Nakładki panoramy

Nakładka Panorama zapewnia iluzję oglądania obrazu od środka. Możesz na przykład utworzyć efekt Panoramy, który pozwoli użytkownikom zobaczyć kokpit samolotu. Mogą oni obracać obraz o 360° i powiększać panel instrumentów.

Kluczem do stworzenia panoramy jest uzyskanie niezbędnych obrazów. Utworzenie efektu panoramy wymaga zestawu sześciu obrazów odpowiadających ścianom sześcianu. Jeśli zaczynasz od obrazu w pełnej panoramie, skonwertuj go do postaci sześciu obrazów sześcianu.

PTgui (http://www.ptgui.com) to przydatne narzędzie do tworzenia obrazów panoramicznych. Serwis WRwave (http://www.vrwave.com) zawiera użyteczne informacje na temat fotografii panoramicznej.

Uwaga:

W rozwiązaniu AEM Mobile nie są obsługiwane natywne nakładki panoramiczne. Zamiast tego, efekty panoramy HTML można tworzyć za pomocą nakładek zawartości WWW.

Tworzenie panoramy

A. Oryginalny obraz panoramy B. Obraz panoramy przekonwertowany do postaci wewnętrznych sześciu boków sześcianu. C. Panorama na iPadzie 

Jeśli zaczynasz od poziomego obrazu krzyżowego, możesz użyć programu Photoshop lub narzędzia do przechwytywania ekranu, aby utworzyć sześć wymaganych obrazów.

Aby podzielić panoramiczny obraz krzyżowy na oddzielne obrazy, postępuj według podanego wzoru.

Tworzenie zasobów panoramicznych

 1. Utwórz zasoby źródłowe dla panoramy i umieść je w folderze.

  Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj obrazów JPEG zapisanych w rozdzielczości 72 dpi. Obrazy w wysokiej rozdzielczości pozwalają klientom uzyskać lepsze powiększenie, ale wymagają większego pliku.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Korzystając z narzędzia Prostokąt lub Ramka prostokątna, przeciągnij, aby utworzyć ramkę elementu zastępczego.

  • Umieść obraz pełniący rolę plakatu panoramy.

 3. Zaznacz obiekt zastępczy, otwórz panel Folio Overlays, a następnie zaznacz opcję Panorama.

 4. W panelu Folio Overlays kliknij ikonę folderu Zasoby, a następnie odszukaj folder zawierający sześć obrazów i kliknij przycisk Otwórz.

 5. W razie konieczności przeskaluj ramkę i jej zawartość w taki sposób, aby pasowała do układu.

 6. W panelu Folio Overlays określ następujące ustawienia:

  Użyj pierwszego obrazu jako plakatu

  Wybór tej opcji sprawia, iż pierwszy obraz panoramy zostanie użyty w formie plakatu. Wybierz ten obraz, jeśli nie utworzono innego obrazu, by użyć go jako plakatu.

  Początkowe powiększenie

  Określ wartość, która ma określać powiększenie początkowego obrazu. Użyj wartości, która mieści się pomiędzy ustawieniami Min./Maks. pole widzenia. Domyślnie mają one wartości 30 i 80.

  Pionowy/Poziomy

  Określ wartości, mające określić wyświetlany początkowo obszar panoramy. Dla opcji Pionowy określ wartość z przedziału -90 (pochylanie maksymalnie w górę) do 90 (pochylenie maksymalnie w dół). Dla opcji Poziomy określ wartość z przedziału -180 (obrócony maksymalnie w lewo) do 180 (obrócony maksymalnie w prawo).

  Pole widzenia

  Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy powiększali albo pomniejszali obraz poza określony punkt, określ wartości Min. i Maks.

  Ogranicz panoramowanie pionowe

  Jeśli chcesz umożliwić przechylanie jedynie o 2/3 w górę, wybierz opcję Ogranicz panoramowanie pionowe i ustaw ją na -60. Należy określić 60, jeśli chcesz umożliwić przechylanie jedynie o 2/3 w dół. Aby zablokować panoramowanie pionowe, użyj małej wartości, na przykład 1.

  Ogranicz panoramowanie poziome

  Jeśli chcesz zezwolić na panoramowanie jedynie o 2/3 w lewo lub w prawo, wybierz opcję Ogranicz panoramowanie poziome i określ wartość -120 dla lewej strony i 120 dla prawej.

  Uwaga:

  Aby zobaczyć efekt różnych ustawień panoramy, zmień te ustawienia i kliknij opcję Podgląd.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto