iDIN

iDIN   logo

Omówienie

iDIN jest tożsamością cyfrową (identyfikatorem cyfrowym) dostępną dla posiadaczy kont bankowych w Holandii. Sygnatariusze mogą używać poświadczeń iDIN do uwierzytelniania tożsamości i uzyskiwania następujących cyfrowych certyfikatów podpisywania od Intesi Group do używania z podpisami w chmurze w usłudze Adobe Acrobat Sign:

  • Zaawansowane (AES) — jednorazowy

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z identyfikatora iDIN w celu złożenia podpisu w chmurze w usłudze Acrobat Sign, szczegóły dotyczące certyfikatu cyfrowego przechwytywane w raporcie kontroli dokumentu będą dostarczane przez Intesi Group.

Dla administratorów

Aby uzyskać więcej informacji na temat najlepszego podejścia do konfigurowania dostawców podpisów w chmurze o ograniczonej tożsamości do użytku w organizacji, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie dostawców podpisów w chmurze.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?