Adobe Acrobat dla Microsoft 365

Adobe Acrobat dla Microsoft 365 to lista Microsoft AppSource zawierająca łącza do następujących trzech dodatków Adobe Acrobat

 • Adobe Acrobat dla Microsoft OneDrive i SharePoint
 • Adobe Acrobat dla Microsoft Teams
 • Adobe Acrobat dla Microsoft Word, Excel i PowerPoint

Aplikacja Adobe Acrobat dla Microsoft 365 umożliwia administratorom Microsoft wdrażanie wszystkich trzech aplikacji jednocześnie za pośrednictwem centrum administracyjnego Microsoft lub bezpośrednio z witryny Microsoft AppSource. Użytkownicy niebędący administratorami mogą również wdrażać aplikacje Adobe Acrobat z witryny Microsoft AppSource za pośrednictwem strony docelowej Adobe Acrobat dla Microsoft 365.

Wdrażanie usługi Adobe Acrobat dla Microsoft 365 z centrum administracyjnego Microsoft

Dotyczy administratorów kont Enterprise

Administratorzy usługi Microsoft mogą wdrożyć program Adobe Acrobat dla Microsoft 365, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do centrum administracyjnego Microsoft 365 i zaloguj się, podając swoje dane uwierzytelniające.

 2. W menu nawigacyjnym po lewej stronie przejdź do sekcji Ustawienia > Zintegrowane aplikacje, a następnie wybierz Pobierz aplikacje.

  ms-admin-center-get-apps

 3. W oknie AppSource centrum administracyjnego wyszukaj Adobe Acrobat dla Microsoft 365. W wynikach wyszukiwania znajdź Adobe Acrobat dla Microsoft 365 i kliknij opcję Pobierz teraz.

  ms-admin-center-search

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Wdrożenie.

  ms-admin-center-deploy

 5. W oknie Wdrażanie nowej aplikacji wybierz opcję Adobe Acrobat dla Microsoft 365, a następnie kliknij Dalej.

  Wdrażanie Adobe Acrobat dla Microsoft 365

 6. Możesz dodać użytkowników, u których aplikacja ma zostać wdrożona. Wybierz żądaną opcję i kliknij Dalej.

  Dodawanie użytkowników

 7. Aplikacja Acrobat prosi o uprawnienia przed wdrożeniem. Kliknij przycisk Akceptuj uprawnienia

  Akceptowanie próśb o uprawnienia

 8. Zostanie wyświetlone okno uprawnień do nowej aplikacji. Wprowadź poświadczenia logowania firmy Microsoft, jeśli pojawi się monit, a następnie kliknij przycisk Akceptuj.

  Kliknij przycisk Akceptuj.

 9. Okno Wdrażanie nowej aplikacji potwierdza, że Zaakceptowano uprawnienia. Kliknij przycisk Dalej.

  Zaakceptowano uprawnienia

 10. Aby Przejrzeć i zakończyć wdrażanie, kliknij przycisk Zakończ wdrażanie.

 11. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu wdrażania.

  Potwierdzenie zakończenia wdrażania

  Na liście Zintegrowanych aplikacji będzie widoczny program Adobe Acrobat dla Microsoft 365.

  Program Acrobat wdrożony i widoczny na liście zintegrowanych aplikacji

Wdrażanie usługi Adobe Acrobat dla Microsoft 365 z witryny Microsoft AppSource

Dotyczy administratorów i użytkowników indywidualnych

 1. Przejdź do Microsoft AppSource i zaloguj się na swoje konto.

 2. Wyszkuaj Adobe Acrobat dla Microsoft 365 W wynikach wyszukiwania znajdź Adobe Acrobat dla Microsoft 365 i wybierz opcję Pobierz teraz.

  app-source-get-it-now

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Pobierz teraz.

  app-source-non-admin-consent-dialog

 4. Otworzy się strona Adobe Document Cloud. Jeśli nie jesteś administratorem, wybierz opcję Nie jesteś administratorem? Zainstaluj dodatki Adobe Acrobat dla siebie sekcja,  wybierz z następujących aplikacji te, które chcesz zainstalować:

  • Microsoft OneDrive i SharePoint
  • Microsoft Teams
  • Microsoft Word, Excel i PowerPoint
  Uwaga:

  Jeśli jesteś administratorem, kliknij Administrator usługi Microsoft w sekcji Administratorzy. Otworzy się strona centrum administracyjnego usługi Microsoft 365. Wykonaj czynności opisane w sekcji Wdrażanie usługi Adobe Acrobat dla Microsoft 365 z Centrum administracyjnego Microsoft.

  app-source-administrators

 5. Dla wybranej aplikacji kliknij Pobierz teraz w otwartym oknie aplikacji.

  app-source-get-teams

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować i używać usługi Adobe Acrobat dla Microsoft 365.

Konfigurowanie programu Adobe Acrobat jako domyślnej przeglądarki plików PDF w aplikacji MS Teams

Dotyczy administratorów i użytkowników indywidualnych

W centrum administracyjnym aplikacji Microsoft Teams można skonfigurować zasady instalacji i nadać programowi Adobe Acrobat wymagane uprawnienia, aby stał się domyślną aplikacją do wyświetlania i edytowania plików PDF. Po ustawieniu programu Acrobat jako domyślnego wszystkie pliki PDF na czacie, kanałach i w sekcji Pliki będą otwierane bezpośrednio przez aplikację Acrobat w aplikacji Teams. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Konfigurowanie programu Adobe Acrobat jako domyślnej przeglądarki plików PDF w aplikacji Microsoft Teams.

Usuwanie usługi Adobe Acrobat dla Microsoft 365

Dotyczy administratorów kont Enterprise

 1. W centrum administracyjnym Microsoft 365, w menu nawigacji po lewej stronie przejdź do Ustawienia > Zintegrowane aplikacje i wybierz Azure Active Directory. 

  Otwórz Azure Active Directory z centrum administracyjnego usługi MS 365

 2. W centrum administracyjnym Azure Active Directory, w lewym panelu kliknij Aplikacje Enterprise, a następnie wybierz Adobe Document Cloud na liście aplikacji.

  Wybierz aplikację Adobe Document Cloud

 3. Wybierz Właściwości w lewym panelu okna Adobe Document Cloud, a następnie kliknij Usuń.

  Przejdź do właściwości aplikacji i wybierz opcję Usuń

 4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń. Usługa Adobe Acrobat dla Microsoft 365 została usunięta.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online