Korzystanie z udostępniania społecznościowego

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania Adobe Experience Manager Mobile można znaleźć tutaj: Enable social sharing.

Po utworzeniu aplikacji przeglądarki wielu wydań dla iPada lub iPhone'a można włączyć funkcję udostępniania społecznościowego. Ty lub twoi klienci możecie skorzystać z opcji w aplikacji, która pozwala udostępnić artykuł na Facebooku, Twitterze, Pinterest, za pośrednictwem poczty email lub za pomocą polecenia kopiuj/wklej. Udostępniana wiadomość zawiera łącze do artykułu.

Jeśli włączona zostanie opcja „Content Viewer w wersji WWW”, to każdy, kto kliknie łącze do artykułu na komputerze, będzie mógł wyświetlić ten artykuł w przeglądarce za pomocą aplikacji Adobe Content Viewer w wersji WWW (zwanej też „przeglądarką Web Viewer”). Każda osoba, która dotknie łącza do artykułu na urządzeniu iPad, może wyświetlić ten artykuł w wersji aplikacji Web Viewer dla przeglądarki Mobile Safari. Każda osoba, która dotknie łącza do artykułu na urządzeniu iPhone, może otworzyć lub pobrać aplikację i wyświetlić artykuł, jeśli autor skonfigurował odpowiednią wersję graficzną.

Jeśli artykuł w folio komercyjnym jest chroniony, to zarówno w przeglądarce Web Viewer na komputerze, jak i w przeglądarce artykułów na iPadzie zostanie wyświetlony paywall. Paywall może również zasłaniać artykuły, dla których ustawiono „pomiar wykorzystania”, jeśli użytkownik osiągnął limit wyświetlania takich artykułów. W aplikacjach w wersji 29 i nowszych paywall nie jest wyświetlany na artykułach oznaczonych jako Bezpłatne ani na artykułach dowolnego typu w folio oznaczonym jako Bezpłatne.

Więcej informacji o obiegu pracy związanym z udostępnianiem społecznościowym zawiera temat Integracja udostępniania społecznościowego z aplikacjami DPS (j. ang.).

Omówienie kroków umożliwiających włączenie udostępniania społecznościowego w aplikacji

Wykonaj następujące kroki w dowolnej kolejności, aby włączyć udostępnianie społecznościowe w aplikacji.

 1. Tworząc aplikację w programie DPS App Builder, zaznacz opcję „Enable Sharing” (Włącz udostępnianie), aby włączyć udostępnianie społecznościowe.

  Włączanie udostępniania społecznościowego w aplikacji

  Na urządzeniach z systemem iOS 7 opcje udostępniania społecznościowego widoczne w menu aplikacji zależą od Listy działań. Zaznacz opcję Enable Sharing (Włącz udostępnianie). Na urządzeniach z systemem iOS 6 menu Udostępnianie społecznościowe nie pojawia się w żadnej aplikacji skompilowanej po 11 lutego 2014 roku. Jest to spowodowane ograniczeniami w odwoływaniu się do funkcji identyfikatorów odbiorców reklam w zestawie SDK Facebooka. Opcje w sekcji „Ustawienia specyficzne dla systemu iOS 6” nie działają.

  Uwaga dotycząca systemu iOS 7: w tej wersji firma Apple nie wyświetla obecnie serwisów Facebook ani Twitter w menu udostępniania dla aplikacji firm innych niż Apple, jeśli użytkownik nie wprowadził danych logowania do Facebooka lub Twittera w ustawieniach systemu iOS. Aby ułatwić czytelnikowi włączenie udostępniania w serwisach Facebook lub Twitter, zostanie wyświetlone okno dialogowe programu DPS z prośbą o wprowadzenie takich danych logowania. Czytelnik może zamknąć to okno lub wybrać opcję „Przypomnij mi”, aby zostało ponownie wyświetlone przy kolejnej próbie udostępniania.

 2. Użyj narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem), aby określić adres URL w serwisie iTunes swojej aplikacji.

  Udostępnienie tego adresu umożliwi osobom, które go otrzymają, dotknięcie odsyłacza na urządzeniu w celu pobrania lub otwarcia aplikacji.

 3. Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem) pozwala skonfigurować konto Aplikacja na potrzeby przeglądarki Web Viewer. Zaznacz opcję Enable Content Viewer for Web (Włącz przeglądarkę Content Viewer w wersji WWW) i określ pozostałe ustawienia. Szczegółowe informacje: Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem).

  Zezwól na przeglądanie artykułów w przeglądarce Content Viewer w wersji WWW.

 4. Podczas tworzenia folio pamiętaj o prawidłowym skonfigurowaniu wersji. Jeśli aplikacja obsługuje urządzenia iPad i iPhone, użyj tej samej wartości nazwy artykułu we wszystkich wersjach. Folio o wymiarach 1024x768 jest używane w ramach przeglądarki Web Viewer, o ile nie utworzono wersji Tylko dla przeglądarki Web Viewer. Wersja Tylko dla przeglądarki Web Viewer obsługiwana jest w dowolnym, prawidłowym rozmiarze.

 5. Użyj Edytora narzędzia Folio Producer, aby określić, czy artykuły w folio są bezpłatne, z pomiarem wykorzystania czy chronione. Następnie opublikuj lub uaktualnij folio. W przeglądarce Web Viewer użytkownicy mogą przeglądać artykuły bezpłatne nawet wtedy, gdy został osiągnięty próg paywalla. Natomiast artykuły z pomiarem wykorzystania można przeglądać do osiągnięcia progu paywalla dla danego folio komercyjnego, po czym zostanie wyświetlony paywall. Użytkownicy mogą przeglądać artykuły chronione, tylko jeśli mają uprawniania do folio.

  Ustawienia Article Access (Dostęp do artykułu), jeśli są włączone w aplikacji, wpływają również na podgląd bezpłatnych artykułów.

  Zmień atrybut dostępu do artykułów na bezpłatny, z pomiarem lub chroniony.

Obieg pracy dla klienta związany z udostępnianiem społecznościowym

Aby uzyskać najlepsze wyniki, podczas konfigurowania folio wykonaj następujące czynności:

 • Utwórz folio o wymiarach 1024x768 w dowolnym formacie graficznym. Artykuły PDF są teraz wysyłane do serwera Web Viewer w formacie PNG. Jeśli chcesz utworzyć specjalne folio, które ma być używane tylko przez przeglądarkę Web Viewer, możesz utworzyć folio w dowolnym rozmiarze i zaznaczyć opcję Tylko w przeglądarce Web Viewer. Zobacz Tworzenie wersji wyłącznie dla przeglądarki Web Viewer.

 • Utwórz wersje folio dla wszystkich modeli urządzeń. Wszystkie artykuły udostępniane z iPhone’a lub iPada HD są odwzorowywane do wersji dla iPada SD (1024x768) lub wersji „Tylko dla przeglądarki Web Viewer”, a łącze do artykułu jest przypisywane stosownie do wersji dla danego urządzenia.

 • Jeśli tworzysz wersje, użyj tych samych wartości Nazwa artykułu dla odpowiadających sobie artykułów w każdej wersji, tak by mieć pewność, że udostępniony artykuł jest odwzorowany prawidłowo w przeglądarce Web Viewer i na wszystkich urządzeniach. Upewnij się również, czy wersje folio są skonfigurowane prawidłowo. Zobacz Tworzenie wersji folio.

Po otwarciu artykułu w aplikacji przeglądarki na urządzeniu z systemem iOS 7 użytkownik może dotknąć ikonę udostępniania i wybrać dowolną z opcji mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Pinterest, E-mail lub Kopiuj łącze. Menu Udostępnianie społecznościowe nie jest dostępne w przeglądarkach na urządzeniach z systemem iOS 6 dla aplikacji skompilowanych po 7 lutego 2014 roku.

Uwaga:

Możesz utworzyć odsyłacz do konkretnej strony w przeglądarce Web Viewer, dodając przyrostek#page_n na końcu adresu URL artykułu. Pierwsza strona artykułu ma numer 0, zatem odsyłacz #page_3 powoduje przejście do 4 strony. Ta funkcja nie jest obsługiwana w osadzonej przeglądarce Web Viewer.

Wybór opcji udostępniania społecznościowego w aplikacji (iOS 7)

W zależności od wybranej opcji klienci mogą się zalogować, dodać komentarz oraz podać inne informacje. Np. po wybraniu opcji E-mail można podać adresata i wysłać do niego wiadomość.

Przy udostępnianiu artykułu tworzone jest łącze, które zawiera pełną ścieżkę do tego artykułu. Artykuły chronione w folio komercyjnych są zasłaniane paywallem. To samo dotyczy artykułów z pomiarem wykorzystania, jeśli użytkownik osiągnął limit wyświetleń.

Jeśli artykuł nie jest już dostępny w przeglądarce Web Viewer, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie lub adres URL przekierowania określony w narzędziu Account Administration (Zarządzanie kontem).

Użytkownicy mogą kliknąć łącze do artykułu w przeglądarce na komputerze stacjonarnym lub na urządzeniach iPad albo iPhone. Efekt kliknięcia lub wybrania łącza artykułu zależy od następujących czynników:

Uwaga:

Aby zmienić domyślny tekst w wiadomości o udostępnieniu, zmodyfikuj plik XML z dostosowanymi ciągami (można go otworzyć z sekcji ustawień zaawansowanych na stronie Szczegóły aplikacji w programie DPS App Builder). Wygeneruj plik XML, otwórz go i poszukaj wyrażenia „Widziałem/-am to w”. Ciąg %1$@ to zmienna tytułu artykułu, a ciąg %2$@ określa zmienną nazwy folio. Pamiętaj, aby zmodyfikować tag języka (np. <en>), a nie tag <key>. Szczegółowe informacje: Tworzenie aplikacji DPS dla urządzeń iPad i iPhone.

W przypadku udostępniania w ramach folio o wymiarach 2048x1536 pikseli (HD)

Jeśli klient udostępnił artykuł bezpłatny lub z pomiarem wykorzystania z folio o wymiarach 2048x1536, łącze do artykułu jest dostępne dla przeglądarki Web Viewer tylko wtedy, jeśli skonfigurowano wersję o wymiarach 1024x768 lub wersję „Tylko dla przeglądarki Web Viewer” oraz gdy tytuły artykułów są zgodne.

W przypadku udostępniania w ramach folio o wymiarach 1024x768 pikseli (SD)

Jeśli klient udostępnił artykuł bezpłatny lub z pomiarem wykorzystania z folio o wymiarach 1024x768, każda osoba, która kliknie łącze w przeglądarce Web Viewer, będzie mogła wyświetlić ten artykuł. Jeśli nie chcesz, aby folio 1024x768 SD dla iPada było wyświetlane w przeglądarce Web Viewer, możesz utworzyć wersję tylko dla przeglądarki Web Viewer.

W przypadku udostępniania z iPhone’a

Jeśli klient udostępnił artykuł bezpłatny lub z pomiarem wykorzystania z iPhone’a, łącze do tego artykułu będzie dostępne w przeglądarce Web Viewer tylko pod warunkiem skonfigurowania wersji o wymiarze 1024x768 lub wersji „Tylko dla przeglądarki Web Viewer” i zgodnym tytule artykułu.

Gdy użytkownik dotknie łączy do artykułu na iPadzie

Gdy użytkownik dotknie łączy na iPadzie, wersja artykułu zostanie wyświetlona w przeglądarce artykułów dla urządzenia iPad. (Jeśli artykuł jest chroniony, to pojawi się paywall). Aby wyświetlić podgląd udostępnionego artykułu, użytkownik może go przewinąć i skorzystać z obsługiwanych nakładek. Nieobsługiwane nakładki są zakryte ikoną zastępczą. Banery na początku i końcu artykułu zawierają łącza umożliwiające pobranie aplikacji lub otwarcie jej (jeśli jest już zainstalowana). Należy pamiętać o podaniu adresu URL aplikacji w serwisie iTunes, aby odbiorcy udostępnionego łącza mogli otworzyć i pobrać aplikację. Adres ten określa się za pomocą narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem).

Podgląd artykułu wyświetlony w przeglądarce artykułów na iPadzie

Gdy użytkownik dotknie łączy do artykułu na iPhonie

Gdy użytkownik dotknie udostępnianych łączy na iPhonie, zostanie wyświetlona strona z przyciskiem „Otwórz artykuł w aplikacji”.

 • Jeśli aplikacja nie zostanie pobrana na urządzenie użytkownika, pojawi się na stronie App Store (jeśli w narzędziu Account Administration (Zarządzanie kontem) podano adres URL aplikacji iTunes). Jeśli nie podano adresu URL aplikacji iTunes, użyty zostanie adres URL przycisku Paywall. Jeśli nie określono adresu URL iTunes ani adresu URL przycisku paywalla, wyświetlany jest komunikat o braku dostępności artykułu. Po pobraniu aplikacja otwiera się normalnie. Klienci mogą następnie zakupić i pobrać folio zawierające udostępniony artykuł.
 • Jeśli aplikacja została już pobrana na urządzenie klienta, dotknięcie przycisku „Open Article in the App” (Otwórz artykuł w aplikacji) na stronie startowej spowoduje wyświetlenie monitu o zakup lub pobranie folio. Po pobraniu folio i wybraniu opcji Wyświetl w pierwszej kolejności zostanie pobrany i wyświetlony artykuł z łącza.
 • Jeśli pobrano aplikację oraz folio, dotknięcie przycisku „Open Article in the App” (Otwórz artykuł w aplikacji) spowoduje wyświetlenie artykułu.

Gdy użytkownik osiągnie limit artykułu w przeglądarce Web Viewer

Zostaje wyświetlona strona płatności z przyciskiem Więcej informacji. Skorzystaj z narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem) do zmiany tych ustawień.

Osiągnięcie limitu artykułów aplikacji w Web Viewer

Zostaje wyświetlony adres URL określony w polu Fulfillment Limit Reached (Osiągnięto limit realizacji) w narzędziu Account Administration (Zarządzanie kontem).

Gdy folio jest opublikowane ze statusem Bezpłatne

Jeśli folio zostało opublikowane jako bezpłatne w aplikacji w wersji 29 lub nowszej, w przeglądarce Web Viewer można wyświetlać wszystkie artykuły z tego folio, nawet te, które mają status Chronione lub Z pomiarem.

Obsługa funkcji przeglądarki Web Viewer

Obsługiwane przeglądarki to Explorer 10, Safari, Firefox oraz Chrome. Przeglądarki Internet Explorer 8 i 9 są obsługiwane częściowo. Przeglądarka IE 8 nie wyświetla prawidłowo artykułów HTML, filmów i innych nakładek. IE 9 nie obsługuje prawidłowo niektórych skomplikowanych projektów, np. nachodzących na siebie nakładek. Przeglądarki w wersji mobilnej nie wyświetlają artykułów w wersji dla przeglądarek internetowych (Web Viewer).

Do prawidłowego działania funkcji udostępniania jest wymagany system iOS5 lub jego nowsza wersja.

Przeglądarki internetowe nie obsługują aktualnie wszystkich typów nakładek. Panoramy nie są jeszcze w pełni obsługiwane, a niektóre nakładki zawartości WWW mogą działać niezgodnie z oczekiwaniami. W przypadku filmów użyj formatu M4V lub MP4 z kodowaniem h.264 zamiast MOV. W przypadku plików audio należy używać formatu MP3 albo plików dźwiękowych o kodowaniu AAC/MP4. Aby uzyskać najlepsze wyniki, stwórz za pomocą programu DPS App Builder aplikację deweloperską i przeprowadź testy artykułów bezpłatnych i mierzonych w przeglądarce Web Viewer.

Możesz utworzyć wersję folio Tylko dla aplikacji Web Viewer, która będzie zapewniać inną zawartość od wyświetlanej w aplikacjach mobilnych. Ponadto możesz osadzić przeglądarkę Web Viewer na stronie internetowej, aby zapewnić spójne wrażenia z obsługi. Więcej informacji: Dostosowywanie przeglądarki Web Viewer.

Obsługa funkcji przeglądarki artykułów

W przypadku przeglądarki artykułów (Mobile Safari Web Viewer) obsługiwane są następujące nakładki: hiperłącza i przyciski, pokazy slajdów, wideo, przewijane ramki oraz nakładki WWW. Zagnieżdżone nakładki i artykuły HTML również są obsługiwane.

Obecnie nie są obsługiwane następujące nakładki: przesuwanie i powiększanie obrazów, sekwencje obrazów, dźwięk i panoramy. Nad każdą nieobsługiwaną nakładką jest wyświetlany obraz zastępczy, aby zasygnalizować użytkownikowi, że nie ma możliwości korzystania z tej zawartości. Nie są obsługiwane przerzucanie strona po stronie i przerzucanie w poziomie.

DPS udostępnia do wyboru dwa środowiska przeglądania artykułów. Więcej informacji na temat różnic między tymi środowiskami obsługi zawiera artykuł Configuring the Alternate Free Article Preview Experience (j. ang.).

Udostępnianie AirDrop na urządzeniach iOS 7

Gdy czytelnik udostępni artykuł za pomocą funkcji AirDrop (iOS 7), odbiorca zobaczy okno dialogowe, w którym będzie mógł przyjąć lub odrzucić udostępniony materiał. Jeśli go przyjmie, to artykuł zostanie wyświetlony w przeglądarce artykułów w programie Safari (iPad). Po odebraniu udostępnianego materiału na iPhonie zostanie wyświetlona strona WWW, która umożliwi dostęp do serwisu iTunes lub pokaże komunikat do czytelnika.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?