Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Change the app version number.

Gdy przesyłasz aktualizację aplikacji do sklepu, jej numer wersji musi być wyższy niż numer istniejącej wersji. W internetowej odmianie programu DPS App Builder (obecnie dostępnym tylko dla systemu Android) można ręcznie zastąpić automatyczny numer wersji numerem zdefiniowanym przez siebie. Po jednokrotnym wykonaniu tej procedury można wyłączyć przesłonięcie. Wówczas za każdym razem, gdy aplikacja zostanie utworzona lub zmodyfikowana, internetowy program DPS App Builder będzie automatycznie zwiększać jej numer wersji.

 1. Otwórz aplikację DPS App Builder i zapamiętaj widoczny w niej bieżący numer wersji.

  Rolę numeru wersji pełni liczba poprzedzająca ostatnią kropkę ( . ). Jeśli na przykład aplikacja ma wersję 3.4.0.17.23948, bieżący numer wersji to 17. W następnym kroku chcesz ustawić numer 18 lub wyższy.

  DPS App Builder

  Uwaga:

  Jeśli do kompilowania aplikacji użyto rozwiązania Woodwing albo innego zewnętrznego narzędzia, a nie wersji stacjonarnej narzędzia DPS App Builder, w następnym kroku w polu „Kod wersji” może być konieczne wpisanie dużej liczby (np. „3000002”).

 2. Kompilując aplikację za pomocą narzędzia DPS App Builder w wersji WWW, zaznacz opcję „Zastąp numer wersji aplikacji” (Override the App Version Number). Określ nowszy numer wersji. Jeśli aplikacja została zbudowana za pomocą rozwiązania Woodwing lub innego narzędzia zewnętrznego dostawcy, na ogół trzeba podać dużą liczbę.

  Override the App Version Number (Zastąp numer wersji aplikacji)
 3. Skompiluj aplikację. Po zakończeniu kompilowania aplikacji wyłącz opcję „Zastąp numer wersji aplikacji”, tak aby w przyszłych kompilacjach numer był zwiększany już automatycznie.

  Numer wersji aplikacji można zmienić ręcznie w dowolnym momencie.

Informacje o tworzeniu macierzystych aplikacji Android: Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online