Nakładki wideo

Umieszczone za pomocą programu InDesign pliki wideo w obsługiwanych formatach będą odtwarzane w przeglądarce, gdy użytkownik dotknie pliku. W przypadku plików wideo użyj formatu, który jest zgodny z serwisem Apple iTunes, na przykład pliku MP4 z kodowaniem h.264. Podczas tworzenia zawartości wideo skorzystaj z profilu bazowego, aby zapewnić optymalną zgodność z urządzeniami z systemem Android. Stosuj pliki .mp4 zamiast .mov, ponieważ te ostatnie nie są obsługiwane w przeglądarce Web Viewer. Jeśli materiał wideo nie jest odtwarzany poprawnie w przeglądarce, zakoduj go ponownie w formacie .mp4 h.264, korzystając z programu Adobe Media Encoder lub narzędzi innych firm, takich jak Handbrake.

Sprawdzone procedury postępowania z plikami wideo

 • Wideo można odtwarzać w wierszu lub w trybie pełnego ekranu.
 • Odtwarzanie pliku wideo można skonfigurować tak, aby użytkownicy uruchamiali go dotknięciem w obszarze wyświetlania. Można również utworzyć osobne przyciski z przypisanymi operacjami typu Wideo. Obsługiwane są operacje Odtwarzaj, Wstrzymaj oraz Zatrzymaj. Nie są obsługiwane operacje Wznów oraz Zatrzymaj wszystko.
 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, utwórz film o odpowiednich rozmiarach, np. 400 x 300 pikseli. Rozważ ustawienie odtwarzania filmów pełnoekranowych o szerokości 1024 pikseli. Maksymalna rozdzielczość plików wideo dla iPada HD to 1920x1080, ale wstawienie tak dużego pliku zwiększy rozmiar folio. Aby uzyskać optymalny stosunek wielkości pliku do jego jakości, niektórzy wydawcy zalecają 10 – 12 MB na minutę filmu. Niektórzy wydawcy używają narzędzia Adobe Media Encoder lub aplikacji innych firm (na przykład HandBrake), aby zmniejszyć rozmiar pliku wideo. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera artykuł Keitha Gilberta Compressing Videos for Use in DPS.
 • Transmisja strumieniowa pliku wideo jest możliwa tylko z adresu URL wskazującego serwis HTTP. Aby wyświetlić transmisję strumieniową wideo z serwisu HTTPS, takiego jak YouTube lub Vimeo, należy utworzyć nakładkę zawartości WWW. W programie InDesign CS6 lub nowszych wersjach można wstawić kod osadzający klip z serwisu YouTube za pomocą polecenia Wstaw HTML. Kod osadzający musi koniecznie zawierać prefiks „http://”, na przykład: src="http://www.youtube.com/..." Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustaw nakładkę w tryb autoodtwarzania i dodaj nad nią obraz plakatu. Przykłady i instrukcje można znaleźć w numerze „Advanced Overlays” bezpłatnej aplikacji DPS Learn.
 • Odtwarzanie klipów wideo jest zatrzymywane, gdy użytkownik przejdzie do innego artykułu. Natomiast przejście na inną stronę w tym samym artykule nie powoduje przerwania odtwarzania wideo. Aby materiał wideo był zatrzymywany po zmianie strony, można zastosować obejście — wprowadzić autoodtwarzanie „atrapy” pliku wideo. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera artykuł Johannesa Henselera: Stop a video when going to the next page of an article.

Tworzenie nakładek wideo

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść i umieść plik wideo w dokumencie.

 2. Zaznacz umieszczony obiekt, otwórz panel Multimedia (Okno > Interaktywny > Multimedia) i wybierz plakat.

  W przypadku pliku wideo można wybrać obraz lub określić odpowiednią klatkę filmu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz obraz, który wskazuje, że dany element strony jest interaktywny. Plakat można również utworzyć, umieszczając po prostu obiekt pozbawiony funkcji interaktywnych (np. przezroczysty przycisk odtwarzania) na obiekcie wideo.

 3. Zaznacz obiekt wideo i ustaw następujące opcje w panelu Overlays / Folio Overlays.

  Adres URL lub plik

  Określ adres URL do transmisji strumieniowej materiału wideo lub kliknij folder i wybierz plik wideo (jeśli nie został uprzednio umieszczony). W przypadku podania adresu URL do transmisji strumieniowej obsługiwane są wszystkie opcje nakładki, w tym autoodtwarzanie i tryb pełnoekranowy.

  Funkcja transmisji strumieniowej wideo obsługuje adresy URL prowadzące do serwisów HTTP, ale nie HTTPS. Usługi takie jak YouTube oraz Vimeo nie są obsługiwane. Aby z nich skorzystać, należy użyć nakładek zawartości WWW, zgodnie z opisem podanym w rozdziale „Sprawdzone procedury”.

  Jeśli umieści się plik wideo oraz poda adres URL transmisji strumieniowej, priorytet ma działanie wykonane najpierw. Przykład: jeśli najpierw poda się adres URL, a potem umieści materiał wideo, nakładka będzie używać adresu URL, a nie osadzonego pliku. (Można to wykorzystać, wybierając plakat dla strumieniowej transmisji wideo).

  Autoodtwarzanie

  Zaznacz tę opcję, aby plik wideo był odtwarzany po załadowaniu strony na urządzeniu przenośnym. Możesz również określić liczbę sekund opóźnienia. Autoodtwarzanie nie jest obsługiwane w przeglądarkach dla systemu Android.

  Odtwarzanie na pełnym ekranie

  Jeśli opcja ta jest zaznaczona, film odtwarzany jest w trybie pełnoekranowym. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, film odtwarzany jest w granicach obszaru powiązania. Pamiętaj, że na urządzeniach Android wszystkie filmy są odtwarzane w trybie pełnoekranowym.

  Dotknij, aby wyświetlić kontroler

  Jeśli opcja ta jest zaznaczona, dotknięcie osadzonego filmu podczas jego odtwarzania spowoduje wyświetlenie paska kontrolera wraz z opcjami sterowania wstrzymywaniem i odtwarzaniem. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, dotknięcie filmu powoduje jego zatrzymanie i restart.

  Nie zezwalaj na wstrzymanie

  Jeśli wybierzesz tę opcję, użytkownicy nie będą mogli dotknąć klipu wideo w celu przerwania lub zatrzymania odtwarzania. Ta opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy wybrano opcję Automatyczne odtwarzanie, ale nie wybrano opcji Odtwarzaj na pełnym ekranie.

  Zatrzymaj na ostatniej klatce

  Wybierz tę opcję, aby po zakończeniu osadzonego klipu wideo pozostawić wyświetlaną ostatnią klatkę. Ta opcja jest dostępna, jeśli nie wybrano opcji Odtwarzaj na pełnym ekranie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online