Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Overview of Experience Manager Mobile.

Centralnym składnikiem obiegu pracy jest program Adobe InDesign. Przy pomocy programu InDesign zespoły projektowe mogą tworzyć układy i dodawać funkcje interaktywne. Mając do dyspozycji układy, zespoły produkcyjne gromadzą układy, dodają metadane i publikują je w formacie „folio”.

Każdy użytkownik programu InDesign CS6 lub nowszej wersji może tworzyć, przeglądać i udostępniać zawartość folio elektronicznych. Jednak aby tworzyć niestandardowe aplikacje do celów handlowych, musisz wykupić subskrypcję pakietu DPS. Aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach, skontaktuj się z działem sprzedaży Adobe, wypełniając następujący formularz:

http://www.adobe.com/products/request-consultation/digital-publishing-suite.html

Uwaga:

Usługa Digital Publishing Suite Single Edition będzie dostępna do 1 maja 2015 r. Klienci mogą w tym czasie realizować wcześniej zakupione numery seryjne oraz tworzyć lub edytować aplikacje. Jednak po 1 maja 2015 r. tworzenie lub edytowanie aplikacji za pomocą usługi DPS Single Edition nie będzie już możliwe.

Przenoszenie układu z programu InDesign na iPada
Przenoszenie układu z programu InDesign na iPada

Krok 1:Instalowanie narzędzi pakietu DPS

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem pakietu Digital Publishing Suite, zainstaluj najnowszą wersję narzędzi DPS. Zobacz: Instalacja narzędzi do tworzenia publikacji cyfrowych.

Jeśli posiadasz urządzenie iPad lub urządzenie z systemem Android, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Adobe Content Viewer dostępną w sklepie (Apple App Store, Google Play Store lub Sklepie Windows).

Krok 2: Tworzenie dokumentów źródłowych w programie InDesign

Utwórz dokument programu InDesign jako układ bazowy dla cyfrowej zawartości. Zobacz Projektowanie cyfrowych publikacji.

Poza wykorzystaniem plików programu InDesign jako zawartości źródłowej możesz również tworzyć artykuły na bazie HTML. Zobacz Importowanie artykułów HTML.

Krok 3: Dodawanie obiektów interaktywnych

Panel Folio Overlays umożliwia tworzenie i edycję obiektów interaktywnych. Nie wszystkie funkcje interaktywności programu InDesign są obsługiwane. Zobacz Omówienie nakładek interaktywnych.

Uwaga:

Aby obejrzeć przykłady i uzyskać informacje dotyczące każdego z typów nakładek, pobierz bezpłatną aplikację DPS Tips na iPada lub inne urządzenie mobilne.

Krok 4: Użycie narzędzia Folio Builder do tworzenia folio i artykułów

Logowanie do panelu Folio Builder jest opcjonalne. Jeśli zalogujesz się za pomocą zweryfikowanego Adobe ID, utworzone folio będą wysyłane do serwisu acrobat.com. Następnie możesz pobrać te folio do aplikacji Adobe Content Viewer, logując się za pomocą tego samego konta. Jeśli posiadasz uczestnictwo w usłudze Creative Cloud, zaloguj się za pomocą konta Creative Cloud. Jeśli nie masz potwierdzonego identyfikatora Adobe ID, przejdź na stronę https://digitalpublishing.acrobat.com/, kliknij opcję Utwórz konto i postępuj według poleceń.

Panel Folio Builder umożliwia tworzenie lub otwieranie folio oraz dodawanie artykułów. Każdy artykuł ma dwa układy dla orientacji poziomej i pionowej. Zobacz Tworzenie folio.

Metadane folio można również edytować za pomocą panelu Organizer narzędzia Folio Producer na stronie http://digitalpublishing.acrobat.com. Zobacz Panel Organizer narzędzia Folio Producer.

Krok 5: Podgląd artykułów

Aby uzyskać podgląd folio w aplikacji Adobe Content Viewer for Desktop, zaznacz folio lub artykuł w panelu Folio Builder i kliknij opcję Podgląd. Zobacz Użycie aplikacji Desktop Viewer w celu podglądu zawartości.

Aby uzyskać podgląd folio na urządzeniu przenośnym, takim jak iPad, zainstaluj na nim bezpłatną aplikację Adobe Content Viewer, a następnie zaloguj się przy pomocy tego samego identyfikatora Adobe ID, którego używasz do logowania się do panelu Folio Builder. Aby pobierać i przeglądać folia skorzystaj z biblioteki przeglądarki. Zobacz Przeglądanie folio i artykułów.

Użyj polecenia Udostępnij w panelu Folio Builder, aby udostępnić folio innym osobom. Każda osoba, posiadająca ważny identyfikator Adobe ID, może za darmo przejrzeć folio, które jej udostępniasz. Gdy użyje identyfikatora Adobe ID do zalogowania się do aplikacji Adobe Content Viewer, wszelkie udostępnione jej przez ciebie folio będą dostępne do pobrania. Zobacz Udostępnianie folio.

Krok 6: Udostępnianie folio klientom (tylko dla użytkowników z subskrypcją pakietu DPS)

Jeśli masz licencję na produkt DPS, możesz skorzystać z programu DPS App Builder, aby utworzyć niestandardową aplikację i udostępnić ją odbiorcom. Zobacz DPS App Builder.

Jeśli masz licencję na produkt DPS, możesz wprowadzić ostatnie zmiany w folio za pomocą panelu Organizer narzędzia Folio Producer i opublikować to folio w usłudze Distribution Service, aby stało się publicznie dostępne w aplikacji. Zobacz Publikowanie folio w usłudze Distribution Service.

Krok 7: Analiza danych klienta oraz dodawanie i aktualizacja folio (tylko użytkownicy subskrybujący pakiet DPS)

Po opublikowaniu folio użyj strony Analityka na pulpicie nawigacyjnym pakietu Digital Publishing Suite, aby śledzić dane klienta. Zobacz Analityka DPS.

Dodawaj kolejne folia do niestandardowej przeglądarki wielu folio.

Firma Adobe poleca

Firma Adobe poleca
<a href="http://tv.adobe.com/watch/digital-publishing/overview-of-adobe-digital-publishing-suite-workflow/">Video Overview of Digital Publishing Suite Workflow</a> (Podstawy obiegu pracy Digital Publishing Suite)
Colin Fleming

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online