Artykuł zawiera archiwum informacji o poprawkach błędów wydanych we wcześniejszych wersjach pakietu DPS. Listę aktualnych poprawek podano w artykule Informacje o wydaniu i poprawki błędów.

Poprawki w wersji 30

28 kwietnia 2014 r.

Starsza wersja przeglądarki Android Viewer nie wyświetlała komunikatów o błędzie w przypadku pobierania folio do urządzenia z systemem Android, na którym zabrakło miejsca. (3732681)

22 kwietnia 2014 r.

Rozwiązano problem z wydajnością dużych powiadomień push. (3743224)

10 kwietnia 2014 r.

Rozwiązano problem związany z wysyłaniem powiadomień push za pomoc starszych wersji / API powiadomień. (3735711)

21 marca 2014 r.

Wysyłanie powiadomienia tekstowego zawierającego znaki dwubajtowe może spowodować, że w polu tekstowym zostanie umieszczona wiadomość dłuższa niż limit wynoszący 256 bajtów. W interfejsie użytkownika liczba pozostałych bajtów będzie wyświetlana z wartością ujemną, ale powiadomienie i tak zostanie wysłane do urządzeń Apple, powodując błąd. Dzięki poprawce usługa nie pozwala już na wysyłanie wiadomości przekraczających 256 bajtów. Gdy wiadomość tekstowa przekracza dozwolony limit, w interfejsie jest wyświetlany komunikat o błędzie i aby kontynuować, należy zmniejszyć liczbę znaków dwubajtowych.

20 marca 2014 r.

Czasami po zainstalowaniu narzędzi w wersji 30 użytkownicy nie mogą się zalogować w panelu Folio Builder przy użyciu identyfikatora Adobe ID, który nie ma przypisanej roli Aplikacja. Ten problem został rozwiązany za pomocą tej poprawki. W celu uniknięcia problemów z logowaniem należy zaktualizować pakiet DPS Desktop Tools (w programie InDesign CC/CS6) lub panel Folio Builder (w programie InDesign CS5.5/CS5). Odsyłacze do programów instalacyjnych zawiera ten artykuł.

Wersja 30 — informacje o wydaniu poprawek (marzec 2014 r.)

Poprawki związane z tworzeniem

Jeśli nazwy nakładek w folio zawierają znaki podziału wiersza, nakładki stają się niekompletne i przy pobieraniu folio do systemu Android występują błędy. Ten problem został rozwiązany. (3653600)

Poprawki dotyczące przeglądarki do systemu iOS

Zwiększono limit czasu wywołań getFolios z 15 do 60 sekund. (3758942)

W aplikacjach z kiosku Newsstand po zakończeniu pobierania w wątku pierwszoplanowym jest wyświetlany nowy wskaźnik. (3747785)

Rozwiązano kilka problemów z logowaniem w uaktualnionych aplikacjach z uprawnieniem bezpośrednim, w tym błąd działania przycisku logowania oraz problem z wylogowywaniem użytkowników. (3726004 i 3726005)

Przeglądarka iPhone Viewer utrzymuje teraz proporcje (16:9) dla okładki folio w rozmiarze iPhone5 w widoku kiosku (Newsstand). (3732700)

Kod przeglądarki, który szuka deskryptorów danych w pliku HTMLResources.zip, nie stwierdza już nieprawidłowo wystąpienia błędu. (3724085)

Znaki z zestawu rozszerzonego nie są już kodowane w formacie URL w adresie widoku slajdu WWW. (3728362)

Przeglądarka niekioskowa i przeglądarka Adobe Content Viewer nie tracą już pobranych folio po restarcie, gdy pole Nazwa publikacji folio zawiera ukośniki „/”. (3706229)

Przesunięcie palcem po nakładce zawartości internetowej nie powoduje już uaktywnienia nakładki w systemie iOS7. (3719813)

Przeglądarka ulegała awarii, gdy użytkownik pobrał jedną sekcję folio podzielonego na sekcje, cofnięto publikowanie folio, po czym użytkownik wyświetlił folio i wykonywał na nim operacje. Ten problem został rozwiązany. (3712674)

Obecnie podczas przesuwania palcem są dostępne funkcje resetowania sekwencji obrazów przy obracaniu i ruchu bezwładnym. (3711983)

W systemie iOS 7 przyciski pokazu slajdów już nie znikają po obróceniu urządzenia, gdy pokaz jest zagnieżdżony w przewijalnej ramce. (3710367)

Dotknięcie prawidłowych łączy navto już nie powoduje niepowodzenia i w niektórych sytuacjach nie wywołuje żadnej akcji. (3704444)

Pozycja czytania folio o pojedynczej orientacji już nie jest tracona, gdy urządzenie zostanie zrestartowane w przeciwnej orientacji. (3701061)

Wartości z lokalnej pamięci masowej są teraz pobierane poprawnie po aktywacji urządzenia ze stanu uśpienia lub naciśnięciu przycisku strony głównej. (3696400)

Po powiększeniu strony PDF i przesunięciu palcem sekwencja obrazów jest teraz wyświetlana poprawnie. (3689978)

Automatyczne odtwarzanie pokazu slajdów, które zostało zresetowane dwukrotnym dotknięciem, nie jest już wznawiane po opuszczeniu strony. (3685543)

Obecnie okładka folio w Kiosku jest poprawnie aktualizowana powiadomieniem push w tle, nawet jeśli użytkownik nie ma uprawnień do folio. (3684294)

Nakładki sekwencji obrazów zagnieżdżone w przewijalnych ramkach nie mają już problemów z automatycznym odtwarzaniem w pewnych sytuacjach. (3684291)

Alert o nowym folio nie pojawia się w widoku folio, jeśli w przeglądarce nie skonfigurowano obsługi bezpośrednich uprawnień. Ten problem został rozwiązany. (3684290)

Przeglądarka już nie ulega awarii, gdy użytkownik dotknie kilku folio w celu zakupu niestandardowej biblioteki, a następnie wybierze opcję powrotu do domyślnej biblioteki. (3678047)

Bardzo szybkie przesunięcie palcem na pokazie slajdów czasami powoduje przejście do następnego artykułu zamiast zmiany slajdu. Ten problem został rozwiązany. (3673086)

W telefonie iPhone 5 tekst „Nie pamiętasz hasła?” leży poza polem logowania, jeśli w aplikacji skonfigurowano adres URL odzyskiwania hasła, ale nie utworzono adresu URL konta. Problem został rozwiązany w aplikacjach w wersji 30. (3671662)

Szybkie przesunięcie palcem na chronionym artykule znajdującym się obok bezpłatnego artykułu może spowodować wyświetlenie chronionego artykułu bez pojawiania się okienka zakupu ani siatki artykułów. Ten problem został rozwiązany. (3660132)

Niestandardowe gniazda HTML i widok internetowy rozciągają się teraz poprawnie poza interfejs przeglądarki. (3658854)

Folio wyświetlane w podglądzie można teraz pobrać, nawet jeśli nazwa elementu w spisie treści zawiera spację. (3658214)

Po przybliżeniu pokazu slajdów lub sekwencji obrazów, gdy jest włączona funkcja przesuwania palcem po ekranie, przesunięcie w pionie spowoduje przewijanie strony. (3656725)

Przesunięcie palcem na ramce przewijalnej w poziomie, gdy obraz został przycięty w programie InDesign, nie powoduje już ruchu strony i drgania obrazu. (3653470)

Dwukrotne dotknięcie obiektu wielostanowego powoduje teraz poprawne przybliżanie i oddalanie strony w artykule w formacie PDF. (3652078)

W trybie offline okno rezygnacji ze śledzenia użycia nie jest już wyłączone. (3650422)

Tytuł w bibliotece nie brzmi już „Alarm biblioteki”, jeśli folio było aktualizowane wiele razy. (3649220)

Po przesunięciu palcem na ramce przewijalnej w pionie w celu przejścia do następnej strony nie następuje już krótkotrwałe wyświetlenie nowej strony, a następnie powrót do poprzedniej. (3647503)

Podczas oglądania zawartości internetowej przeglądarka wewnątrz aplikacji działa bardziej niezawodnie. (3610048)

Pokwitowanie abonenta serwisu iTunes można teraz zweryfikować, jeśli urządzenie zostało zrestartowane, nie jest odblokowane, a wybudzenie aplikacji nastąpiło przez powiadomienie push z Kiosku. (3595346)

Poprawki dotyczące macierzystej przeglądarki Android Viewer

Skorygowano błąd, który powodował, że niektóre filmy nie były automatycznie odtwarzane, mimo że skonfigurowano je z taką opcją.

Wprowadzono poprawki zwiększające stabilność, związane z anulowaniem pobierania.

Usunięto problem z logowaniem przy uprawnieniach bezpośrednich.

Film wideo w pokazie slajdów może rozpocząć automatyczne odtwarzanie, gdy zostanie wyświetlony jego stan. (3761190)

Położenie w folio jest zapamiętywane po powrocie z widoku biblioteki. (3760478)

Możliwe jest automatyczne odtwarzanie zagnieżdżonej sekwencji obrazów, dla której ustawiono autoodtwarzanie z opóźnieniem 0 sekund. (3759806)

Skorygowano błąd, który powodował wyświetlanie białych lub czarnych kresek w długich artykułach z płynnym przewijaniem. (3744416)

Odsyłacze navto w nakładkach WWW działają teraz także wtedy, gdy znajdują się w sekcjach DIV. (3723414)

Poprawki przeglądarki dla Sklepu Windows

Jeśli wydawca zmieni nazwę folio, to przy aktualizacji tego folio przez użytkownika nie jest już wyświetlany komunikat o błędzie: „Nie można otworzyć folio”. (3729074)

Usunięto problem z logowaniem przy uprawnieniach bezpośrednich. (3726018)

Wyciągane zakładki przewijalnych ramek działają teraz również na górnej i lewej krawędzi, a nie tylko na prawej i dolnej krawędzi strony. (3759672)

Usunięto problem polegający na awarii przeglądarki dla Sklepu Windows podczas otwierania biblioteki zawierającej folio, w którym nie określono daty publikacji lub daty okładki. (3714037)

Czasami sytuacjach folio z nakładką filmową nie było poprawnie archiwizowane. W efekcie użytkownicy nie mogli ponownie pobrać folio bez błędów. (3707309)

Poprawki internetowej wersji programu DPS App Builder

Poprawiono konfigurowanie funkcji analitycznych w wersji Professional podczas kompilowania macierzystych aplikacji systemu Android.

Poprawki do narzędzi analitycznych

Metryki artykułu prezentują teraz spójne dane na temat uruchomień nakładek i kliknięć adresów URL dla stron, które nie zawierają tych pozycji. (3726762)

Nakładki przycisków osadzone w pokazie slajdów są teraz poprawnie monitorowane. (3737243)

Starsza przeglądarka Android Viewer

Starsza wersja przeglądarki Android Viewer nie wyświetlała komunikatów o błędzie w przypadku pobierania folio do urządzenia z systemem Android, na którym zabrakło miejsca. (3732681)

Poprawki w wersji 29

24 lutego 2014 r.

Czasami folia na telefony iPhone o rozmiarach 1136x640 pikseli nie odbierały powiadomień push i nie były wybierane jako odpowiednie formaty. Problem został rozwiązany w wersji 29.3. (3704287)

Zewnętrzne łącza w nakładkach zawartości internetowej działają teraz poprawnie w przeglądarce Web Viewer. (3697794)

Artykuły HTML, w których lokalizacją docelową zewnętrznych łączy jest _blank, teraz zastępują bieżące strony zamiast powodować otwieranie nowego okna lub zakładki w przeglądarce Web Viewer. Problem został rozwiązany w wersji 29.3. (3697798)

14 lutego 2014 r.

W nowo tworzonych macierzystych aplikacjach systemu Android funkcja zakupów wewnątrz aplikacji w sklepie Google Play i sklepie Amazon Appstore działa teraz poprawnie. (3699074)

11 lutego 2014 r.

Jeśli do skompilowania aplikacji przeznaczonej na urządzenia iPad i iPhone użyto najnowszej wersji programu — 29.2 z kropką (z 7 lutego), uruchomienie aplikacji na telefonie iPhone w trybie przeglądania powoduje jej awarię. Rozwiązanie problemu znajduje się w poprawce z 11 lutego.

Jeśli aplikacja na urządzenie iPad/iPhone została zrekompilowana i przesłana po 7 lutego, a mimo to wciąż ulega awarii w trybie przeglądania na telefonie iPhone, należy ją jeszcze raz skompilować (wyedytować) i przesłać. W związku z poprawką NIE trzeba będzie pobrać nowej wersję programu DPS App Builder.

7 lutego 2014 r.

Od niedawna firma Apple odrzuca aplikacje, które wykorzystują identyfikatory odbiorców reklam do celów innych niż ściśle związane z reklamą. Przeglądarki DPS zawierają zestaw SDK Facebooka do obsługi udostępniania społecznościowego, dlatego firma Apple odrzuca wszystkie nowo przesłane aplikacje oparte na środowisku DPS. W celu rozwiązania tego problemu firma Adobe wyłączyła funkcję udostępniania społecznościowego dla wszystkich nowo tworzonych aplikacji na system iOS 6. Ta zmiana w przeglądarce nie wpływa na aplikacje już istniejące w sklepie App Store. Dotyczy jedynie nowych kompilacji powstałych w wersjach 28 i 29 programu.

W każdej nowej aplikacji skompilowanej za pomocą wersji 28 i 29 przeznaczonej na urządzenie z systemem iOS 6 całe menu Udostępnianie społecznościowe, nie tylko opcja dotycząca Facebooka, będzie wyłączone. Menu pozostanie dostępne w urządzeniach z systemem iOS 7.

Jeśli firma Apple niedawno odrzuciła Twoją aplikację z powodu używania identyfikatora odbiorcy reklam, zrekompiluj ją za pomocą programu DPS App Builder, po czym ponownie wyślij do sklepu App Store. Poprawka dotyczy oprogramowania serwerowego, dlatego nie musisz aktualizować programu DPS App Builder u siebie.

Nie znamy przypadku, aby firma Apple odrzuciła aplikację już znajdującą się w sklepie, dlatego problem nie powinien dotyczyć istniejących aplikacji.

5 lutego 2014 r.

Naprawiono błąd, który powodował usuwanie pobranych folio z biblioteki za każdym razem, gdy aplikacja niekioskowa była usuwana z pamięci i restartowana. Błąd wynikał z obecności znaków z zestawu rozszerzonego w publikacji. Dotyczył aplikacji programu Adobe Content Viewer i niekioskowych aplikacji DPS. (3691128)

Naprawiono błąd, który powodował utratę uprawnień przez abonenta usługi iTunes w przypadku, gdy urządzenie Apple chronione hasłem było restartowane, a budzenie aplikacji następowało przez powiadomienie push z funkcji Kiosk jeszcze zanim użytkownik odblokował urządzenie. (3595346)

Obecnie okładka w Kiosku jest poprawnie aktualizowana powiadomieniem push w tle, nawet jeśli użytkownik nie ma uprawnień do folio. (3684294)

W podstawowych narzędziach analitycznych lista Ustawienia odbiorców nie jest już obcinana na liście Ustawienia grupowania, jeśli na koncie jest duża liczba folio. (3681417) Rozwiązano kilka innych problemów z wyświetlaniem.

30 stycznia 2014 r.

W programie DPS App Builder usunięto błąd dotyczący banerów subskrypcji w przeglądarkach systemu Android opartych na środowisku AIR. Na urządzeniach Android z ekranami o rozdzielczości HD zamiast wskazanego banera subskrypcji był wyświetlany domyślny kafelek subskrypcji biblioteki. Po aktualizacji programu DPS App Builder baner subskrypcji ustawiony przez użytkownika jest wyświetlany na wszystkich obsługiwanych urządzeniach z systemem Android. Aby zaimplementować tę zmianę, zaktualizuj program DPS App Builder, a następnie zmodyfikuj aplikację na system Android lub utwórz ją od nowa.

Grudzień 2013 r.

Podczas pobierania folio w tle niekiedy wyświetlany jest komunikat „dostępne jest nowe wydanie”, chociaż użytkownik już czyta najnowszą wersję.

Przewijalne ramki osadzone w innych nakładkach przestały prawidłowo działać w przeglądarce Web Viewer po wydaniu wersji 29. Ten problem został rozwiązany przez poprawkę wprowadzoną 10 grudnia 2013 r. Nie trzeba podejmować żadnych działań.

Funkcja udostępniania społecznościowego nie działała prawidłowo w niektórych aplikacjach w wersji 27 i 28, jeśli folio zostały opublikowane po wydaniu wersji 29. Ten problem został rozwiązany przez poprawkę wprowadzoną 10 grudnia 2013 r. Ponowna publikacja tych folio lub inne działania nie powinny być konieczne.

Wersja 29 — informacje o wydaniu poprawek błędów (grudzień 2013/styczeń 2014)

Poprawki dotyczące przeglądarki do systemu iOS

 • Udostępnianie w serwisie Pinterest nie jest już blokowane przez komunikat o błędzie, gdy artykuł jest chroniony. (3678200)
 • Po aktywowaniu, a następnie zresetowaniu nakładki przesuwania („przesuwanie i powiększanie”) można przesuwać nakładkę palcem, aby zmienić artykuł lub stronę. (3673208)
 • Usunięto problem związany z okresowymi awariami aplikacji chińskich wynikającymi z odpowiedzi otrzymywanej z bufora ChinaCache. (3681676) Opcja Oceń aplikację w systemie iOS 7 powoduje wyświetlenie pustego ekranu. Firma Apple wprowadziła w systemie iOS7 zmianę, która uniemożliwia aplikacjom DPS uruchamianie bezpośredniego odsyłacza do strony recenzji w serwisie iTunes. Przeglądarki w wersji 29 kierują teraz użytkownika do strony produktu. Użytkownik może samodzielnie podjąć odpowiednie działania, aby ocenić i zrecenzować aplikację.
 • Interfejs API czytania (Reading) jest teraz ładowany nawet wtedy, gdy folio nie zostało pobrane w całości. Pozwala to na prawidłowe wyświetlanie nakładek z cyfrowymi komunikatami w folio z podglądem bezpłatnego artykułu. (3658157)
 • Łańcuch podglądu numeru w trybie przeglądania nie jest już ucięty (błąd ten występował w niektórych językach). (3662430)
 • W systemie iOS 7 niekiedy nie można było rozpakować dużych folio dostarczonych za pośrednictwem Kiosku. Powodowało to problemy podczas interakcji użytkownika z folio. Problem ten został usunięty przez poprawkę wprowadzoną 13 grudnia 2013 r. Użytkownicy mogą teraz wznawiać instalację zawartości pobieranej przez Kiosk, jeśli pobieranie w tle się nie powiodło. (3678236)
 • Przywrócenie danych z chmury iCloud nie powoduje już niepowodzenia pobierania folio, jeśli folio to zostało pobrane przed przywróceniem. (3658682)
 • Nakładki zagnieżdżone w przewijalnej ramce i z włączonym powiększeniem w artykułach w formacie PDF prawidłowo reagują na gesty przesuwania placem. (3656040)
 • Klawiatura w widoku WWW jest teraz wyświetlana także wtedy, gdy aplikacja została uruchomiona za pośrednictwem zdalnego powiadomienia. (3655343)
 • Gesty dotykowe na sekwencji obrazów powodują teraz natychmiastowe wstrzymanie animacji. (3655323)
 • Wydłużenia dolne liter w widoku Ulubione w systemie iOS 7 nie są już przycinane. (3653518)
 • Gest przesuwania palcem w nakładce przesuwania i powiększania nie powoduje już uaktywnienia tej nakładki w systemie iOS7. (3652378)
 • Awaria podczas pobierania nie powoduje już usunięcia plików. (3646105)
 • Przestrzeń dyskowa jest teraz odpowiednio zmniejszana po usunięciu lokalnych folio z urządzenia. (3642155)
 • Aktywacja przewijalnej ramki w artykule z przesuwaniem w poziomie w sytuacji, gdy w przeglądarce w systemie iOS 7 wyłączono gest powiększania przez zsunięcie palców, nie wymaga już dwukrotnego wykonania gestu przesunięcia. (3639687)
 • Przycisk „Pokaż więcej” w bibliotece nie znajduje się już pod paskiem nawigacji, jeśli w przeglądarce skonfigurowano ukrywanie paska nawigacji w widoku folio. (3639187)
 • Dotknięcie pasku stanu w widoku folio umożliwia prawidłową nawigację do pierwszej strony artykułu, nawet jeśli użytkownik przeszedł już dalej niż na drugą stronę. (3637338)
 • Dwukrotne dotknięcie tytułu na pasku nawigacyjnym w widoku folio powoduje powrót do pierwszego artykułu w tym folio (iOS 7). (3637334)
 • Folio komercyjne jest teraz wyświetlane w bibliotece nawet wtedy, gdy w przeglądarce skonfigurowano parametr „alwaysVerifyPrices” na wartość „false”, a w usłudze iTunes Connect nie został wstępnie ustawiony identyfikator produktu. (3632934)
 • Folio komercyjne nie będzie już wyświetlane ze statusem Bezpłatne, jeśli zostało opublikowane z użyciem identyfikatora produktu nieskonfigurowanego w usłudze iTunes Connect, a następnie uaktualnione w module Folio Producer. (3632843)
 • Wydłużenia dolne liter w tytułach w bibliotece Sekcje w systemie iOS 7 nie są już przycinane. (3632127)
 • Dotknięcie przycisku na pasku nawigacji podczas przesuwania palcem w trybie przeglądania nie powoduje już awarii aplikacji. (3629583)
 • Dotknięcie łącza navto prowadzącego do artykułu chronionego, podczas gdy jest wyświetlony pasek nawigacji, nie powoduje już ukrycia przycisków Kup w panelu zakupu. (3629021)
 • Niestandardowe pole WWW nie nakłada się już na pasek stanu po przejściu do niego za pomocą hiperłącza goto w widoku folio. (3628154)
 • Lewa strona strefy dotyku reaguje teraz prawidłowo na użycie przycisku Zaznacz/Odznacz wszystko w widoku archiwum. (3626746)
 • Po pierwszym otwarciu niestandardowego widoku WWW HTML z poziomu folio pasek stanu systemu iOS nie zasłania już paska tytułu. (3622213)
 • Miejsce na tytuł aplikacji w przeglądarce na iPhone’a nie jest już zbyt wąskie. (3619689)
 • Po uaktualnieniu aplikacji prawidłowo wyświetlane są kody nowych lub usuniętych subskrypcji. Dotyczy to również zamiany aplikacji niesubskrybowanej na subskrybowaną. (3618262)
 • Początkowe położenie obrazu korekty na iPhonie (iOS 7) zostało przeniesione na lewą krawędź. (3615139)
 • Obraz korekty nie jest już nieprawidłowo wyświetlany. W systemie iOS 7 obraz korekty był niekiedy wyświetlany z zaokrąglonymi narożnikami po prawej stronie, a ostrymi po prawej. (3609600)
 • Włączenie po raz pierwszy usług lokalizacyjnych na urządzeniu za pomocą aplikacji DPS powoduje teraz prawidłowe zainicjowanie zwrotnych wywołań geolokalizacji. (3615089)
 • Wyświetlenie menu udostępniania w sytuacji, gdy jest wyświetlone menu Ulubione, powoduje teraz zamknięcie menu Ulubione. (3612660)
 • Pasek stanu systemu iOS nie jest już przez krótką chwilę widoczny na ekranie tytułowym przed wyświetleniem biblioteki. (3611771)
 • Gest przesuwania palcem nie powoduje już przesunięcia strony w nieprawidłowym kierunku, jeśli wykonywanie gestu rozpoczęto w obszarze aktywnym paska nawigacji. (3604237)
 • Pasek nawigacji jest teraz zamykany natychmiast po dotknięciu łącza navto. (3601795)
 • Okno dialogowe potwierdzające otwieranie strony WWW w przeglądarce Safari nie jest już wyświetlane pod widokiem WWW, gdy widok ten został uaktywniony funkcją adobeDPS.dialogService.open("url"). (3598816)
 • Przeglądarka pobiera teraz nowe punkty końcowe uprawnień po uaktualnieniu wersji aplikacji także w przypadku, gdy taka nowa wersja ma inny identyfikator integratora. (3596956)
 • Jeśli użytkownik obróci urządzenie podczas odtwarzania materiału wideo, to po zakończeniu odtwarzania w trybie pełnoekranowym nie jest już na krótko wyświetlany panel zakupu. (3561016)
 • Uaktualnienie aplikacji w systemie iOS 7.1 w wersji beta nie powoduje już awarii tej aplikacji. (3674015)

Poprawki przeglądarki w wersji do systemu Android (AIR)

 • Aplikacje w wersji 29 oparte na środowisku AIR przeznaczone na urządzenia Android obsługują teraz system Android 4.4.
 • Obszar tekstowy HTML prawidłowo wyświetla wirtualną klawiaturę w przeglądarce DPS do systemu Android. (3645955)
 • Obrazy w pokazie slajdów z efektem przenikania typu cross-fade są teraz prawidłowo skalowane także wtedy, gdy użytkownik jednocześnie powiększa skalę wyświetlania strony. (3645597)
 • W umieszczonych plikach PDF utworzonych w programie Word w systemie Mac OS nie giną już znaki specjalne. (3635908)
 • Przeglądarki uprawnień do systemu Android nie tracą już danych stanu logowania po zminimalizowaniu i przywróceniu przeglądarki. (3632946)
 • Tekst z obrysem nie jest już nieprawidłowo rysowany po użyciu gestu powiększania przez zsunięcie palców w folio w formacie PDF. (3631177)
 • Komunikat o błędzie „Nie można zaktualizować biblioteki. Połączenie z serwerem nie powiodło się.” nie jest już wyświetlany po pierwszym uruchomieniu przeglądarki Adobe Content Viewer na urządzeniu Android połączonym z siecią w Chinach. (3621100)
 • W zawartości WWW można teraz nawigować z jednej strony na drugą. (3584796)
 • Wyświetlenie podglądu dwóch artykułów w folio PDF pod rząd (bez zamykania przeglądarki między jednym a drugim wyświetleniem) nie powoduje już pokazywania pozostałości pierwszego artykułu. (3578950)

Poprawki przeglądarki Web Viewer

 • Udoskonalone renderowanie nakładek HTML
 • Poprawiono niezawodność przetwarzania komunikatów w pakiecie SDK przeglądarki Adobe Content Viewer w wersji WWW.

Poprawki w wersji 28

 • W poprawce skorygowano kilka drobnych błędów związanych z przewijalnymi ramkami. Obsługa gestu przesuwania po powiększeniu przewijalnej ramki powinna przebiegać z większą płynnością. Jeśli powiększono przewijalną ramkę, to skalę 100% powiększenia można przywrócić dwukrotnym dotknięciem na stronie lub w obszarze tej ramki. Uprzednio nie było możliwe zmniejszenie skali wyświetlania przewijalnej ramki przez jej dwukrotne dotknięcie.
 • Jeśli numer wersji aplikacji nie jest zgodny z numerem określonym w ustawieniach iTunes Connect, to podczas przesyłania aplikacji dystrybucyjnej za pomocą narzędzia Application Loader zostanie wyświetlone ostrzeżenie „Niezgodność wersji”. Po wprowadzeniu poprawki wyświetlana wersja jest już prawidłowa. Można zatem zmodyfikować wersję w ustawieniach iTunes Connect lub zignorować to ostrzeżenie. (3632944)
 • Raporty pobierania wydawcy są teraz prawidłowo wypełniane. (3632837)
 • Dodanie niestandardowej biblioteki, a potem usunięcie zaznaczenia z pola wyboru „Pokaż pasek nawigacji” umożliwia teraz wyświetlenie tej biblioteki w aplikacji. (3633203)
 • Przycisk Subskrybuj w bibliotece jest teraz widoczny po pierwszym uruchomieniu aplikacji. (3631155)
 • Po odebraniu udostępnianego materiału na urządzeniu iPhone z wersją R28 nie jest już wyświetlany błąd 404 zamiast strony docelowej. (3634929/3634971)
 • Wywołanie funkcji GetAccountEntitlement nie zwraca już kodu odpowiedzi 500. (3637375)
 • Użytkownicy mogą się teraz logować z osadzonej przeglądarki Web Viewer, aby wyświetlić zawartość, do której mają uprawnienia. (3639196)

Poprawki błędów w wersji 28 (październik 2013 r.)

Poprawki do systemu iOS 7 (przeglądarki w wersji 27 lub 28)

 • Formant zamykania okna dialogowego logowania w systemie iOS 7 nie wygląda już jak „X”. (3629759)
 • Gest powiększenia w systemie iOS 7 (zsunięcie lub rozsunięcie palców) na wektorowym pokazie slajdów lub przewijanej ramce nie powoduje już nieoczekiwanego zakończenia pracy aplikacji. (3629753)
 • Dotknięcie artykułu w widoku przeglądania w systemie iOS 7 nie powoduje już wyświetlenia częściowego widoku sąsiedniego artykułu. (3629616)
 • Wektorowe pokazy slajdów i nakładki przewijanej ramki w systemie iOS 7 nie znikają już po obróceniu urządzenia. (3629615)
 • Pobieranie w tle w Kiosku (Newsstand) nie powiedzie się, jeśli aplikacja znajduje się na wierzchu, gdy urządzenie przechodzi w stan uśpienia. (3629767)

Poprawki dotyczące przeglądarki do systemu iOS

 • Wyeliminowano błąd związany z niepowodzeniem pobierania w tle w Kiosku (Newsstand), gdy aplikacja jest na wierzchu, a urządzenie przechodzi w stan uśpienia.(3627696)
 • Pobrany podgląd nie traci już komunikatu paywall udostępniania społecznościowego, gdy użytkownik przejdzie do niestandardowego interfejsu sklepu, a następnie wróci do zawartości. (3604868)
 • W przypadku pobrania chronionego folio i późniejszego zalogowania się do konta z bezpośrednimi uprawnieniami dostępu do danej publikacji zawartość w pełnej rozdzielczości jest teraz ładowana prawidłowo. (3596204)
 • Komunikat paywalla jest teraz prawidłowo stosowany do wszystkich artykułów, które nie są bezpłatne, jeśli użytkownik z bezpośrednimi uprawnieniami pobierze folio, następnie wyloguje się i wyświetli to folio. (3596201)
 • Gesty przewijania nie będą rozpoznawane, jeśli przewijana ramka znajduje się w regionie aktywnym nawigacji lub wyświetlacza HUD. (3587276)

Poprawki przeglądarki w wersji do systemu Android (AIR)

 • W przeglądarkach opartych na technologii AIR użytkownicy mogą teraz otwierać hiperłącza, jeśli znajdują się one w regionie aktywnym nawigacji albo paska nawigacyjnego. (3584776)
 • Opcje śledzenia nie są już wyświetlane, gdy urządzenie nie jest połączone z siecią, a aplikacja jest skonfigurowana tak, aby nie wyświetlała opcji śledzenia. (3580578)

Poprawki związane z tworzeniem i publikowaniem zawartości DPS

 • Sygnatury czasowe opublikowanych folio w widoku żądania publikacji narzędzia Folio Producer są teraz poprawne. (3598287)
 • Usunięcie z panelu Folio Builder folio udostępnionego z innego konta nie powoduje już błędu. (3577372)
 • Jeśli folio zawierało uprzednio sekcje ustawione za pomocą pliku sidecar.xml podczas importowania, a wydawca usunie te sekcje, wyświetlanie tak uaktualnionego folio w przeglądarce nie będzie już powodować nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji. (3584034)
 • Określenie opcji płynnego przewijania i przesuwania w poziomie w pliku sidecar.xml powoduje teraz ustawienie tych właściwości podczas tworzenia artykułu we wszystkich instancjach. (3585563)

Poprawki przeglądarki Web Viewer

 • Przeglądarka Web Viewer pokazuje teraz przycisk Gotowe przy wyświetlaniu filmów na „pełnym ekranie” (w granicach obszaru zawartości przeglądarki), umożliwiając łatwe zamknięcie filmu.
 • Pakiet SDK Adobe Content Viewer w wersji WWW został zaktualizowany do wersji 2 dla osadzonych przeglądarek Web Viewer. Wersja 1 jest już niedostępna i nie jest obsługiwana.

Poprawki w wersji 27

 • Firma Apple wprowadziła zmianę, w wyniku której aplikacje DPS są odrzucane podczas przesyłania i zwracają komunikat o błędzie „Invalid Binary — Missing Nib File” (Nieprawidłowy kod binarny — brak pliku Nib) w narzędziu Application Loader.
 • Otwieranie niestandardowego sklepu w aplikacji zmieniało niekiedy wygląd obrazu paywalla w folio z opcją bezpłatnego podglądu artykułów. Problem ten został rozwiązany.
 • Przyciski, do których przypisano działania Idź do strony lub łącza „navto” prowadzące do konkretnych stron działają teraz prawidłowo w aplikacji do obsługi pojedynczego folio. Zaktualizuj program DPS App Builder i zmodyfikuj lub zrekompiluj aplikację do obsługi pojedynczego folio.
 • Po uaktualnieniu aplikacji do wersji 25 lub nowszej wszystkie istniejące obrazy okładki bibliotek z wersji 24 lub wcześniejszej były skalowane do wymiaru nowego kontenera biblioteki. Powodowało to, że obraz był niewyraźny. Dzięki poprawce obrazy okładki są podczas aktualizowania ponownie generowane, jeśli zbuforowany obraz ma rozmiar inny od oczekiwanego.
 • Identyfikatory pakietu dla aplikacji tworzonych za pomocą narzędzi innych firm są teraz prawidłowo zwiększane przyrostowo w programie DPS App Builder. Jest to zmiana wprowadzona po stronie serwera i nie wymaga aktualizowania programu DPS App Builder.

Poprawki błędów w wersji 27 (lipiec 2013 r.)

Przeglądarka

 • Sekcje działają teraz poprawnie w aplikacjach z niestandardowymi bibliotekami.
 • Położenie nakładki dźwięku ustawionej na odtwarzanie w tle nie zmienia się już po obróceniu urządzenia w trybie przeglądania.
 • W przeglądarce dla iPhone'a użytkownicy mogą teraz poprawnie wznowić lub anulować pobieranie po zamknięciu monitu o aktualizację folio.
 • Położenie panelu podglądu zakupów w oknie podglądu artykułu został zmienione tak, aby uniknąć jego częściowego zakrywania w niektórych sytuacjach.
 • Kolor tła kontenera banera uprawnień jest teraz ciemnoszary, a nie biały.
 • W przeglądarce dla iPhone'a usunięto błąd, który powodował zbyt częste wyświetlanie komunikatu „Section Not Downloaded” (Sekcja niepobrana) w trybie przeglądania.
 • W aplikacjach dla systemu iOS nie jest już wyświetlany komunikat o błędzie w przypadku nieudanego pobrania folio w tle. Błąd pojawia się tylko wtedy, gdy operacja pobierania została zainicjowana przez użytkownika.
 • Przeglądarka nie kończy już nieoczekiwanie pracy, jeśli użytkownik dotknie w bibliotece jednocześnie folio zawierające sekcje oraz folio pozbawione sekcji.
 • Status uprawnionych folio w bibliotekach niestandardowych nie wyświetla się już jako „Nieznany”.
 • Opcja Pierwsze folio bezpłatnie nie resetuje się już po dezinstalacji i ponownej instalacji aplikacji.
 • Kanały Twittera w nakładkach zawartości WWW są teraz wyświetlane poprawnie.

Publikowanie

 • Operacja publikowania nie pozostawia już folio w stanie Prywatne/Komercyjne w rzadkim przypadku niepowodzenia operacji publikowania. Aktualizacja folio odzwierciedla ustawienia statusu wybrane przez użytkownika.
 • Rozwiązano problem bufora interfejsu API getFolios.
 • W niektórych przypadkach wydawca nie był w stanie anulować ponowienia próby nieudanej publikacji. Ten problem został rozwiązany.

Web Viewer

 • Zewnętrzne pliki dźwiękowe, do których prowadzą łącza, są teraz odtwarzane prawidłowo.

Poprawki w wersji 26

 • Program DPS App Builder umożliwia teraz prawidłowe tworzenie aplikacji do przeglądania w przeglądarce Adobe Content Viewer w przypadku tworzenia ich przy użyciu certyfikatów Enterprise.
 • Aktualizowanie folio usuniętymi artykułami działa prawidłowo.
 • Opcja „Napraw orientację” w programie DPS App Builder na iPhone'a jest już dostępna.
 • Przyciski w obszarach aktywnych są już aktywne.
 • Ulepszono podglądu bezpłatnego artykułu. W ramach artykułów z chronionym podglądem zastosowano ciemną siatkę w celu poprawy wyglądu. Bezpłatny artykuł chroniony skonfigurowany do obsługiwania funkcji Tylko przesuwanie w poziomie wyświetla teraz szary obszar na wszystkich stronach artykułu oprócz pierwszej. Naprawiono również usterkę w panelu Podgląd, która powodowała kadrowanie przycisków w trybie przeglądania.
 • Naprawiono błąd, który powodował wylogowywanie użytkowników z bezpośrednimi uprawnieniami.
 • Analityka przeglądarki Content Viewer for Web dostarcza już prawidłowe raporty.
 • Rozwiązano problem z przyciskami Sekcje, które powodowały awarie.

Wersja 26 — informacje o wydaniu poprawek (1 maja 2013 r.)

Adobe Content Viewer

 • Nie następuje już ciągłe wylogowywanie użytkownika z Adobe Content Viewer i nie jest konieczne ponowne logowanie (niekiedy dwukrotne).
 • Nieopublikowane folia nie są już wyświetlane poniżej opublikowanych foliów w przeglądarce Adobe Content Viewer.
 • Nie następuje już wylogowywanie użytkownika z Adobe Content Viewer po zamknięciu aplikacji i jej ponownym uruchomieniu.

Tworzenie folio

 • InDesign nie ulega już awarii podczas importowania artykułu zawierającego przycisk odnoszący się do nakładki na stole montażowym.
 • Dzień i miesiąc w ustawieniu daty nie są już zamieniane miejscami.
 • Jeśli folio jest zablokowane, nie ma już możliwości zmiany kolejności artykułów.

Przeglądarki w systemie iOS

 • Przycisk Wstecz powoduje teraz przejście z miejsca docelowego navto do strony źródłowej navto w artykule o nawigacji poziomej.
 • Powiększanie gestami artykułu PDF działa teraz równie sprawnie jak w poprzednich wersjach przeglądarki.
 • Czytelnicy mogą teraz wznowić pobieranie folio, gdy zostanie ono uaktualnione podczas pobierania.
 • Miniaturki przeglądania są teraz dostępne dla artykułów HTML w aplikacji Single Edition.

Web Viewer

 • Zawartość wideo zatrzymuje się na ostatniej klatce, jeśli opcja jest zaznaczona.
 • Przyciski uwzględniają obecnie kolejność stosu i nie prześwitują już przez inne nakładki, gdy powinny być ukryte.
 • Hiperłącza do innych stron są teraz obsługiwane w Web Viewer dla programu Internet Explorer 8, 9 i 10.
 • Usunięto wiele dodatkowych problemów dotyczących programu Internet Explorer, zapewniając m.in. obsługę hiperłączy i artykułów liczących ponad 10 stron.

Poprawki w wersji 25

 • Łącza do stron internetowych na stronach HTML zawierających niestandardowe ikony otwierają się teraz prawidłowo w przeglądarce wewnątrz aplikacji, a nie w przeglądarce zewnętrznej (mobilna wersja Safari). Ten problem został rozwiązany za pomocą poprawki wprowadzonej na serwerze. Należy zrekompilować aplikację i przetestować ją ponownie.
 • W niektórych przypadkach, podczas testowania aplikacji deweloperskiej wymagającej subskrypcji w obszarze izolowanym niektóre ważne subskrypcje nie działały prawidłowo. Parametry SubscriptionReceipt endDate oraz startDate były zerowe w przypadku subskrypcji. Ten problem został rozwiązany za pomocą poprawki wprowadzonej na serwerze.
 • Analityka iOS: problem dotyczący właściwości ViewerVersion z przyrostkiem „-dev-m” rozwiązała poprawka wprowadzona na serwerze.
 • W urządzeniu z systemem iOS 6.1 każda aplikacja do obsługi wielu folio utworzona w wersji starszej niż 25 będzie nieoczekiwanie kończyć pracę, jeśli urządzenie nie ma łączności z Internetem. Dzięki poprawce można teraz za pomocą narzędzia DPS App Builder utworzyć przeglądarkę w wersji 24 lub 25, która nie zakończy nieoczekiwanie pracy w trybie offline na urządzeniu z systemem iOS 6.1.
 • Umieszczanie plików .oam (Edge) w dokumentach programu InDesign CS6 w celu utworzenia nakładki działa teraz prawidłowo w folio w wersji 25. Należy pobrać i zainstalować pakiet DPS Desktop Tools.
 • Dodawanie zawartości HTML obejmującej ramki IFRAME (np. osadzanie filmów z serwisu YouTube) działa teraz prawidłowo w folio w wersji 25.
 • Skorygowano działanie przycisków z operacjami Przejdź do stanu w niektórych sytuacjach.
 • Narzędzie App Builder nie zawiesza się już, gdy istnieje wiele pól przeznaczonych dla niestandardowych pasków narzędziowych.
 • Narzędzie DPS App Builder podaje teraz prawidłową wersję identyfikatorów zbiorczych. Po przesłaniu przeglądarki nie występuje już komunikat o błędzie identyfikatorów zbiorczych.

Wersja 25 — informacje o wydaniu poprawek błędów (styczeń 2013 r.)

Tworzenie

 • Zastosowanie znaku ukośnika na końcu adresu URL nakładki zawartości WWW nie skutkuje już awarią podglądu folio.
 • Można teraz edytować pole Sekcja w widoku listy lub miniatur edytora Folio Producer.
 • Podczas publikowania folio zawierającego artykuł HTML z brakującymi miniaturami podglądu nie występuje już błąd. Operacja publikowania kończy się pomyślnie, nawet gdy artykuł HTML w wersji R22 lub nowszej nie zawiera obrazu podglądu.
 • Umieszczenie obrazu rastrowego w przewijalnej ramce wektorowej nie skutkuje już wygenerowaniem jedynie widocznej części obrazu rastrowego.

DPS App Builder

 • Podczas edytowania przeglądarki w aplikacji DPS App Builder użytkownik nie musi już wybierać ponownie niestandardowych ikon biblioteki.

Przeglądarki w systemie iOS

 • Podczas odtwarzania lub wstrzymania zawartości wideo w artykule PDF z włączoną funkcją powiększania/zmniejszania gestami, przesunięcie dwoma palcami w celu zmiany stosów nie powoduje już nieoczekiwanego zakończenia pracy przez przeglądarkę.
 • Uruchomienie przeglądarki przebiega prawidłowo, nawet jeśli lista folio na koncie zawiera więcej niż tysiąc pozycji.
 • Przeglądarka nie kończy nieoczekiwanie pracy po zmodyfikowaniu opublikowanego folio niepodzielonego na sekcje w taki sposób, aby zawierało Sekcje, oraz jego zaktualizowaniu.
 • Tekst wektorowy nie wygląda na rasteryzowany po powiększeniu, zmniejszeniu, a następnie ponownym powiększeniu.
 • Interfejs subskrypcji jest teraz aktualizowany automatycznie po zakupie subskrypcji na urządzeniu iPhone.
 • Paski nawigacji są teraz wyświetlane prawidłowo dla artykułów HTML, nawet jeśli strefa paska nawigacji jest aktywna.
 • Przycisk zamknięcia widoku Panoramy wygląda teraz identycznie na zarówno na iPadach z wyświetlaczem Retina, jak i na pozostałych urządzeniach.
 • Subskrypcja zawierająca błędne identyfikatory produktów nie jest już wyświetlana jako zerowa („Null”) na liście subskrypcji po stronie użytkownika. Opcje subskrypcji nie są wyświetlane, jeśli identyfikator produktu jest nieprawidłowy.
 • Łączenie z inną aplikacją w wolnym niestandardowym polu HTML działa prawidłowo w systemie iOS 5.
 • Naprawiono problemy dotyczące nieoczekiwanego kończenia pracy przez przeglądarkę podczas dynamicznej obsługi artykułów PDF obejmujących wiele wersji i zawierających obiekty wielostanowe na wielu stronach.
 • Jeśli pokazy slajdów o takiej samej nazwie MSO znajdują się w sąsiednich stosach, a urządzenie zostanie obrócone, pierwszy przycisk Przejdź do stanu nie jest już wybierany zamiast bieżącego slajdu.
 • W przypadku tekstu i niektórych ramek kontenera grafiki ramki przewijalne tylko w poziomie przewijają się prawidłowo, gdy dla opcji Pozycja wyjściowa zawartości wybrane zostanie ustawienie Użyj pozycji dokumentu.
 • Przycisk filtra jest wyświetlany prawidłowo po zalogowaniu się do usługi uprawnień obejmującej folia o dystrybucji ograniczonej zawierające filtr.

Przeglądarki w systemie Android

 • Rozwiązano wiele problemów dotyczących przeglądarek DPS pracujących na nowych urządzeniach z systemem Android o rozdzielczości 1920x1200.
 • Rozwiązano problem otwierania folio na większych urządzeniach z systemem Android, jak Asus Transformer.
 • Przeglądarka uwzględnia teraz ustawienie Użyj pozycji dokumentu dla ramek przewijalnych w przypadku obrócenia urządzenia.
 • Otwarte wcześniej folia nie są teraz częściowo widoczne zza dolnego paska nawigacyjnego aplikacji.

Poprawki w wersji 24

 • W celu poprawienia stabilności serwera i zmniejszenia liczby przestojów serwery, na których znajdują się folia DPS, zostały umieszczone w osobnym klastrze wydzielonym z serwera acrobat.com.
 • Problemy z nieoczekiwanym kończeniem pracy przez narzędzie Folio Producer Editor podczas nawigowania w dokumencie.
 • Zamknięcie urządzenia Kindle Fire 3 (z wyświetlaczem HD o przekątnej 8,9 cala) z powodu niewystarczającej ilości pamięci. W niektórych przypadkach, w tym podczas przeglądania/odtwarzania nakładek dźwiękowych lub przeglądania zawartości w przeglądarce wewnątrz aplikacji, może zabraknąć pamięci, co spowoduje wyłączenie urządzenia.
 • Przezroczyste, rasteryzowane pliki PDF nie są wyświetlane prawidłowo w przeglądarce zawartości WWW.
 • Nakładki pokazów slajdów utworzone za pomocą narzędzi WoodWing uruchamiają się w niewłaściwym stanie w przeglądarce zawartości WWW.
 • Niektóre artykuły z zawartością wideo powodują zawieszenie się przeglądarki Firefox podczas przechodzenia pomiędzy stronami.

Wersja 24 — informacje o wydaniu poprawek błędów (listopad 2012 r.)

Poprawki błędów w przeglądarkach dla systemu iOS

 • Zwiększono płynność pionowego przewijania do następnej strony artykułu.
 • Powiększanie wektorowej, przewijanej ramki z przezroczystością nie skutkuje już utratą tej przezroczystości.
 • Istnieje możliwość wznowienia pobierania w momencie utraty i ponownego przywrócenia połączenia WiFi.
 • Rozwiązano problem dotyczący nieuwzględniania przez niektóre pokazy slajdów ustawienia Opóźnienie przed automatycznym odtworzeniem zawartości w systemie iOS 5.
 • Łącza ITMS z niestandardowego sklepu poprawnie otwierają się w sklepie iOS App Store.
 • Naprawiono błąd, który skutkował zawieszeniem przeglądarki po zaktualizowaniu artykułu w folio zawierającym plik HTMLResources.zip.
 • Naprawiono błąd, który skutkował wyświetlaniem cienkich białych linii w zawartości przewijanej, jeśli jej wymiary w pikselach zawierały ułamki dziesiętne.
 • Tytuł subskrypcji i baner uprawnień są poprawnie wyświetlane przy pierwszym uruchomieniu.
 • Wiadomość „Dostępna jest nowa zawartość — kup lub anuluj” nie jest już wyświetlana, gdy użytkownik z uprawnieniami wyświetla zawartość w momencie publikacji nowej zawartości.
 • Rozwiązano problem powodujący awarię przeglądarki po kilkukrotnym, szybkim obróceniu urządzenia podczas wyświetlania folio w systemie iOS 6.
 • Rozwiązano problem, gdzie po przejściu do następnej strony i powrocie do niej nakładka sekwencji obrazu pozornie powraca do pierwszego obrazu, ale w momencie jej dotknięcia pokaz slajdów jest wznawiany od miejsca, w którym został zatrzymany.
 • Usprawniono wydajność nawigacji w folio o wymiarach 2048x1536 na iPadzie z wyświetlaczem retina, gdy jako format obrazu ustawiono JPEG, PNG lub Automatycznie.
 • Naprawiono problem, który skutkował brakiem płynności efektu przeciągania między stronami artykułów PDF z przewijalnymi ramkami lub pokazami slajdów.

Poprawki błędów w przeglądarkach dla systemu Android

 • Poprzednio wyświetlane folia nie są teraz widoczne za paskiem nawigacji w widoku biblioteki i folio.

Poprawki w narzędziu Folio Producer

 • Anulowanie czynności w oknie dialogowym udostępniania folio nie skutkuje już wyświetleniem komunikatu o błędzie.
 • Usprawniono obsługę błędów występujących, gdy wymiary folio zostają omyłkowo ustawione na 0x0.
 • Okno dialogowe Właściwości folio zapamiętuje teraz ustawienie Oprawa prawej krawędzi.
 • Funkcja Pogląd w urządzeniu działa prawidłowo dla folio zawierających artykuły z włączoną opcją Płynne przewijanie.
 • Zachowanie opcji Płynne przewijanie jest teraz identyczne w oknach dialogowych Importuj artykuł i Właściwości artykułu.
 • Znaki przestankowe, takie jak . i / nie są już dozwolone w polu tekstowym Rozmiar okna dialogowego Nowe folio.
 • Usprawniono komunikat o błędzie dotyczący folio z nieprawidłowymi okładkami.
 • Naprawiono niepoprawne podpowiedzi w językach azjatyckich.
 • Naprawiono problem dotyczący wysyłania folio offline do chmury.
 • Data okładki jest teraz natychmiast aktualizowana w interfejsie użytkownika.
 • Przyciski we francuskiej wersji językowej interfejsu użytkownika narzędzia Folio Producer są teraz poprawnie wyrównane.
 • Miniatury są teraz aktualizowane prawidłowo w panelu Folio Builder po przesłaniu artykułów.
 • Umieszczenie kursora na płynnie przewijanym artykule w widoku miniaturki nie skutkuje już wyświetleniem białej przestrzeni.
 • Menu Sortuj i opis podpowiedzi „alfabetycznie a-z” w panelu narzędzia Folio Builder są teraz poprawnie zlokalizowane (przetłumaczone).
 • Wokół okładek folio w oknie dialogowym Właściwości folio nie ma już widocznych białych obramowań.

Poprawki błędów w przeglądarce Web Viewer

 • Przeglądarka Web Viewer obsługuje teraz funkcję zatrzymywania się na ostatniej klatce sekwencji obrazu.
 • Przeglądarka Web Viewer obsługuje teraz nakładki hiperłączy zawierające parametry adresu URL.
 • Naprawiono problem w przeglądarce Web Viewer, który dotychczas uniemożliwiał obsługę zagnieżdżonych nakładek.

Poprawki w wersji 23

Błąd „nazwa użytkownika lub wybrana publikacją mają wartość null” nie jest już wyświetlany podczas pobierania aplikacji z narzędzia DPS App Builder. Jeśli ten błąd wciąż występuje, usuń poprzednią wersję aplikacji DPS App Builder i zainstaluj ją ponownie.

Wersja 23 — informacje o wydaniu poprawek błędów (wrzesień 2012 r.)

Tworzenie

 • Instalatory nie są już oznaczane przez system Gatekeeper w systemie Mac 10.8.
 • Poziome współrzędne (x) stanów obiektów są teraz poprawne względem źródłowego pliku InDesign po zastosowaniu cienia.

Przeglądarki w systemie iOS

 • Dotknięcie aktywnego obszaru na pierwszej/ostatniej stronie artykułu w układzie umożliwiającym przeciąganie w poziomie (spłaszczonym) skutkuje przejściem do poprzedniego/następnego artykułu.
 • Zwiększono niezawodność działania przewijanych ramek z efektem wysuwanych zakładek, które nie wymagają teraz stosowania dodatkowego obiektu „fikcyjnego przypięcia”.
 • Efekt przejścia z włączoną opcją „Ukryj przed odtwarzaniem” jest teraz poprawnie wyświetlany w momencie pojawienia się pierwszego stanu obiektu.
 • Biblioteka nie jest już pusta, gdy dwa folio współdzielą ten sam identyfikator produktu.
 • Przeciągnięcie dwoma palcami skutkuje teraz przejściem do następnego artykułu w folio PDF, nawet jeśli w przeglądarce włączono powiększanie dokumentu PDF.
 • Pobieranie w tle w aplikacji Newsstand jest rozpoczynane nawet wtedy, gdy urządzenie użytkownika nawiązało tymczasowe połączenie 3G/danych przed nawiązaniem połączenia WiFi.
 • W przypadku wielokrotnego dotknięcia przycisku Subskrypcja po zamknięciu pierwszego okna dialogowego dotyczącego subskrypcji nie są wyświetlane kolejne okna.
 • Poprawiono nieprawidłowe tłumaczenia ikon Biblioteka i Przeglądarka w holenderskiej wersji językowej interfejsu dla iPada z wyświetlaczem retina.
 • Łącza do zasobów zawarte w folderze HTMLResources działają teraz poprawnie, nawet jeśli zawierają znak diakrytyczny.
 • Dotknięcie pozycji „Tak” w celu rozpoczęcia pobierania aktualizacji folio w widoku folio nie skutkuje już wyświetleniem komunikatu ostrzegawczego.
 • Szybkie przewijanie między stronami w artykule PDF nie skutkuje już opóźnieniami w nawigacji.

Przeglądarki w systemie Android

 • Komunikat o błędzie „Wczytywanie folio nie powiodło się” nie jest już wyświetlany po dotknięciu przycisku „Pokaż” w trybie „Widok okładki”.
 • Folio, do których użytkownik nie ma uprawnień, nie znikają z widoku biblioteki po wylogowaniu.
 • Po obróceniu urządzenia odtwarzającego materiał wideo i powrocie do widoku folio przeglądarka nie powraca już na krótką chwilę do poprzedniej orientacji.
 • Nad przyciskiem Subskrybuj na urządzeniach z wyświetlaczem o rozdzielczości 1024x600 w trybie poziomym nie jest już wyświetlana kreska.

Narzędzia Folio Producer

 • Jeśli użytkownik niezalogowany do panelu Folio Builder zmodyfikował wysłane artykuły za pomocą pliku sidecar.xml, to artykuły te były aktualizowane, ale jednocześnie był wyświetlany komunikat o błędzie. Ten problem został rozwiązany.
 • Dodanie bardzo dużego obrazu podglądu nie skutkuje już pozornym zawieszeniem panelu.
 • Próba wysłania obrazu poglądu okładki o nadmiernym rozmiarze skutkuje wyświetleniem komunikatu o błędzie w narzędzi Folio Producer Organizer.
 • W panelu Folio Builder nie jest już stale widoczna ikona wczytywania, gdy użytkownik próbuje dodać nieprawidłowy plik JPG jako obraz okładki.
 • Okno dialogowe Właściwości folio nie zezwala już na stosowanie pliku o dowolnej wielkości jako podglądu okładki.
 • Próba wysłania folio zawierających duże pliki .mp4 kończyła się niepowodzeniem i wyświetleniem komunikatu o błędzie [svr.VirusDetected]. Problem został rozwiązany.
 • Interfejs zawiera teraz podgląd spisu treści w narzędziu Folio Producer Editor.
 • Rozwiązano problem dotyczący nazwy dokumentu „.indd”, który powodował, że panel Folio Builder nie wyświetlał żadnej zawartości.
 • Format daty publikacji, daty okładki i zasobów HTML nie jest już niepoprawny.
 • Aktualizacja artykułu nie włącza już ustawienia „Chroniony” w edytorze Folio Producer.
 • Komunikat o błędzie „Wysyłanie nie powiodło się” jest teraz poprawnie wyświetlany.
 • Komunikat o błędzie dotyczący nieprawidłowego rozmiaru obrazu poglądu okładki zawiera teraz informacje dotyczące orientacji.
 • Wysłanie niestandardowego obrazu podglądu spisu treści o rozmiarach większych niż 70x70 spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia dotyczącego komunikatu o błędzie.
 • Data okładki jest teraz wyłączana w momencie publikacji folio.

Udostępnianie społecznościowe

 • Zmniejszono częstotliwość wyświetlania błędu „Video Error object” (błąd obiektu wideo) w przeglądarce Internet Explorer 9.
 • Przewijane ramki z tekstem funkcjonują teraz poprawnie w obiekcie wielostanowym.
 • Wprowadzono obsługę poziomej nawigacji w artykułach.

Poprawki w wersji 22

 • Przeglądarki DPS uruchamiają się teraz poprawnie na urządzeniach z systemem Android w wersji 4.1.
 • Zaktualizowane folio są teraz poprawnie pobierane.
 • Status pobrania nie jest usuwany z bibliotek w przeglądarkach systemu Android w sytuacji, gdy system wymusił zamknięcie aplikacji.
 • Przeglądarki dla urządzeń z systemem Android i urządzeń firmy Amazon poprawnie obsługują teraz duże zasoby przycisków paska nawigacji.
 • Okno dialogowe Zaloguj jest teraz wyświetlane poprawnie, gdy użytkownik dotknie przycisku „Zaloguj” po pierwszym uruchomieniu urządzenia Kindle Fire.
 • Przeglądarki dla systemu Android utworzone w programie Viewer Builder nie zawierają już testowych zasobów HTML.
 • Podczas tworzenia przeglądarki dla systemu Android w wersji 21 za pomocą narzędzi w wersji 22 rozszerzenie „air” nie jest już dołączane do nazwy wyeksportowanego pakietu.
 • „Spłaszczone” artykuły (w których umożliwiono wyłącznie przewijanie poziome) można teraz poprawnie przewijać także wtedy, gdy folio nie zostało jeszcze całkowicie pobrane.

Wersja 22 — informacje o wydaniu poprawek błędów (sierpień 2012 r.)

Przeglądarki w systemie iOS

 • Przeciągniecie palca ruchem poziomym po przewijalnej ramce zawartej w folio PDF skutkuje teraz przejściem do następnego artykułu.
 • Przeciągniecie palca w dolnej części przewijalnej ramki skutkuje teraz przejściem do następnej lub poprzedniej strony w artykułach w formacie PDF, PNG i JPG.
 • Łącze zakotwiczenia INDD do HTML funkcjonuje teraz poprawnie w strukturze blokowej w przeglądarkach dla systemu iOS.
 • Zaktualizowanie artykułu z włączoną opcją „Tylko przesuwanie poziome” nie skutkuje już przesunięciem nakładek z pierwotnej strony na pierwszą stronę artykułu.
 • Rozwiązano problem z przeglądarkami w systemie iOS, które od czasu do czasu wyłączały się podczas wyświetlania artykułów z wieloma nakładkami audio.
 • Przeglądarka dla systemu iOS nie wyłącza się już po wielokrotnym dotknięciu przycisku Subskrybuj w przypadku korzystania z wolnego połączenia.
 • Kafel subskrypcji jest poprawnie wyświetlany po wymuszonym zamknięciu przeglądarki w systemie iOS.

Przeglądarki w systemie Android

 • Zakupione pojedyncze folio są teraz automatycznie wyświetlanie po zakończeniu automatycznego pobierania.
 • Przeglądarki internetowe obsługują teraz funkcje Javascript onAppear i onDisappear w systemie Android.
 • Funkcja Pogląd w urządzeniu nie ulega już awarii, jeśli zostanie wywołana na komputerze Mac dla urządzeń Android, a nazwa artykułu w folio zawiera niezłożone znaki z zestawu rozszerzonego.
 • Przeglądarka systemu Android nie przestaje reagować na polecenia użytkownika, gdy stos artykułów zawiera dwa stany obiektu z tą samą nazwą.
 • Usprawniono funkcjonowanie obiektów wielostanowych na dole płynnie przewijanych stron w systemie Android.
 • Próba wyświetlenia folio po raz drugi w systemie Android skutkuje teraz wyświetleniem komunikatu „Błąd — nie można wczytać folio”.
 • Poprzednio pobrane folia nie muszą być ponownie pobierane po zamknięciu aplikacji przeglądarki wielu wydań w systemie Android.
 • Rozwiązano problem, który w systemie Android skutkował zablokowaniem nakładki Przesuwanie i powiększanie i uniemożliwieniem opuszczenia tego stanu.
 • Aplikacje przeglądarki są teraz uruchamiane poprawnie na wszystkich urządzeniach Nexus 7.

Narzędzia do tworzenia materiałów oraz narzędzie Folio Producer

 • Łącza w ramce zawierającej tekst wielokolumnowy działają teraz poprawnie.
 • Wprowadzono obsługę powiadomień typu Push dotyczących aplikacji deweloperskich dostępnych w programie Newsstand.
 • Przesłane obrazy podglądu są teraz poprawnie renderowane w kliencie internetowym, bez konieczności odświeżania przeglądarki internetowej.
 • W momencie zapisywania pliku z wartości Nazwa folio, Nazwa wydawnictwa, Numer folio i Opis są wycinane odstępy.
 • Naprawiano błąd występujący przy pobieraniu wydania, które zawiera zdublowane wpisy.
 • Obrazy podglądu artykułów są teraz wczytywane podczas poziomego przewijania w programie Folio Editor.
 • Interfejs użytkownika publikacji folio jest teraz dostępny po niepomyślnym zakończeniu zadania.
 • Niepowodzenie zakolejkowania zadania publikacji nie skutkuje już wyświetleniem nieprzyjaznego komunikatu o błędzie.
 • Usunięcie folio z panelu Folio Builder nie powoduje już błędów w stanie klienta internetowego.
 • Pasek stanu narzędzia Folio Producer jest aktualizowany podczas wykonywania żądań aktualizacji/publikacji w przeglądarce IE9.
 • Aktualizacja folio po wygaśnięciu biletu nie skutkuje już wyświetleniem ślepego komunikatu o błędzie.
 • Narzędzie Folio Producer Organizer wyświetla teraz okno dialogowe upływu czasu oczekiwania/logowania, nawet jeśli bilet użytkownika już wygasł.

Udostępnianie społecznościowe

 • Naprawiono błąd, który skutkował wyświetleniem adresu URL publikacji zamiast łącza do udostępnionego artykułu, gdy użytkownik udostępniał łącze za pomocą tabletu podczas przeglądania folio w wersji starszej niż 22.

Viewer Builder

 • Funkcja obsługi aktywnych obszarów jest teraz dostępna dla wszystkich klientów.
 • Niestandardowy schemat adresu URL pracuje teraz w przeglądarce iOS.
 • Rozwiązano wiele problemów dotyczących śledzenia w systemie Omniture.
 • Zasoby banerów offline dla przeglądarek z uprawnieniami są teraz poprawnie konfigurowane.
 • Szczegóły uprawnień w systemie Android nie są teraz usuwane podczas edytowania przeglądarki.
 • Opcjonalny adres URL „Utwórz konto” nie jest już traktowany przez serwer jako ustawienie obowiązkowe.

Poprawki w wersji 21

 • Usługa uprawnień generowała błąd w sytuacji, gdy nie znaleziono folio. Dzięki aktualizacji program może stabilniej obsłużyć ten przypadek i odpowiednio zaktualizować zawartość dziennika.
 • Wprowadzono możliwość ukrycia paska tytułowego w widoku strony internetowej z niestandardowym paskiem narzędziowym (dla wydawców korzystających z wersji Enterprise).
 • Dodano obsługę API bezpośrednich uprawnień w wersji 2.
 • Proces przygotowań nowej publikacji wciąż zawiera błędy, które należy rozwiązać.
 • W niektórych artykułach, w których uaktualniono zawartość z poprzedniej wersji, jest wyświetlany komunikat o błędzie.
 • (iPhone) Wartość URL zdalnego baneru jest teraz ustawiana poprawnie.
 • Ikony niestandardowego paska narzędziowego biblioteki iPhone są teraz poprawnie wyświetlane na telefonie iPhone.
 • Umożliwiono włączenie aktywnych obszarów w przeglądarkach wersji 20 w narzędziu Viewer Builder w wersji 21.
 • Okno logowania i inne okna dialogowe biblioteki w przeglądarkach w wersji 21 dla systemu Android są teraz wyświetlane zgodnie z zamierzeniem projektanta.

Wersja 21 — informacje o wydaniu poprawek (czerwiec 2012 r.)

Tworzenie zawartości w pakiecie DPS

 • Zastosowanie znaku ukośnika (/) na końcu adresu URL nakładki zawartości internetowej nie skutkuje już awarią podglądu folio.
 • Naprawiono błąd skutkujący nieprawidłowym ustawieniem wartości opóźnienia audio i wideo na 0, jeśli nie otwarto panelu Overlay.

Przeglądarki w systemie iOS

 • Automatyczne odtwarzanie nakładek w przewijanej zawartości osadzonej w innym elemencie przewijanej zawartości rozpoczyna się teraz w odpowiednim momencie.
 • Artykuły HTML wyświetlane w widoku przeglądania są teraz zatrzymywane w odpowiednim położeniu.
 • Rozmiar baneru internetowego uprawnień jest teraz poprawnie zmieniany podczas obracania urządzenia, a także nie jest już wyrażany w procentach.
 • Podczas obracania urządzenia do alternatywnego układu w artykule PDF nie są już wyświetlane białe strony.
 • Naprawiono błąd skutkujący awarią programu, a dotyczący odbioru informacji o subskrypcjach z serwisu iTunes.
 • Tytuł w górnym pasku niestandardowego miejsca internetowego jest teraz wyśrodkowany.
 • Zdarzenia onAppear / onDisappear języka Javascript są teraz obsługiwane podczas przechodnia na stronę oraz opuszczania strony.
 • Rozwiązano problem, gdzie po oznaczeniu folio jako „publiczne/komercyjne” i przełączeniu statusu identyfikatora produktu „zezwolono na sprzedaż” z „Tak” na „Nie” i z powrotem na „Tak” folio otrzymuje status „Wydanie jest niedostępne”.
 • Rozwiązano problem, który skutkował awarią aplikacji w momencie przełączania do biblioteki z niestandardowego sklepu.
 • Subskrypcje są teraz poprawnie obsługiwane w sytuacji, gdy z nowszej wersji przeglądarki zostanie usunięty ID produktu subskrypcji.

Przeglądarki w systemie Android

 • Dotknięcie hiperłącza navto prowadzącego do konkretnej strony w danym artykule skutkowało wyświetleniem górnej części artykułu. Ten problem został rozwiązany.
 • Rozwiązano problem, który skutkował niewidocznością przycisku „Zaloguj się” w przeglądarkach uprawnień, w których nie ustawiono parametru „Wysyłaj ID i wersję aplikacji” za pomocą programu Viewer Builder.
 • Na urządzeniach Kindle Fire nie jest już widoczny biały prostokąt pod tytułem subskrypcji.

Narzędzia Folio Producer

 • Poprawiono błędy w nawiązywaniu połączeń / wysyłaniu zapytań przez system analityczny.
 • Usprawniono wydajność narzędzia Folio Builder.
 • Folio w serwisie acrobat.com nie zawierające artykułów są dostępne do pobrania, a ich pobranie skutkuje wyświetleniem błędu.
 • Artykuły zawierające konkretne znaki unikodu są teraz poprawnie tworzone i importowane.
 • Komunikat „Nie można uwierzytelnić” nie jest teraz wyświetlany w nieaktywnym widoku Żądania publikacji.
 • Pasek przewijania i miniaturka funkcjonują teraz poprawnie, gdy wybrana jest opcja Oprawa prawej krawędzi.
 • Opcja „Włącz podgląd” jest teraz widoczna podczas ładowania materiałów z jednego urządzenia na drugie (dotyczy urządzeń iPad oraz iPhone).
 • Przeglądarka dla iPada nie wyświetla już materiałów w orientacji pionowej, gdy w pozycji Układ wybrano opcję Brak.
 • Pierwsza próba podejrzenia artykułu w wersji 19 nie skutkuje już wyświetleniem komunikatu o błędzie w sytuacji, gdy w panelu w wersji 20 wybrano opcję Reklama.
 • Pasek postępu w panelu Folio Builder nie zawiera już tekstu „Wysyłanie” podczas usuwania.
 • Usprawniono wygląd interfejsu użytkownika dla pozycji Nazwa publikacji w panelu Folio Builder.
 • Rozwiązano problem, który skutkował wyświetleniem pustego panelu Podgląd folio po wybraniu polecenia Plik > Podgląd folio.
 • Tekst publikacji folio nie jest już powtarzany w oknie dialogowym.
 • Proces importowania pliku Sidecar.xml do folio online uwzględnia teraz ustawienie hideFromTOC.
 • Czynności eksportowania i publikowania nie skutkują już wygenerowaniem błędu w momencie upływu czasu oczekiwania na panel Dashboard.

Viewer Builder

 • Dodano podglądy w orientacji poziomej i pionowej w przeglądarkach dla systemu Android.
 • Pole „Opcjonalny zdalny adres URL niestandardowego okna dialogowego” nie jest już obowiązkowe na stronie szczegółów subskrypcji dla telefonu iPhone.
 • Ekran powitalny w telefonach iPhone jest teraz poprawnie udostępniany tylko użytkownikom z kontami Enterprise.
 • Przycisk Zaloguj się (w lewym górnym rogu) nie jest już wyświetlany w niestandardowym sklepie, który został dodany do przeglądarki wielu folio (bez uprawnień).
 • Przeglądarka w systemie iOS zawiera teraz zasoby w rozdzielczości HD dla wielu elementów sterowania.

Udostępnianie społecznościowe / Web Viewer

 • Poprawiono nieprawidłowe zachowanie pokazów slajdów, przycisków, materiałów wideo oraz artykułów HTML.

Poprawki w wersji 20

 • (Viewer Builder) Gdy użytkownik wykupił subskrypcję lub odtworzył zakupione pozycje, folio w aplikacjach przeglądarek obsługujących subskrypcje nie były widoczne jako dostępne, dopóki nie uruchomiono ponownie. Ponownie zbudowanie i przesłanie aplikacji rozwiązuje problem.
 • (Viewer Builder) Teraz można przesyłać przeglądarki dla systemu Android za pomocą funkcji Keystore.
 • (Narzędzia Folio Producer) W wersji 20 program nie sprawdza podczas publikacji, czy orientacja jest spójna. Na przykład: jeśli omyłkowo utworzono folio z podwójną orientacją zawierające wyłącznie artykuły o pojedynczej orientacji, opublikowany alternatywny układ folio zawierał szare ekrany. Po wprowadzeniu tej poprawki system będzie uniemożliwiał publikowanie folio z orientacją mieszaną.
 • (Narzędzia Folio Producer) Aktualizacja pojedynczego artykułu skutkowała dotychczas wymuszeniem ponownego pobrania całego folio, a nie tylko zmodyfikowanego artykułu. Ten błąd został rozwiązany.
 • (Przeglądarka) W przeglądarkach konwertowanych z aplikacji Woodwing pionowy pasek przewijania jest teraz niewidoczny do momentu jego uaktywnienia.
 • (Przeglądarka) Naprawiono problem skutkujący uszkodzeniem obrazów podglądu.
 • (Media społecznościowe) Folio zawierające ponad 195 artykułów mogą być teraz wykorzystywane w połączeniu z mediami społecznościowymi. Jeśli ten błąd występował, należy zaktualizować folio w celu jego rozwiązania.
 • (Viewer Builder) Funkcja aktywnych obszarów jest teraz dostępna dla klientów z kontem Enterprise.
 • (Adobe Content Viewer) Rozwiązano problem, który skutkował brakiem widoczności folio w serwisie acrobat.com.
 • (Adobe Content Viewer) Udostępnione i nieopublikowane dokumenty są teraz poprawnie wyświetlanie w programie Adobe Content Viewer.
 • (Viewer Builder) Przywrócono możliwość określenia wysokości banerów w pikselach. Wysokość banera można teraz określić w pikselach lub procentach łącznej wysokości (do maks. 37,5%).
 • (Przeglądarka dla iPada) Naprawiono problem związany z automatycznym uruchamianiem.
 • (Przeglądarka dla iPada) Folio komercyjne w ofercie subskrypcji dla systemu iOS otrzymuje teraz poprawne uprawnienia po rozszerzeniu aplikacji, jeśli przed rozszerzeniem stan folio był bezpłatny, a po nim uległ zmianie na komercyjny.
 • (Tworzenie materiałów) Hiperłącza itms lub app w sklepie Apple App Store pracują teraz poprawnie w wersji 20.
 • (Narzędzia Folio Producer) Po dokonaniu uaktualnienia należy ponownie połączyć istniejące artykuły w panelu Folio Builder.
 • (Narzędzia Folio Producer) Ustawienie „Ukryj w spisie treści” jest teraz obsługiwane w pliku sidecar.xml.
 • (Narzędzia Folio Producer) Otwieranie dokumentów programu InDesign w panelu Folio Builder funkcjonuje teraz poprawnie.

Wersja 20 — informacje o wydaniu poprawek (maj 2012 r.)

Przeglądarki dla iPada

 • Obsługiwane animacje z aplikacji Edge są teraz wyświetlane w przeglądarce w całości i bez opóźnienia.
 • Przyciski nawigacji Okładka, Spis treści i Pomoc funkcjonują teraz poprawnie, gdy użytkownicy klikną jeden z tych przycisków jednokrotnie, przesuną palcem do innego ekranu, a następnie ponownie klikną ten sam przycisk.
 • Czynność obracania wielostronicowego artykułu PDF po przesunięciu do innej strony jest teraz płynna i nie skutkuje mignięciem czarnego ekranu.
 • Naprawiono błąd, który skutkował znikaniem tekstu podczas przewijania w górę i w dół w długich artykułach PDF.
 • Materiały wideo osadzone w folio PDF są wyświetlane poprawnie po obróceniu urządzenia z orientacji pionowej w poziomą.
 • Wykonanie gestu przewijania na wczytywanym widoku internetowym nie skutkuje teraz przejściem do nowego artykułu.
 • Skrócono czas wczytywania artykułów HTML w przeglądarce dla iPada.
 • Metryki danych wideo nie są już wyświetlane w artykułach, które nie zawierają materiałów wideo.
 • Widok nie jest już blokowany między stronami w artykule PDF, jeśli użytkownik przewinie do dołu, aby wyświetlić niewielką część poprzedniej strony.
 • Naprawiono błąd dotyczący przewijania poza pierwszy artykuł HTML w wysokiej rozdzielczości w trybie przewijania na urządzeniu iPad 3.
 • Naprawiono błąd skutkujący awarią folio w wersji 19 aplikacji Adobe Content Viewer, gdy autor przewidział widoczność obiektu wielostanowego w dwóch orientacjach, ale obiekt jest widoczny tylko w jednej.
 • Naprawiono błąd, który skutkował czasami wyświetleniem wstępnie wyrenderowanej strony internetowej na widoku internetowej wewnątrz aplikacji.
 • Niektóre witryny internetowe nie są już wyświetlane we fragmentach po pierwszym załadowaniu w przeglądarce wewnątrz aplikacji.
 • Bezpłatne folio nie są już wyświetlane jako komercyjne po przywróceniu iPada z punktu odtwarzania utworzonego na innym iPadzie.

Przeglądarki dla urządzeń w z systemem Android / komputerów osobistych

 • Płynnie przewijane artykuły zawsze zachowują teraz odpowiednią płynność — nawet podczas szybkiego przewijania u góry lub dołu artykułu.
 • Pasek nawigacji nie jest już blokowany gdy miniatura scrubbera jest wyświetlana na ekranie, a nie przesunięta poza stronę.
 • Przycisk Wstecz urządzenia reaguje poprawnie podczas pracy w trybie pełnoekranowym / widoku strony internetowej w aplikacji, nawet jeśli zostanie dotknięty wiele razy.
 • Kindle Fire: dotknięcie ekranu w celu wyświetlenia elementów sterowania materiałem wideo nie skutkuje już przesunięciem obrazu.
 • Stan naciśnięcia pierwszego przycisku w automatycznie odtwarzanym pokazie slajdów jest poprawny po wyświetleniu strony.
 • Nie ma już możliwości doprowadzenia do sytuacji, w której użytkownik mógł poruszać się w folio z aktywnym spisem treści.
 • Przyciski paska nawigacji są teraz widoczne po ponownym uruchomieniu aplikacji, której zamknięcie zostało wymuszone.
 • Zachowanie obróconego tekstu jest teraz identyczne z zachowaniem tekstu pionowego.
 • Niektóre gesty przewijania nie są teraz ignorowane podczas szybkiego przewijania.

Tworzenie przeglądarek

 • Przeglądarki dla iPada i systemu Android obsługują spójnie funkcję Zatrzymaj pokaz slajdów na ostatnio ustawionym zarówno w starszych, jak i nowszych pokazach slajdów utworzonych w narzędziach nowszych niż Sprint 18.
 • Zawartość przewijanej ramki nie jest już niepoprawnie skalowana, jeśli na stronie istnieje przewijana ramka umieszczona na stole montażowym i zagnieżdżona w przewijanej ramce.
 • Plik InDesign z zagnieżdżoną nakładką utworzoną za pomocą poprzedniej wersji wtyczki nie będzie już wywoływać błędu „Nieprawidłowa lokalizacja zasobu”.
 • (Tylko system Mac, CS5/5.5): pola wyboru funkcjonują poprawnie po zadokowaniu panelu Kreatora nakładek w panelu Przycisk.
 • Po utworzeniu pakietu zasobów nakładek w systemie Mac OS i otwarciu dokumentu InDesign na komputerze z systemem Windows, te zasoby są automatycznie łączone.
 • Operacje przycisków Przejdź do strony, Przejdź do pierwszej strony i Przejdź do ostatniej strony są teraz poprawnie tworzone.

Narzędzia Folio Producer

 • Rozwiązano problem skutkujący powstawaniem błędu „Nie można uwierzytelnić w usłudze Distribution Service” po użyciu klienta internetowego.
 • Dwa pody w panelu Dashboard informujące o zaplanowanym wyłączeniu zasobu nie nachodzą już na siebie.
 • Zmieniona nazwa artykułu w części wysyłania procesu importowania jest teraz zachowywana.
 • Po pomyślnej aktywacji nie jest już omyłkowo wyświetlany błąd pobierania aktywacji.
 • Poprawiono błąd, który w niektórych sytuacjach uniemożliwiał usunięcie opublikowanego folio za pomocą klienta internetowego.
 • Niepowodzenie wysyłania powiadomień push nie skutkuje już awarią procesów aktualizacji folio.
 • Brak artykułów w folio nie blokuje już publikacji folio.
 • Dodanie układu do istniejącego artykułu w panelu Folio Builder nie skutkuje już automatycznym utworzeniem układu alternatywnego zamiast zastąpienia istniejącego układu.
 • Aktualizacja opublikowanego folio po dodaniu nowych artykułów nie skutkuje już błędem.
 • Użycie nieprawidłowego tokenu uwierzytelniającego podczas publikacji nie skutkuje już wyświetleniem komunikatu „nieznany błąd”.
 • Folder OverlayResources nie jest już usuwany z pliku folio, jeśli nakładki zawierają znaki > " * / | lub ?
 • Wprowadzenie nieprawidłowego znaku nie skutkuje już ani wyświetleniem drugiego okna dialogowego z błędem poza pierwszym, ani usunięciem danych.
 • Usprawniono kompresję obrazów podglądu okładek.
 • Usprawniono obsługę tworzenia artykułów i dokumentów zawierających znaki specjalne, takie jak < i \.
 • Komunikat o błędzie w panelu Folio Builder nie jest już wyświetlany po zamknięciu panelu podczas przesyłania artykułów.
 • Naprawiono błąd, który mógł wywoływać awarię po umieszczeniu wielu obrazów na ekranie i kliknięciu przycisku „Podgląd”.

Poprawki w wersji 19

 • (Przeglądarka) Według zaleceń firmy Apple, w aplikacjach pakietu DPS zastąpiono unikalny identyfikator urządzenia (UDID) uniwersalnym unikalnym identyfikatorem (UUID). Więcej informacji na temat wpływu tej zmiany można znaleźć w dokumencie http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/UDID/UDID_Deprecation.pdf.
 • (Narzędzie Viewer Builder) Naprawiono błąd w aplikacjach przeglądarki utworzonych od momentu wydania wersji 19, który skutkował brakiem widoczności raportowanych danych w panelu Analityka. Dane są teraz poprawnie wyświetlane.
 • (Narzędzie Viewer Builder) Podczas tworzenia aplikacji przeglądarki i aktualizowania przeglądarek dla systemu Android, do ID aplikacji nie jest już dodawany przedrostek '.air'. W poprzednich wersjach przeglądarek ID aplikacji uprawnienia nie zawierał przedrostka „.air”, nawet wtedy, gdy nazwa aplikacji zawierała taki przedrostek.
 • Zawartość w przewijalnej ramce umieszczonej w płynnie przewijanym artykule jest teraz odpowiednio skalowana.
 • Po pobraniu wersji folio w wysokiej rozdzielczości (2048x1536), w niektórych przypadkach w bibliotece było widoczne jedynie folio w standardowej rozdzielczości. Ten problem został rozwiązany. Obecnie w bibliotece dla iPada jest widoczna tylko odpowiednia wersja.
 • Ikony w wysokiej rozdzielczości są stosowane w iPadach 3.
 • Adobe Content Viewer używa teraz aplikacji i ekranów powitalnych w wysokiej rozdzielczości.
 • W urządzeniach z systemem Android wszelkie folio, do których użytkownicy mają uprawnienia, nie są już odrzucane w momencie odesłania aplikacji w tło.

Wersja 19 — informacje o wydaniu poprawek (marzec 2012 r.)

Ogólne poprawki dotyczące tworzenia materiałów

 • Stan plików InDesign z nakładkami dodawanych do artykułu nie jest już zgłaszany jako „niezapisany”.
 • Użycie opcji Wznów, Zatrzymaj wszystko lub Odtwórz od punktu nawigacji dotyczące działań audio/wideo nie skutkuje już błędem „nieprawidłowy parametr”.
 • Pokazy slajdów z przyciskami Przejdź do stanu zawartymi w stanach są teraz poprawnie pakowane w pokaz slajdów. Nie ma już konieczności stosowania przycisku poza obiektem wielostanowym lub automatycznego odtwarzania, przeciągania, bądź dotknięcia.
 • Utworzenie artykułu z wieloma orientacjami, gdzie każda orientacja zawiera obiekt wielostanowy/przycisk o różnych nazwach oraz zagnieżdżoną nakładkę: wideo, audio lub przycisku, nie skutkuje już awarią.
 • Jeśli nazwa obiektu wielostanowego jest taka sama w wielu układach, ale liczby stanów w poszczególnych obiektach są różne, slajd nie będzie pomijany lub wyświetlany jako pusty.
 • Usprawniono zachowanie przycisków na stronie głównej.
 • Przewijane ramki lub przyciski wewnątrz obiektu wielostanowego nie są widoczne, jeśli materiał został pobrany z ADC, a nazwy stanów zawierają konkretne znaki specjalne, takie jak dwukropki.
 • Podgląd z poziomu panelu Kreatora nakładek w systemie Mac OS nie skutkuje już wyświetleniem błędu „Wczytywanie folio nie powiodło się” po dodaniu nowego przycisku lub zmodyfikowania akcji.
 • Jeśli ścieżka dostępu do plików kontrolera jest poprawna, ale nie zawiera plików kontrolera, zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem.
 • MSO (obiekty wielostanowe) w orientacji pionowej i poziomej były nieprawidłowo łączone.
 • Naprawiono zachowanie, które skutkowało awarią podczas tworzenia materiałów w formacie obrazu PDF za pomocą programu InDesign CS5.5.
 • Pole wyboru Odtwarzaj w pełnym ekranie jest teraz aktywne.
 • Odtwarzanie zagnieżdżonych materiałów audio i wideo w obiekcie wielostanowym jest teraz zatrzymywane po obrocie, jeśli ID tego obiektu jest takie samo, ale zasób audio lub wideo jest odmienny.
 • Dwukrotnie stuknięcie w celu zresetowania pokazu slajdów nie skutkuje już płynnym przejściem.

Poprawki błędów dotyczących tworzenia materiałów dla przeglądarek systemu iOS

 • Stuknięcie starszego pokazu slajdów z parametrami „tap=off” i „swipe=on” skutkuje teraz wyświetleniem lub ukryciem pasków nawigacji.
 • Zachowanie funkcji automatycznego odtwarzania z wieloma obiektami wielostanowymi jest teraz poprawne.
 • Zastosowanie wartości przejścia skutkuje opóźnieniem przed wyświetleniem drugiego slajdu.
 • Zagnieżdżona nakładka: zawartość obiektu wielostanowego nie znika już, gdy zawartość stanu jest nakładką umożliwiającą wyłącznie przesuwanie.
 • Pokazy slajdów w stanie obiektu wielostanowego, w których ustawiono opcję Zatrzymaj na ostatnim obrazie, zachowują się teraz poprawnie.
 • Obrót urządzenia nie skutkuje już zatrzymaniem odtwarzania pokazu slajdów.
 • Zachowanie pokazu slajdów, w którym ustawiono wartości „hide before playing=on” i „play in reverse=on” jest teraz poprawne; poprzednio pokaz zaczynał się ponownie od pierwszego slajdu i był odtwarzany od końca.
 • Jeśli przycisk prowadzący do obiektu wielostanowego istnieje w przewijalnej ramce, ale nie jest widoczny w programie InDesign, będzie on wyświetlany w przeglądarce po przewinięciu do tego elementu.
 • Naprawiono błąd skutkujący awarią przeglądarki podczas wyświetlania zaktualizowanego folio.
 • Przyciski przejścia do stanu są odtwarzane niezależnie od ustawień odstępu czasu i wartości przejścia powiązanych z tym obiektem wielostanowym.
 • Dotknięty przycisk z sekwencjami akcji nie będzie reagować na kolejne stuknięcia, zanim sekwencja nie zostanie zakończona.
 • Działanie „stop” jest teraz obsługiwane w obiektach wielostanowych.
 • Akcja zatrzymania odtwarzania audio skutkuje teraz zatrzymaniem wyłącznie wybranego klipu dźwiękowego.
 • Naprawiono problem skutkujący awarią po przeciągnięciu scrubbera na stos HTML.
 • Przeciągnięcie skutkuje teraz zmianą stanu obiektu wielostanowego zawartego w ramce przewijalnej.
 • Niektóre strony internetowe (na przykład http://www.interpv.net) są teraz widoczne w wewnętrznym widoku stron internetowych aplikacji.
 • Ani przeglądarka niestandardowa, ani bezpłatna przeglądarka Adobe Content Viewer nie ulegają już awarii podczas obracania urządzenia, które wyświetla folio z dwoma orientacjami zawierające spłaszczone artykuły PDF.
 • Przeglądarka nie ulega już awarii w momencie zerwania połączenia WiFi.

Poprawki dotyczące tworzenia materiałów dla systemu Android i komputerów stacjonarnych

 • Przesuwane obrazy są teraz poprawnie skalowane w powiększeniu.
 • Naprawiono błąd, który skutkował wyświetleniem czarnego obrazu w pokazie slajdów, gdy obrócono urządzenie lub ukryto pokaz z wyłączoną funkcją automatycznego odtwarzania.
 • Podgląd w urządzeniu (system Windows) funkcjonuje teraz poprawnie nawet wtedy, gdy folio zawierają nazwy artykułów ze znakami dwubajtowymi lub wielkimi literami z tablicy ASCII.
 • Pokaz slajdów zachowuje się teraz poprawnie, gdy zostanie stuknięty przed automatycznym rozpoczęciem odtwarzania.
 • Stuknięcie przewijalnej ramki wewnątrz obiektu wielostanowego, w którym włączono obsługę stuknięć, nie skutkuje teraz przywołaniem menu ekranowego, a odtworzeniem tego obiektu.
 • Przesunięcie do dwóch przewijalnych poziomych elementów zawartości umożliwiających wyłącznie przesuwanie i znajdujących się w tym samym stosie skutkuje zablokowaniem przeglądarki między stosami
 • Przycisk zamknięcia funkcjonuje podczas odtwarzania pełnoekranowego materiału wideo, nawet jeśli jego wymiary są identyczne z rozmiarem dokumentu.
 • Obiekt wielostanowy nie przestaje być odtwarzany lub nie rozpoczyna odtwarzania w losowej kolejności w momencie ponownego otwarcia tego samego folio bez opuszczania narzędzia podglądu komputera.
 • Przycisk funkcjonuje nawet wtedy, gdy na obiekcie wielostanowym umieszczono nakładkę.
 • Próba pobrania przywróconych zakupów nie skutkuje już omyłkowym wyświetleniem błędu „Nie można zweryfikować tego zakupu”.
 • Wydania, do których użytkownik nie ma uprawnień, są teraz usuwane z biblioteki, gdy użytkownik wyloguje się z przeglądarki Adobe Content Viewer dla systemu Android.

Poprawki w narzędziu Viewer Builder

 • Wiadomości push w programie Newsstand nie przestają działać po zaktualizowaniu przeglądarki.
 • Naprawiono błąd dotyczący bezpłatnych przeglądarek subskrypcji dla programu Newsstand.
 • Naprawiono błąd w pomocniczym kaflu subskrypcji.
 • Znaki podkreślenia (_) są teraz dozwolone w polu ID integratora.
 • Poprawki błędów w panelu DPS Dashboard
 • Niepowodzenie uaktywnienia pobranego pakietu jest teraz sygnalizowane bardziej czytelnym komunikatem o błędzie.
 • Naprawiono błąd dotyczący przycisku Wyślij na stronie aktywacji pobierań, uniemożliwiając kliknięcie go więcej niż raz.
 • Poprawki błędów w narzędziach Folio Builder / Folio Producer
 • Przewijane ramki i przyciski są teraz poprawnie wyświetlane po przesłaniu za pośrednictwem serwisu acrobat.com, bez konieczności zmiany nazw obiektów w panelu Warstwy.
 • Obrazy okładek są w razie potrzeby kompresowane na etapie publikacji folio, co umożliwia osiągnięcie lepszej wydajności i mniejszego rozmiaru pliku.
 • Okno dialogowe Publikuj akceptuje identyfikatory produktów zawierające poprawne znaki (litery, cyfry, znaki podkreślenia i kropki).
 • Artykuły są teraz poprawnie wyświetlane w folio offline panelu Folio Builder.
 • W opcji Plik > Podgląd folio
  jest teraz wyświetlany pasek postępu.
 • Jeśli podczas ponownego łączenia artykułu wybrano niepoprawną ścieżkę, na ekranie wyświetlany jest komunikat o błędzie.
 • Usprawniono zachowanie podpowiedzi i funkcji odświeżania w panelu Folio Builder.
 • Podczas filtrowania folio w panelu Folio Builder można utworzyć ukryte folio.
 • Uaktywniono kierunek oprawy w folio offline (lokalnych).
 • Wysyłanie artykułu nie powinno już skutkować wyświetleniem wiadomości z informacją, że zapisane dokumenty źródłowe powinny zostać zapisane ponownie.
 • Nazwa użytkownika jest teraz poprawnie wyświetlana w oknie dialogowym Udostępnij w azjatyckich wersjach językowych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online