ta jest dostępna tylko dla iPada.

Za pomocą narzędzia Zarządzanie kontem można włączyć podgląd artykułu. Za pomocą edytora Folio Producer można zmienić ustawienia dostępu do artykułu na: Bezpłatny, Mierzony lub Chroniony. Upewnij się, że numer wersji przeglądarki to co najmniej 27. Jeśli aktualizujesz wersję przeglądarki starszego folio, po jej zmianie zaktualizuj także wszystkie znajdujące się w nim artykuły.

Szczegółowe informacje na temat bezpłatnego podglądu artykułu i innych technik zaawansowanych zawiera sekcja Bezpłatny podgląd artykułu.

Przy wyświetleniu artykułu chronionego pojawia się paywall.

Bezpłatna subskrypcja próbna (iOS)

W Apple iTunes Connect dostępne są ustawienia umożliwiające bezpłatną subskrypcję próbną Twojej subskrybowanej aplikacji dla kiosku Newsstand. Podczas określania czasu trwania można wybrać opcję bezpłatnej wersji próbnej oraz opcję zachęty do uczestnictwa w marketingowym programie motywacyjnym. 

Szczegółowe informacje zawiera następujący artykuł, dotyczący promowania bezpłatnej zawartości w celu zdobycia nowych czytelników.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?