Użyj usługi Adobe Document Cloud do przechowywania, wyszukiwania i wyświetlania dokumentów w chmurze. Zapisując pliki w chmurze, można mieć do nich dostęp praktycznie za pomocą dowolnego urządzenia. Usługi Document Cloud są również zintegrowane z programami Acrobat DC, Acrobat Reader DC i aplikacją mobilną Acrobat DC.

  1. Zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

    Logowanie w usłudze Adobe Document Cloud
  2. Zostanie wyświetlona strona główna usługi Document Cloud. Wybierz usługę, aby wykonać żądaną czynność.

    Strona główna Document Cloud

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online