Jeśli włączysz funkcje udostępniania społecznościowego w aplikacji przeglądarki za pomocą oprogramowania DPS App Builder, umożliwi to czytelnikom przeglądanie artykułów w przeglądarkach za pomocą aplikacji Adobe Content Viewer for the Web (zwanej też przeglądarką Web Viewer). Wyświetlenia te są odliczane od limitu realizacji w następujący sposób: gdy liczba wyświetleń artykułów w przeglądarce Web Viewer zrówna się z liczbą artykułów w folio (zarówno chronionych, jak i niechronionych), jest to liczone jako jedna realizacja w ramach pakietu realizacji.

Przykład: załóżmy, że włączysz przeglądarkę Web Viewer w aplikacji obejmującej folio z 50 artykułami. Jeśli jedna osoba przeczyta wszystkie 50 artykułów z tego folio, zostanie to policzone jako jedna realizacja. Jeśli 50 różnych osób przeczyta po jednym z udostępnionych artykułów, to także zostanie uznane za jedno pobranie. W tym przykładzie dowolna kombinacja otwarć artykułów dająca w sumie 50 w ramach danego folio zostaje uznana za jedno pobranie. Powyższy przykład ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji udostępniania społecznościowego oraz aplikacji Web Viewer można znaleźć w sekcji 3.4 Warunków korzystania z pakietu DPS.

Szczegółowe informacje: Omówienie bilansu realizacji pobrań folio.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online