DPS — informacje o wydaniu poprawek błędów

Artykuł zawiera listę znanych problemów, a także najważniejsze poprawki dla każdej wersji pakietu Digital Publishing Suite. Listę nowych funkcji podano w artykule Co nowego w tym wydaniu.

Listę znanych problemów dotyczących serwera DPS oraz harmonogram planowanych prac serwisowych można znaleźć pod adresem http://status.adobedps.com.

Poprawki błędów w wersji 32.5

Poprawki dotyczące przeglądarki iOS Viewer

Opis błędu

Skorygowano w wersji

Wymagane działanie

Nr błędu

Pasek przewijania jest niekiedy wyświetlany jako czarny pas w niewłaściwym miejscu. Błąd ten występuje w widoku poziomym folio o podwójnej orientacji, jeśli w programie App Builder nie zaznaczono opcji „Enable auto-hiding of vertical scrollbar” (Włącz automatyczne ukrywanie pionowych pasków przewijania). Ten problem został już rozwiązany.

32.5.2

Rekompilacja aplikacji

3954895

Jeśli wydawca użyje programu DPS App Builder, aby zastąpić domyślną ikonę biblioteki niestandardową ikoną na niestandardowym pasku nawigacyjnym, to urządzenia iPhone 6 Plus wyświetlą domyślną ikonę DPS. Wszystkie inne urządzenia będą używać niestandardowej ikony. Ten problem został rozwiązany.

32.5.2

Rekompilacja aplikacji

3956201

Wywołanie funkcji API JS removeSubscription() oraz addSubscription() ze sklepu niestandardowego powodowało utratę właściwości duration (czas trwania), jeśli usunięto, a następnie ponownie dodano ten sam identyfikator produktu. Powodowało to błędy w interfejsie użytkownika, ponieważ ceny nie odzwierciedlały długości subskrypcji. Ten problem został już rozwiązany.

32.5.2

Rekompilacja aplikacji

3953844

Poprawki w wersji 32

21 marca 2015 r.

Przeglądarka Adobe Content Viewer wyświetlała czarne linie w zawartości o orientacji poziomej. Zespół pracujący nad przeglądarką DPS Viewer usunął te problemy i przesłał nową wersję programu Adobe Content Viewer do sklepu App Store. Firma Apple zatwierdziła tę nową wersję w sobotę, 21 marca. Jeśli na urządzeniach nie jest włączona automatyczna aktualizacja, należy skorzystać z zakładki Update (Aktualizacja) w sklepie App Store (otwierając sklep bezpośrednio z urządzenia) i uaktualnić program Adobe Content Viewer.

19 stycznia 2015 r.

W nowej 64-bitowej wersji przeglądarki iOS Adobe Content Viewer 32.4.1 występowały problemy powodujące awarie. Problem ten został rozwiązany w aktualizacji aplikacji Adobe Content Viewer (do wersji 32.4.2); wprowadzono także poprawkę do programu DPS App Builder. (3919733)

19 września 2014 r.

 • Widoki WWW aplikacji DPS, które używają elementów iFrame, są teraz prawidłowo otwierane na urządzeniach z systemem iOS 8. Umożliwiło to rozwiązanie problemu z odsyłaczami do materiałów wideo w serwisie YouTube, które nie były odtwarzane. (3825946)
 • Widok WWW okna dialogowego Otwórz w przeglądarce w wersji 32 działa teraz prawidłowo w systemie iOS 8. (3825758)
 • Aplikacje do obsługi pojedynczego folio skompilowane w wersji 31/32 są teraz prawidłowo uruchamiane na urządzeniach iOS 8. (3827604)
 • Opcja „Optional library subscription tile URL” (Opcjonalny adres URL płytki subskrypcji biblioteki) nie działała w wersji 32 w systemach iOS 7 i iOS 8. Ten problem został już rozwiązany.

Poprawki błędów w wersji 32.4

Poprawki dotyczące przeglądarki iOS Viewer

Opis błędu

Skorygowano w wersji

Wymagane działanie

Nr błędu

Skorygowano błąd w przeglądarkach iOS Viewer, który powodował odrzucanie niektórych aplikacji przez firmę Apple, ponieważ łańcuch pakietu przekraczał długość 18 znaków. Łańcuch pakietu dla przeglądarek iOS Viewer zaczyna się teraz od wersji 32.5.

32.4.4

Rekompilacja aplikacji

 

Po wykupieniu subskrypcji przycisk Kup nie będzie już pojawiać się na niektórych folio z uprawnieniami.

32.4.3

Rekompilacja aplikacji

3861685

Rozwiązano problemy ze skalowaniem w niektórych zewnętrznych serwisach WWW.

32.4.1

Rekompilacja aplikacji

3834750

Okno powiadomienia „Dostępne jest nowe wydanie” zachowuje się prawidłowo przy włączonej opcji Hide Free Folio (Ukryj bezpłatne folia).

32.4.1

Rekompilacja aplikacji

3916269

Usunięto błąd powodujący, że niektóre odsyłacze w nakładkach zawartości WWW nie reagowały na kliknięcie. Ten sam problem występował w osadzonych filmach YouTube.

32.4

Rekompilacja aplikacji

3844968

Prawidłowo działa teraz gest powiększania palcami w plikach PDF otwartych za pośrednictwem hiperłącza z pliku HTMLResources.zip.

32.4

Rekompilacja aplikacji

3839239

Menu ustawień przeglądarki (kółko zębate) wyświetlało niekiedy puste pola. Problem ten został usunięty.

32.4

Rekompilacja aplikacji

3852775

W aplikacjach zawierających treści komercyjne od czasu do czasu pojawia się komunikat „Nie można zaktualizować biblioteki”. Ten problem został rozwiązany po stronie usług. Przeglądarka iOS Viewer w wersji 32.4 zawiera rozszerzenia umożliwiające prawidłową obsługę tego błędu. Nawet jeśli błąd wystąpi, użytkownicy będą mogli wyświetlić zawartość, do której mają uprawnienia.

brak

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian. Jednak zaktualizowanie przeglądarki do wersji 32.4 umożliwi użytkownikowi, u którego wystąpi ten błąd, wyświetlenie zawartości objętej uprawnieniami.

3852986 

Poprawki w wersji 32

12 listopada 2014 r.

Przeglądarki w systemie Android

 • W przeglądarkach Android Viewer nowo utworzone aplikacje Android w wersji 32.3 wyświetlały przykładowy baner biblioteki. Ten problem został rozwiązany za pomocą zmiany wprowadzonej na serwerze. W kompilowanych aplikacjach Android nie będą się już znajdowały zasoby tego przykładowego baneru.

8 grudnia 2014 r.

Poprawki błędów w wersji 32.3

10 listopada 2014 r.

Poprawki dotyczące przeglądarki iOS Viewer

Opis błędu

Skorygowano w wersji

Wymagane działanie

Nr błędu

Uruchomienie aplikacji w trybie poziomym, gdy urządzenie znajduje się w orientacji pionowej, nie powoduje już wyświetlenia na krótką chwilę pionowego ekranu tytułowego.

Tylko 32.3

Rekompilacja aplikacji

3842414

Podczas uruchamiania ekran tytułowy nie jest już przesuwany w dół, zanim zniknie.

Tylko 32.3

Rekompilacja aplikacji

3846043

Niestandardowe ikony nawigacji folio są teraz widoczne po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji.

Tylko 32.3

Rekompilacja aplikacji

3821073

Podgląd artykułu z adresu URL działa teraz prawidłowo, jeśli użytkownik jest zalogowany do konta z uprawnieniami bezpośrednimi.

Tylko 32.3

Rekompilacja aplikacji

3835863

Zawartość zakupiona na urządzeniu przez użytkownika serwisu iTunes nie pozostaje już dostępna jako „uprawniona” dla innego użytkownika iTunes po przywróceniu zakupów.

Tylko 32.3

Rekompilacja aplikacji

3845370

Dolny pasek nawigacyjny nie jest już wyświetlany tuż nad dolną krawędzią ekranu podczas uruchamiania w widoku folio.

Tylko 32.3

Rekompilacja aplikacji

3841841

Po przewijaniu w górę i w dół w bibliotece iPhone nie jest już wyświetlany łańcuch z ceną dla folio, które zostały wcześniej zakupione i pobrane.

Tylko 32.3

Rekompilacja aplikacji

3837451

Podczas używania przeglądarki Adobe Content Viewer w celu wyświetlenia podglądu zawartości z narzędzia Adobe Experience Manager przeglądarka zwraca teraz odpowiednio wszystkie wersje AEM danego folio.

Tylko 32.3

Rekompilacja aplikacji

3846222

Po zakończeniu pobierania na iPhonie w bibliotece nie jest już wyświetlany komunikat „Installing” (Instalowanie).

Tylko 32.3

Rekompilacja aplikacji

3839857

Poprawki przeglądarki Android Viewer

 • Skorygowano błąd, który powodował nieprawidłowe rysowanie nakładek.
 • Wprowadzono zmiany logiki pobierania, dzięki którym większa liczba użytkowników zdoła z powodzeniem pobrać zawartość do pamięci karty SD. Zaleca się zapewnienie co najmniej 500 MB pamięci wewnętrznej nawet wtedy, gdy zawartość jest zapisywana na karcie SD.
 • Skorygowano błąd powodujący miganie ekranów podczas nawigacji w folio z oprawą po prawej stronie.
 • Skorygowano błąd powodujący, że podczas pobierania stopniowego użytkownicy widzieli stronę pobierania, której nie można było zamknąć.
 • Po zmianie z połączenia WiFi na łącze komórkowe w trakcie pobierania folio na urządzeniach z systemem Android 5.0 nie jest już wyświetlane ostrzeżenie dla użytkownika dotyczące pobierania.
 • Po powrocie do wideo pełnoekranowego w wyniku wybrania przycisku ostatniej aplikacji na urządzeniu zatrzymana zawartość wideo nie jest już wyświetlana jako czarny ekran na urządzeniach z systemem Android 5.0.

Poprawki dotyczące przeglądarki Windows Viewer

Nie wprowadzono żadnych poprawek przeglądarki Windows Viewer.

DPS App Builder

Nie wprowadzono żadnych poprawek programu DPS App Builder.

Poprawki dotyczące usług

 • Udoskonalono obsługę uprawnień bezpośrednich dla integratorów posiadających wiele certyfikatów DNS i SSL na tym samym serwerze. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
 • Osadzona przeglądarka Web Viewer działa teraz prawidłowo na iPadach. Nie trzeba podejmować żadnych działań. (3835499)

Poprawki błędów w wersji 32.2

20 października 2014 r.

Poprawki dotyczące przeglądarki iOS Viewer

 • Jeśli na tej samej stronie występuje wiele obiektów wielostanowych z włączonym automatycznym odtwarzaniem, to na urządzeniach z systemem iOS 8 będzie odtwarzany tylko pierwszy obiekt. Ten problem został rozwiązany. (3835976).
 • Podczas uruchamiania aplikacji poziomy ekran tytułowy nie przełącza się już szybko na pionowy, zanim zniknie. (3834533)
 • Z biblioteki na urządzeniach z systemem iOS 8 można teraz ponownie wejść w tryb podglądu na urządzeniu. (3829804)
 • Odsyłacze wybierane w powiadomieniu tekstowym działają prawidłowo także wtedy, gdy otwarta biblioteka niestandardowa jest skonfigurowana na automatyczne uruchamianie. (3835862)
 • Odsyłacz z powiadomienia tekstowego jest otwierany także wtedy, gdy aplikacja nie działa w tle. (3815113)
 • Ekran powitalny prawidłowo rozpoznaje orientację urządzeń z systemem iOS 8. (3835066)
 • Ekran powitalny jest prawidłowo skalowany po obróceniu urządzenia z systemem iOS 8. (3836869)
 • Starsze formaty folio (17 i wcześniejsze) są prawidłowo renderowane w aplikacjach w wersji 32 (3835973).
 • W folio o pojedynczej orientacji na urządzeniach z systemem iOS 8 zamknięcie filmu pełnoekranowego nie powoduje już problemów z ponownym rysowaniem artykułu. (3837382)
 • Stany w nakładkach pokazu slajdów na urządzeniach z systemem iOS 8 są teraz prawidłowo ładowane. (3839289)
 • Skorygowano kilka błędów związanych z awariami wywołanymi przez zmianę orientacji na urządzeniach z systemem iOS 8. (3830653, 3831903, 3827780)

Poprawki przeglądarki Android Viewer

 • Poprawiono problemy z odsyłaczami navto w artykułach HTML i widokach WWW. (3839699)
 • Usunięto błąd związany z odsyłaczami w bibliotece niestandardowej prowadzącymi do zewnętrznej przeglądarki. (3834854)
 • Odsyłacz mailto: jest teraz obsługiwany w bibliotece niestandardowej. (3829488)

Poprawki błędów w wersji 32.1

29 września 2014 r.

Niepowodzenie pobierania dużych plików. W aplikacjach w wersji 32 do systemu iOS pobieranie dużych zasobów przy powolnym połączeniu powodowało błąd upływu limitu czasu. W efekcie pobieranie kończyło się niepowodzeniem. Problem ten występował wtedy, gdy pobieranie części folio na urządzenie trwało dłużej niż 120 sekund. W wersji 32.1 problem został rozwiązany. Aby wdrożyć poprawkę, należy zrekompilować i ponownie wysłać aplikację iOS.

Błąd biblioteki iPhone (systemy iOS 7 i iOS 8). W bibliotece aplikacji w wersji 32 na iPhone’y przestały być widoczne ceny. Problem ten został usunięty za pomocą poprawki.

Aplikacje, w których problem występował, należy ponownie zrekompilować i przesłać.

Wersja 32 — informacje o wydaniu poprawek błędów (wrzesień 2014 r.)

Ważne: aktualizacja aplikacji do systemu iOS 8

Zespół inżynierów produktu DPS wykrył problem z lokalizacją składowania zawartości, który występuje w przeglądarkach w wersji 31 i 32 uruchomionych w systemie iOS 8 w wersji GM. Problem ten nie pojawiał się w wersjach beta systemu iOS 8. Problem z lokalizacją składowania utrudnia użytkownikom dostęp do zawartości i pobieranie jej po aktualizacji do systemu iOS 8. Poprawka przeglądarek w wersji 31 i 32 wprowadzona 13 września usunęła ten problem, ale aplikacje DPS muszą zostać zrekompilowane i ponownie przesłane do firmy Apple.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Jeśli aplikacje nie były rekompilowane i ponownie przesyłane od czasu wydania wersji 31.3 (18 sierpnia), to należy zaktualizować aplikacje do obsługi wielu folio, aby umożliwić pobieranie folio na urządzeniach z systemem iOS 8.
 • Jeśli aplikacja była rekompilowana i ponownie przesyłana po wydaniu wersji 31.3 (18 sierpnia), to użytkownicy prawdopodobnie nie będą mogli pobierać folio po aktualizacji do systemu iOS 8, dopóki nie odinstalują tej aplikacji i nie zainstalują jej ponownie. Zdecydowanie zaleca się przesłanie nowej wersji aplikacji, aby zagwarantować możliwość pobierania folio.
 • Jeśli użytkownicy przejdą na system iOS 8, to pobrane wcześniej folia zostaną usunięte z urządzenia, gdy użytkownik użyje opcji przywrócenia. Jeśli jednak użytkownicy przeprowadzą aktualizację za pomocą wersji aplikacji skompilowanej po 13 września, pobrane folia powinny zostać zachowane.
 • Przetestuj aplikacje do obsługi pojedynczych wydań na urządzeniu z systemem iOS 8. Zgłaszano, że niektóre aplikacje tego typu nie działają prawidłowo na iPadach z systemem iOS 8. W razie potrzeby zrekompiluj i ponownie wyślij aplikacje do obsługi pojedynczych folio.
 • Firma Apple zmieniła interfejs iTunes Connect. Aby przesłać nową wersję aplikacji, wykonaj następujące czynności. Określ nową wersję za pomocą serwisu iTunes Connect, a następnie użyj narzędzia Application Loader, aby przesłać plik .zip wygenerowany przez program DPS App Builder. Przejdź do sekcji „Builds” (Kompilacje) serwisu iTunes Connect i wskaż przesłaną przed chwilą nową wersję. Poczekaj, aż nowa wersja pojawi się w oknie dialogowym Add Build (Dodaj kompilację). Aby wyświetlić to okno, kliknij ikonę plusa. Pojawienie się nowej wersji może trochę potrwać. Być może trzeba będzie odświeżyć stronę albo wylogować się i zalogować ponownie. Pamiętaj, aby wybrać przeglądarkę w wersji 32 (99363 lub nowszą) lub w wersji 31 (99365 lub nowszą).

Poprawki do programu DPS App Builder

 • Skorygowano błąd związany z automatycznym ukrywaniem pionowych pasków przewijania. Opcja „Enable auto hiding of the vertical folio scrollbar” (Włącz automatyczne ukrywanie pasków przewijania folio) w programie DPS App Builder działa teraz prawidłowo.

Poprawki dotyczące przeglądarki iOS Viewer

 • Skorygowano błąd związany z niezapamiętywaniem pozycji na stronie, gdy użytkownik zamykał artykuł, a później do niego wracał. (3806048)
 • Skorygowano błąd polegający na niepowodzeniu pobierania zawartości z serwisu acrobat.com przez przeglądarkę Adobe Content Viewer. (3810984)
 • Folia wznawiane w trybie cichym są teraz w pełni pobierane. (3811424)
 • Skorygowano komunikat wyświetlany w oknie dialogowym subskrypcji. (3815420)
 • Skorygowano problem występujący przy przeglądaniu wielu folio na urządzeniu, który powodował, że jedno z tych folio znikało. (3759703)
 • Skorygowano błąd związany z nieprawidłowym funkcjonowaniem gestu powiększania palcami. (3794606)
 • Skorygowano błąd powodujący awarię podczas wyświetlania folio za pomocą funkcji Podgląd na urządzeniu. (3806589)
 • Skorygowano problem powodujący, że niektóre zdarzenia analityczne typu instalacja aplikacji, uruchomienie aplikacji i zamknięcie aplikacji nie były przekazywane, jeśli aplikacja została uruchomiona w orientacji poziomej. (3810661)
 • Pobieranie nie jest już w ponawiane w nieskończoność w przypadku upływu limitu czasu. (3811438)
 • Można teraz zamknąć ekran powitalny w systemie iOS 8 Beta. (3773662)
 • Skorygowano wartości zwracane przez JSAP na ekranie powitalnym w systemie iOS 8 Beta. (3802159)
 • Konsola nawigacyjna („HUD”) w systemie iOS 8 Beta wyświetla teraz tekst. (3806089)
 • Nie dochodzi już do awarii po uruchomieniu aplikacji po pobieraniu w tle w systemie iOS 8 Beta. (3811826)
 • Folia z osadzonymi plikami PDF są teraz prawidłowo wyświetlane w systemie iOS 8 Beta. (3813873)
 • Nawigacja między artykułami z przewijalnymi ramkami nie powoduje już awarii w systemie iOS 8 Beta. (3815374)

Poprawki dotyczące przeglądarki Windows Viewer

 • Ostatnio czytane miejsce jest zapamiętywane także po aktualizacji folio. (3794656)
 • Skorygowano błąd otwierania plików PDF za pośrednictwem funkcji HTMLResources. (3807536)
 • Początkowe położenie zawartości nie jest już zmieniane w przypadku, gdy w obiekcie wielostanowym jest osadzona przewijalna ramka. (3807600)
 • Skorygowano funkcjonowanie wyciąganych zakładek w przewijalnych ramkach. (3813828)
 • Są już obsługiwane odwołania do zasobów HTML za pomocą hiperłączy. (3813758)

Poprawki przeglądarki Web Viewer

 • Pokaz slajdów jest teraz zatrzymywany bezpośrednio po kliknięciu (nie przechodzi do kolejnego stanu). (3787235)

Obecnie występujące znane problemy oraz porady

Wymagana aktualizacja środowiska JRE dla systemu Mac OSX 10.10 Yosemite

Użytkownicy systemu Mac OSX 10.10 (Yosemite) muszą zaktualizować środowisko Java Runtime Environment (JRE), aby korzystać z programu DPS App Builder. Odpowiednią poprawkę firmy Apple można pobrać z następującego serwisu:

http://support.apple.com/kb/DL1572

Problemy z logowaniem się i instalacją

 • W przypadku nieudanej instalacji aplikacji Adobe Content Viewer po zaktualizowaniu narzędzi DPS zapoznaj się z artykułem Problemy z instalacją i zlokalizowaniem aplikacji Desktop Adobe Content Viewer.
 • Jeśli podczas próby logowania do aplikacji Adobe Content Viewer na iPadzie za pomocą zweryfikowanego identyfikatora Adobe ID wyświetlany jest błąd „uwierzytelnianie nieudane” lub jeśli prawidłowe, opublikowane folio nie wyświetla się w niestandardowej aplikacji przeglądarki, mógł wystąpić błąd na serwerze. Zapoznaj się z sekcją „Uwierzytelnianie nieudane” noty technicznej Rozwiązywanie problemów z aplikacją Adobe Content Viewer lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Znane problemy z udostępnianiem społecznościowym/przeglądarką Web Viewer

 • Funkcja udostępniania społecznościowego zawarta w systemie iOS 6 jest wyłączona w każdej aplikacji skompilowanej po 7 lutego. W urządzeniach z systemem iOS 6 całe menu udostępniania społecznościowego jest wyłączone. Menu pozostanie dostępne w urządzeniach z systemem iOS 7.
 • Ostatnia strona artykułu z funkcją płynnego przewijania może nie być prawidłowo wyświetlana w przeglądarce Web Viewer, jeśli długość płynnie przewijanego artykułu nie stanowi dokładnej wielokrotności wysokości folio. Przykład: ostatnia strona artykułu o wymiarach 1024x2000 może zostać przycięta, ale artykuł o wymiarach 1024x1536 (2 x wysokość) lub 1024x2304 (3 x wysokość) powinien być wyświetlany poprawnie. Problem ten występuje zwłaszcza w przypadku orientacji pionowej. Jedną z metod obejścia tego problemu jest zdefiniowanie takiej wysokości płynnie przewijanej strony, która będzie stanowić dokładną wielokrotność wysokości folio. Inna metoda polega na opublikowaniu płynnie przewijanego artykułu w formacie PNG, a nie PDF.
 • Obrazy spisu treści większe niż 70x70 są przycinane, a nie skalowane.

Inne znane problemy

 • Podczas używania narzędzia Application Loader w celu przesłania aplikacji DPS jest wyświetlany komunikat o błędzie „Ostrzeżenie: niezgodność wersji”. Ostrzeżenie to można zignorować i kontynuować przesyłanie aplikacji, albo zmodyfikować numer wersji w ustawieniach iTunes Connect. Firma Apple nie odrzuca obecnie aplikacji z powodu tego problemu. (3632944)
 • Podczas używania narzędzia Application Loader w celu przesłania aplikacji DPS jest wyświetlany komunikat o błędzie „Ostrzeżenie: ta wersja jest nieprawidłowa... plik Info.plist musi być listą rozdzielaną kropkami” (Warning: This version is invalid... the Info.plist file must be a period-separated list). Można zignorować to ostrzeżenie i kontynuować przesyłanie aplikacji. Firma Apple nie odrzuca obecnie aplikacji z powodu tego problemu.

Sprawdzone procedury

 • Podczas wprowadzania metadanych folio i artykułów należy używać znaków podstawowych, takich jak A-Z i 0-9, oraz myślników i podkreśleń. Unikaj ukośników, symboli i rozszerzonych znaków ASCII.
 • Jeśli opcja „Bezpłatny” nie jest wyświetlana w edytorze Folio Producer, wykonaj następujące dwie czynności: (1) edytuj wersję przeglądarki folio do 26 lub nowszej i (2) zaktualizuj artykuły w folio. (Po zaktualizowaniu wersji przeglądarki folio artykuły zachowują poprzedni numer wersji do momentu ich zaktualizowania).
 • Mimo, że format PDF jest obsługiwany przez system Android, tworzenie łączy do plików PDF w pliku HTMLResources.zip nie jest obsługiwane.
 • Nie należy zakładać, że wszystkie artykuły PDF będą się zachowywać w przeglądarkach Android tak samo, jak w przeglądarkach iOS. Dotyczy to zwłaszcza zachowania nakładek zawartości internetowej. Panoramy, wideo osadzone na stronie oraz kilka innych funkcji nadal nie są obsługiwane przez system Android.
 • Po utworzeniu banera HTML dla aplikacji subskrybowanej z uprawnieniami, baner ten rozpościera się na całej stronie. W takim przypadku może być konieczne dostosowanie kodu HTML.
 • Jeśli określisz baner uprawnień, wciąż musisz ustawić zasoby płytki subskrypcji w DPS App Builder, mimo że płytka nie jest wyświetlana. (Próbowaliśmy rozwiązać ten problem, ale błąd wykryty w końcowej fazie rozwoju wymusił na nas konieczność przywrócenia starego zachowania). Dla płytek subskrypcji można użyć pustych obrazów.
 • Serwis Google zmienił format osadzania filmów YouTube. Zmodyfikuj kod osadzania filmu YouTube, tak aby zawierał element „src=http://www.youtube.com” zamiast „src=//www.youtube.com”. Ponadto ustaw nakładkę na „Autoodtwarzanie” i dodaj obraz plakatu nad nakładką.

Poprawki w poprzednich wersjach

Listę informacji o wcześniejszych wersjach i poprawkach zawiera artykuł Historia informacji o wydaniu pakietu DPS.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto