Korzystanie z usługi Adobe Acrobat Export PDF

Adobe Acrobat Export PDF to internetowa usługa programu Acrobat. Dzięki niej można łatwo przekonwertować pliki PDF w edytowalne pliki programów Word, Excel i dokumenty w formacie RTF (Rich Text Format).

Nie można edytować plików PDF przy użyciu usługi Adobe Acrobat Export PDF. Do edycji plików PDF potrzebny jest program Acrobat. Patrz strona produktu Acrobat.

Uwaga:

Jeśli masz subskrypcję Adobe Acrobat PDF Pack, możesz w internetowym interfejsie użytkownika usługi Adobe Acrobat przekształcać pliki PDF na pliki do użycia w programie PowerPoint.

Zarządzanie kontem Adobe Acrobat Export PDF

Zaloguj się do swojego konta, korzystając z karty logowania w prawym górnym rogu tej strony. Aby uaktualnić konto lub zarządzać subskrypcją, kliknij opcję Zarządzaj planami w obszarze Szybkie łącza na karcie logowania.

Eksportowanie plików PDF do programu Word lub Excel online

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Konwertuj > Eksportuj plik PDF.

  Wybieranie opcji Eksportuj plik PDF

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać plik PDF, który chcesz eksportować, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj:

  • Wybierz pliki z listy Ostatnio używane lub Dokumenty.
  • Dodaj pliki z komputera lub przeciągnij pliki i upuść je w podświetlonym obszarze.
  • Pliki można także przeciągać i upuszczać do narzędzia Eksportuj plik PDF na stronie Konwertuj.
  Wybieranie plików z listy Ostatnio używane lub z listy Dokumenty

  Wybieranie plików z komputera

 4. Aby wybrać dodatkowe pliki PDF do eksportowania, kliknij opcję Dodaj pliki, a następnie wybierz pożądane pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki, lub z komputera, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Dodawanie wielu plików

 5. Wykonaj następujące czynności w tym samym wyskakującym oknie:

  1. Wybierz żądany format pliku z listy rozwijanej Eksportuj do.
  2. Wybierz z listy rozwijanej Język dokumentu język eksportowanego dokumentu.

  Uwaga: usługa Adobe Acrobat PDF Pack nie zachowuje ustawienia języka z poprzedniej sesji. W związku z tym należy upewnić się, czy wybrany jest prawidłowy język przy każdej konwersji dokumentu z funkcją OCR.

  Wybieranie formatu pliku oraz języka dokumentu

 6. Kliknij przycisk Eksportuj do.

 7. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do serwera i jego zawartość zostanie wyeksportowana do żądanego formatu. Kliknij ikonę Pobierz, aby zapisać ten plik na komputerze lub urządzeniu.

  Pobieranie wyeksportowanego pliku

  Kopia eksportowanego pliku jest również przechowywana na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony głównej wyświetla wszystkie ostatnio wyeksportowane przez Ciebie pliki. Klikając opcję Dokumenty na górnym pasku menu, możesz też wyświetlić listę wszystkich plików.

Eksportowanie plików PDF do programu Word lub Excel za pomocą programu Acrobat Reader

Do eksportowania plików PDF można również użyć darmowej wersji programu Acrobat Reader na komputer. Aplikacja korzysta z usługi online Acrobat Export PDF w tle.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat Reader.

 2. Kliknij przycisk Zaloguj się, który znajduje się w prawym górnym rogu okna.

  Kliknij opcję Zaloguj

 3. Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 4. Kliknij przycisk Konwertuj, który znajduje się w panelu po prawej stronie.

 5. Wybierz żądany format pliku z listy rozwijanej Konwertuj na, a następnie wybierz odpowiedni język dokumentu za pomocą łącza Zmień.

 6. Kliknij przycisk Konwertuj.

  Kliknij przycisk Konwertuj

 7. Kliknij przycisk Zapisz jako, aby pobrać skonwertowany plik.

  Kliknij przycisk Zapisz jako

Eksportowanie plików PDF do programu Word lub Excel za pomocą aplikacji mobilnej Acrobat Reader

Do eksportowania plików PDF można również użyć darmowej aplikacji mobilnej Acrobat Reader (iOS | Android). Aplikacja korzysta z usługi online Acrobat Export PDF w tle.

 1. Dotknij, aby otworzyć plik w aplikacji Acrobat Reader na urządzenia mobilne. 

 2. Dotknij niebieskiej ikony w górnej lewej części ekranu.

 3. Dotknij opcji Eksportuj plik PDF.

 4. Wybierz format pliku wyjściowego z listy opcji, a następnie dotknij przycisku Eksportuj plik PDF.

 5. Wysłano dokument do konwersji.

 6. Plik po konwersji jest przechowywany w usłudze Document Cloud.

  Zapisano plik w Document Cloud

 7. Aby pobrać plik wyjściowy, należy zalogować się w usłudze Document Cloud za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID i hasła. Kliknij przycisk Zarządzanie plikami, który znajduje się na głównej stronie docelowej.

 8. Skonwertowany plik jest wyświetlany na liście.

  Lista plików Document Cloud

 9. Wybierz plik i kliknij znajdujący się w prawym górnym rogu okna przycisk Pobierz.

  Pobierz plik

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?