Nakładki zawartości WWW

Nakładka Zawartość WWW umożliwia wyświetlanie strony internetowej w obszarze widoku. Użytkownicy mogą zobaczyć zawartość strony internetowej w obszarze podglądu bez konieczności wyświetlania oddzielnej przeglądarki w danym programie. Możesz określić internetowy adres URL lub lokalny plik HTML. Należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Jeśli określisz lokalny plik HTML, upewnij się, że plik .html oraz powiązane pliki i foldery znajdują się w tym samym folderze. Po utworzeniu zawartości artykułu wszystkie pliki znajdujące się w tym samym folderze, co plik .html zostają przesłane, dlatego też w folderze HTML powinny się znajdować tylko niezbędne zasoby. Przykład: jeśli plik .html zostanie dodany do folderu Documents (Dokumenty), przesłane zostaną wszystkie pliki w tym folderze oraz jego podfoldery.
 • W przypadku każdego adresu URL, który jest automatycznie kierowany do mobilnego adresu URL, określ mobilny adres URL (taki jak http://mobile.twitter.com/), a nie oryginalny (http://twitter.com).
 • Jeśli określisz animację HTML dla nakładki Zawartość WWW, to aby mieć pewność, że animacja będzie odtwarzana prawidłowo, ustaw tę nakładkę na Autoodtwarzanie z minimalnym opóźnieniem (np. 0,125 s). Ustawienie opóźnienia uniemożliwi automatyczne odtwarzanie nakładki podczas wstępnego wczytywania strony do pamięci.
 • W programie InDesign CS6 lub nowszych wersjach można wstawić kod osadzający klip z serwisu YouTube za pomocą polecenia Wstaw HTML. W celu uzyskania jak najlepszych efektów zmodyfikuj kod osadzania filmu YouTube, tak aby zawierał element „src=https://www.youtube.com” zamiast „src=//www.youtube.com”. Ustaw dla nakładki opcję „Automatyczne odtwarzanie” i dodaj obraz plakatu przed nakładką.

Aby utworzyć nakładkę Zawartość WWW:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Korzystając z narzędzia Prostokąt lub Ramka prostokątna, przeciągnij, aby utworzyć ramkę, która wyświetla zawartość WWW.

  • Umieść obraz, który będzie pełnił rolę plakatu dla zawartości WWW.

 2. Zaznacz ramkę i w panelu Overlays lub Folio Overlays wybierz opcję Zawartość WWW.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić adres URL, wpisz lub wklej adres URL w polu Zasoby. Wpisz cały adres URL, w tym „http://.”

  • Aby użyć lokalnych plików HTML, kliknij ikonę folderu i określ lokalny plik HTML. Plik HTML (np. index.html) powinien pojawić się w folderze, który zawiera wszystkie obrazy lub skrypty użyte w tymże pliku HTML.

 4. Określ dowolną z podanych opcji:

  Autoodtwarzanie

  Zaznacz tę opcję, aby wczytać daną stronę internetową, gdy strona została wczytana do urządzenia mobilnego. Możesz również określić liczbę sekund opóźnienia. Jeśli docelowy kod HTML jest animacją do odtwarzania, określ minimalne opóźnienie.

  Przezroczyste tło

  Jeśli opcja ta jest zaznaczona, przezroczyste tło na stronie internetowej zostaje zachowane. Aby przeglądać zawartość pakietu DPS znajdującą się w tle, użytkownicy mogą widzieć przez przezroczystość. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, używane jest tło zawartości WWW.

  Zezwalaj na interakcję użytkownika

  Jeśli opcja ta jest zaznaczona, użytkownicy mogą korzystać z danej strony internetowej. Mogą na przykład puknąć hiperłącze, aby przeskoczyć do innej strony internetowej.

  Skaluj zawartość, aby zmieścić

  Jeśli opcja ta jest zaznaczona, to strona internetowa jest skalowana, tak aby pasować do rozmiaru określonego w pliku nakładki. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, strona internetowa wyświetlana jest w takim samym rozmiarze, w jakim pojawiłaby się w przeglądarce urządzenia. Strona HTML może zostać wykadrowana.

  Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach

  Możesz także utworzyć nakładkę Zawartość WWW, która odwołuje się do interfejsu Reading API dla funkcji takich jak interfejsy Camera API i Geolocation API, cyfrowe komunikaty i kalendarze. (W panelu Overlays opcja ta nosi nazwę „Zezwalaj na dostęp API”). Szczegółowe informacje: Rozszerzanie pakietu DPS za pomocą języków HTML i JavaScript.

  Poza wybraniem tej opcji dla nakładki można dodać niestandardowy interfejs aplikacji Java do kodu HTML.

  Ten typ warunkowej zawartości HTML można także utworzyć dla artykułu HTML zamiast nakładki zawartości WWW. W przypadku artykułu HTML zaznacz w narzędziu Folio Producer Editor opcję „Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach”.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online