Obieg pracy

Jeżeli konieczne jest wysłanie dokumentu do wielu sygnatariuszy korzystających z tego samego adresu e-mail, w polu Do: wprowadź adres sygnatariuszy dwukrotnie.

Usługi eSign wyślą dokument do pierwszego sygnatariusza i poczekają na jego podpis.
Po podpisaniu usługi eSign wyślą dokument ponownie pod ten sam adres e-mail w celu podpisania go przez drugiego sygnatariusza.

 1. Zaloguj się do konta usług eSign.
 2. Kliknij kartę Wyślij i wprowadź dwukrotnie adres e-mail w polu Do:.
 3. Prześlij dokument i zaznacz na dole strony pole wyboru Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza.
 4. Kliknij opcję Wybierz uczestnika w lewym górnym rogu i wybierz opcję adresu e-mail „Podpis cyfrowy złożony przez (adres e-mail sygnatariusza)”. Przeciągnij żądane pola formularza/podpisu z panelu u góry i umieść je na dokumencie w miejscach, gdzie pierwszy sygnatariusz musi wprowadzić dane/podpis.
 5. Ponownie kliknij opcję Wybierz uczestnika i wybierz opcję adresu e-mail „Podpis cyfrowy złożony przez (adres e-mail sygnatariusza) (1)”. Przeciągnij pola formularza/podpisu z panelu u góry i umieść je na dokumencie w miejscach, gdzie drugi sygnatariusz musi wprowadzić dane/podpis.
 6. Po umieszczeniu na dokumencie wszystkich pól formularza/podpisu dla obu sygnatariuszy kliknij przycisk Wyślij w prawym górnym rogu.
 7. Dokument zostanie wysłany dwukrotnie pod ten sam adres, aby każdy z sygnatariuszy mógł go podpisać.

 1. Zaloguj się do konta usług eSign.

 2. Kliknij kartę Wyślij i wprowadź dwukrotnie adres e-mail w polu Do:.

 3. Prześlij dokument i zaznacz na dole strony opcję Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij opcję Wybierz uczestnika w lewym górnym rogu i wybierz opcję adresu e-mail Podpis cyfrowy złożony przez (adres e-mail sygnatariusza).

  Przeciągnij wymagane pola formularza/podpisu z panelu u góry i upuść je na dokumencie w miejscach, gdzie pierwszy sygnatariusz musi wprowadzić dane/podpis.

 5. Kliknij opcję Wybierz uczestnika w lewym górnym rogu i tym razem wybierz opcję adresu e-mail dla drugiego sygnatariusza – Podpis cyfrowy złożony przez (adres e-mail sygnatariusza).

  Przeciągnij wymagane pola formularza/podpisu z panelu u góry i upuść je na dokumencie w miejscach, gdzie drugi sygnatariusz musi wprowadzić dane/podpis.

  Uwaga:

  Gdy wybierzesz adres e-mail sygnatariusza (1) jako uczestnika, wszystkie pola formularza i podpisu dla pierwszego sygnatariusza zostaną wygaszone.

 6. Po umieszczeniu na dokumencie wszystkich pól formularza/podpisu dla obu sygnatariuszy kliknij przycisk Wyślij w prawym górnym rogu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online