Przeglądanie zawartości aplikacji Web Viewer w przeglądarce Chrome bez połączenia z siecią

Rozszerzenie „Adobe Content Viewer offline extension” umożliwia wyświetlanie zawartości aplikacji DPS Web Viewer w przeglądarce Chrome bez połączenia z Internetem.

Instalowanie rozszerzenia przeglądarki Chrome

Wykonaj następujące czynności, aby pobrać rozszerzenie dla przeglądarki Chrome.

 1. Otwórz przeglądarkę Chrome i przejdź do następującego adresu URL:

 2. Kliknij opcję Za darmo, aby pobrać rozszerzenie, a następnie kliknij opcję Dodaj.

  Pobierz rozszerzenie w programie Chrome.

Pobieranie zawartości i wyświetlanie jej bez połączenia z siecią

Gdy rozszerzenie zostanie już zainstalowane, podczas przeglądania zawartości DPS Web Viewer w przeglądarce Chrome w prawym górnym rogu ekranu będzie widoczny przycisk „Pobierz wydanie”. Przycisk „Pobierz wydanie” jest wyświetlany tylko wtedy, gdy użytkownik jest uprawniony do wyświetlenia danej zawartości. Kliknięcie tego przycisku spowoduje pobranie wszystkich artykułów z folio, do którego masz uprawnienia.

 1. Otwórz artykuł Web Viewer w przeglądarce Chrome.

 2. Kliknij przycisk „Pobierz wydanie”.

  Po pobraniu całej zawartości można kliknąć ikonę rozszerzenia DPS, aby wyświetlić okno Biblioteka, w którym znajduje się podgląd tej zawartości. Kliknięcie podglądu umożliwia otwarcie zawartości w przeglądarce nawet wtedy, gdy nie ma połączenia z Internetem.

 3. Aby wyświetlić pobrane folio, kliknij ikonę rozszerzenia DPS, a następnie wybierz odpowiednie folio do wyświetlenia.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Usuwanie zawartości

  Kliknij ikonę rozszerzenia, aby wyświetlić okno Biblioteka. Zatrzymaj wskaźnik nad podglądem zawartości, którą chcesz usunąć. Pojawi się symbol „X”, który umożliwia usunięcie zawartości. Można również kliknąć opcję „Usuń wszystkie wydania” w oknie Biblioteka, aby usunąć całą zawartość.

  Tworzenie łącza do zawartości online

  Mając połączenie z Internetem, można utworzyć łącze z wersji offline (przeznaczonej do przeglądania bez połączenia z siecią) do wersji online, czyli sieciowej. Aby to zrobić, zatrzymaj wskaźnik nad podglądem w oknie Biblioteka, aby wyświetlić ikonę hiperłącza. Kliknij ikonę hiperłącza, aby przejść do sieciowej wersji zawartości.

  Wyszukiwanie tytułu zawartości

  W oknie Biblioteka rozpocznij wpisywanie tytułu już pobranej zawartości, którą chcesz wyświetlić. Zostaną wyświetlone tylko te tytuły, które spełniają kryteria wyszukiwania.

Ograniczenia przeglądarki offline

Istnieją następujące ograniczenia:

 • Zawartość znajdująca się poza ramką iframe w osadzonych przeglądarkach Web Viewer nie będzie wyświetlana w trybie bez połączenia z siecią (offline).
 • Artykuły HTML i nakładki zawartości WWW w trybie offline nie wyświetlają treści zewnętrznych (udostępnianych zdalnie).
 • W trybie offline nie są obsługiwane łącza zewnętrzne.
 • W trybie offline nie są obsługiwane pliki audio i wideo udostępniane z serwisów zewnętrznych.
 • W trybie offline nie są obsługiwane łącza navto prowadzące do innych artykułów.
 • Pojedynczy zasób artykułu (np. plik wideo) może obecnie mieć maksymalnie 80 MB.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?