Limity rozmiaru pliku

Limit przestrzeni Document Cloud

Document Cloud obejmuje 2 GB bezpłatnej pamięci lub 100 GB pamięci z subskrypcją programu Acrobat DC.

Limity przesyłania plików

Rozmiar pliku

Oprócz usługi Adobe Send usługi Document Cloud umożliwiają przesyłanie i konwertowanie plików o rozmiarze do 100 MB.

Uwaga:

Prędkość połączenia internetowego oraz stopień złożoności konwertowanego dokumentu (liczba stron, zawartość) mają wpływ na możliwości konwersji pliku. W związku z tym nawet pliki o rozmiarze poniżej 100 MB mogą się nie konwertować, jeśli są bardzo złożone.

Limit rozmiaru pliku dla kompresji pliku PDF wynosi 500 MB.

Limit pamięci

Jeśli wyczerpano 100 GB limitu pamięci, nadal można wyszukiwać zawartość przechowywaną w usłudze Document Cloud, pobierać ją i jej używać. Jeśli jednak użyjesz funkcji, która wymaga przesłania zawartości do usługi Document Cloud, pojawi się powiadomienie o przekroczeniu limitu. Na przykład

  • Przesyłanie dokumentu do usługi przechowywania Document Cloud.
  • Operacje, których wyniki są przechowywane w usłudze Document Cloud do późniejszego pobrania i użytku, takie jak użycie jednego z narzędzi do plików PDF (konwertuj/połącz/organizuj) dostępnych w witrynie usługi Document Cloud lub w programie Acrobat Reader DC lub użycie wtyczki Acrobat w pakiecie Microsoft Office w systemie Mac.
  • Konwersja plików w formacie PSD, INDD i AI do plików PDF w programie Acrobat, który używa usługi Create PDF.
  • Wszystkie konwersje plików PDF w aplikacji mobilnej Acrobat Reader.
  • Skanowanie za pomocą aplikacji Adobe Scan, która przechowuje wyniki w usłudze Document Cloud.

Korzystanie z usługi Adobe Sign nie jest ograniczone przez limit pamięci. Użytkownicy, którzy przekroczyli limit pamięci, nadal będą mogli korzystać z usługi Adobe Sign, aby wysyłać lub podpisywać umowy.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto