Publikowanie drugiego folio w aplikacji obsługującej wiele folio

Po utworzeniu aplikacji obsługującej wiele folio i wysłaniu jej do sklepu, np. iTunes, można wykonać następującą procedurę, aby opublikować drugie i wszystkie dalsze folia.

Uwaga:

Dla każdego publikowanego folio należy użyć innego identyfikatora produktu. Jeśli jest to folio komercyjne, należy pamiętać o skonfigurowaniu dla niego opcji zakupu w aplikacji.

 1. Folio należy utworzyć z użyciem tego samego konta Aplikacja, którego użyto do opublikowania pierwszego folio.

  Konto Aplikacja decyduje o tym, które folia zostaną powiązane w określoną aplikację. Jeśli tworzysz aplikację za pomocą narzędzia DPS App Builder, konto Aplikacja wybierasz w polu Identyfikator tytułu. Utworzona aplikacja będzie wyświetlać tylko folia, które zostały opublikowane za pomocą tego konta Aplikacja.

 2. Jeśli udostępniasz folio komercyjne za opłatą, skonfiguruj opcję zakupu w aplikacji, przeznaczoną do sklepów iTunes lub Google Play.

  Skonfigurowana w sklepie opcja zakupu z poziomu aplikacji umożliwia powiązanie zakupionej pozycji z właściwym folio. Konfigurując zakup z poziomu aplikacji, należy podać identyfikator produktu, np. com.mojafirma.mojaaplikacja.nazwawydania. Publikując folio w kolejnym kroku należy użyć tego samego identyfikatora produktu.

  Dodatkowe informacje na temat konfigurowania zakupów w aplikacji można znaleźć w odpowiednim podręczniku publikacji (część tych materiałów jest dostępna w języku angielskim):

  Adobe Publishing Guide for the iPad

  Adobe Publishing Guide for Android Devices

  Podręcznik Adobe dotyczący tworzenia publikacji do Sklepu Windows

 3. Użyj tego samego konta Aplikacja, aby zalogować się do konsoli DPS Dashboard > narzędzia Folio Producer. Opublikuj folio.

  Publikując folio, wykonaj następujące czynności:

  • Opublikuj folio ze statusem „Publiczne”. Folia prywatne nie są widoczne aplikacji niestandardowej.
  • Dla każdego publikowanego folio należy użyć innego identyfikatora produktu. Na przykład pierwszy identyfikator produktu może mieć postać com.sportpub.kajaki.wiosna2014, a drugi com.sportpub.kajaki.lato2014.
  • Jeśli publikujesz folio komercyjne, pamiętaj o użyciu tego samego identyfikatora produktu, który został podany podczas konfigurowania zakupów w aplikacji dla sklepu App Store lub Google Play. Upewnij się, że opcja zakupu w aplikacji została zatwierdzona.

Ile czasu musi upłynąć, zanim opublikowane folio stanie się widoczne?

Jeśli publikujesz folio ze statusem „Bezpłatne” i „Publiczne”, używając tego samego identyfikatora aplikacji, za pomocą którego skompilowano aplikację, to folio od razu pojawi się w bibliotece tej aplikacji.

Natomiast gdy publikujesz folio ze statusem „Komercyjne” i „Publiczne”, używając tego samego identyfikatora Aplikacja, którego użyto do skompilowania aplikacji, to jeśli opcja zakupu w aplikacji została zatwierdzona niedawno, może minąć pewien czas, zanim folio pojawi się w bibliotece tej aplikacji.

Rozwiązywanie problemów: W bibliotece jest widoczne tylko jedno folio

Jeśli opublikowane zostało drugie folio, ale w bibliotece jest widoczne tylko jedno, należy sprawdzić następujące elementy:

 • Pierwsze i drugie folio mogły zostać opublikowane z użyciem innych kont. Do opublikowania folio należy używać konta Aplikacja.
 • Folio mogło zostać opublikowane ze statusem „Prywatne” zamiast „Publiczne”. W aplikacji niestandardowej są widoczne tylko folia publiczne.
 • Być może użyto tego samego identyfikatora produktu do opublikowania wielu folio. Dla każdego folio należy użyć innej wartości identyfikatora produktu.
 • W przypadku iPadów: być może opublikowane zostało folio o wymiarach innych niż 1024x768. Na przykład folio o wymiarach 2048x1536 będzie widoczne tylko na urządzeniach iPad HD.
 • Jeśli jest to folio komercyjne, być może nie utworzono opcji zakupu w aplikacji lub opcja taka nie została zatwierdzona (lub też nadal trwa finalizowanie opcji zakupu w aplikacji). Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wysyłać opcje zakupu w aplikacji z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną datą publikacji folio. W przypadku systemu iOS opcje zakupu w aplikacji nie muszą być powiązane z finalną zawartością. Wymagane jest tylko przedstawienie zrzutu ekranu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?