Zagnieżdżanie nakładek interaktywnych

Nakładki interaktywne można osadzać w przewijalnych ramkach lub pokazach slajdów (zwierających obiekty wielostanowe).

Pokaz slajdów

Nakładkę można dodać do stanu pokazu slajdów na kilka sposobów. Można zaznaczyć stan i wybrać opcję Wklej w. Można wyrównać nakładkę z obiektem wielostanowym, zaznaczyć oba elementy, a następnie wkleić obiekt w zaznaczony stan lub utworzyć nowy stan. Nakładkę można także zgrupować z innymi obiektami, wyrównać tę grupę z większą liczbą obiektów, a następnie utworzyć obiekt wielostanowy.

Przewijalne ramki

Utwórz nakładkę interaktywną w postaci np. sekwencji obrazów lub przycisku. Następnie możesz zgrupować obiekt nakładki z innymi obiektami w ramce zawartości lub wkleić tę nakładkę do tekstu, aby utworzyć obiekt zakotwiczony. Następnie wklej ramkę zawartości do ramki kontenera i w panelu Overlays wybierz ustawienia dla pozycji Ramka przewijalna.

Samouczek wideo

Należy pamiętać o następujących zaleceniach:

  • Do ramki z funkcją przewijania można dodawać przyciski zmieniające stany w pokazie slajdów. Po wklejeniu przycisku do ramki zawartości operacja przycisku związana ze stanami zostaje usunięta. Zaznacz przycisk ponownie, a następnie stwórz operację od nowa. Jeśli przycisk jest ukryty, użyj ikon Select Content (Zaznacz zawartość) i Select Next (Zaznacz następny) na pasku sterowania, aby zaznaczyć wybrany obiekt.

  • Aby obiekt wielostanowy zmienił się w interaktywny pokaz slajdów, operacja musi uruchamiać jedną lub więcej zmian stanów. W przeciwnym wypadku w przeglądarce wyświetlany jest bieżący stan. Aby zamienić plik MSO na pokaz slajdów, można wybrać w panelu Overlays taką opcję, jak Autoodtwarzanie. Można też stworzyć przycisk z przypisaną operacją stanu MSO. Należy jednak pamiętać, że przycisk w ramach stanu nie stanowi o interaktywności MSO. Jeśli chcesz zmieniać slajdy wyłącznie przy pomocy przycisków w ramach MSO, stwórz niewidoczny przycisk poza MSO, aby uczynić go interaktywnym.

  • Aby stworzyć efekt „hot spot”, połącz przycisk z obiektem dwustanowym, w którym jeden ze stanów jest pusty. Stuknięcie przycisku może np. uruchamiać sekwencję obrazów lub aktywować nakładkę zawartości sieci Web.

  • Dodatkowe przykłady osadzonych nakładek, w tym pokazów slajdów zagnieżdżonych w innych pokazach, można znaleźć w sekcji „Advanced Overlays” (Zaawansowane nakładki) w aplikacji DPS Learn.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?