Limit przestrzeni Document Cloud

Document Cloud obejmuje 2 GB bezpłatnej pamięci lub 100 GB pamięci z subskrypcją programu Acrobat DC.

Limity przesyłania plików

Rozmiar pliku

Oprócz usługi Adobe Send usługi Document Cloud umożliwiają przesyłanie i konwertowanie plików o rozmiarze do 100 MB.

Uwaga:

Prędkość połączenia internetowego oraz stopień złożoności konwertowanego dokumentu (liczba stron, zawartość) mają wpływ na możliwości konwersji pliku. W związku z tym nawet pliki o rozmiarze poniżej 100 MB mogą się nie konwertować, jeśli są bardzo złożone.

Limit pamięci

Jeśli wyczerpano 100 GB limitu pamięci, nadal można wyszukiwać zawartość przechowywaną w usłudze Document Cloud, pobierać ją i jej używać. Jeśli jednak użyjesz funkcji, która wymaga przesłania zawartości do usługi Document Cloud, pojawi się powiadomienie o przekroczeniu limitu. Na przykład

  • Przesyłanie dokumentu do usługi przechowywania Document Cloud.
  • Operacje, których wyniki są przechowywane w usłudze Document Cloud do późniejszego pobrania i użytku, takie jak użycie jednego z narzędzi do plików PDF (konwertuj/połącz/organizuj) dostępnych w witrynie usługi Document Cloud lub w programie Acrobat Reader DC lub użycie wtyczki Acrobat w pakiecie Microsoft Office w systemie Mac.
  • Konwersja plików w formacie PSD, INDD i AI do plików PDF w programie Acrobat, który używa usługi Create PDF.
  • Wszystkie konwersje plików PDF w aplikacji mobilnej Acrobat Reader.
  • Skanowanie za pomocą aplikacji Adobe Scan, która przechowuje wyniki w usłudze Document Cloud.

Korzystanie z usługi Adobe Sign nie jest ograniczone przez limit pamięci. Użytkownicy, którzy przekroczyli limit pamięci, nadal będą mogli korzystać z usługi Adobe Sign, aby wysyłać lub podpisywać umowy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online