export_pdf_logo_SCREEN_RGB_88x84px

Adobe Export PDF to internetowa usługa Adobe Document Cloud. Dzięki niej można łatwo przekonwertować pliki PDF w edytowalne pliki programów Word, Excel i dokumenty w formacie RTF (Rich Text Format).

Nie można edytować plików PDF przy użyciu usługi Adobe Export PDF. Do edycji plików PDF potrzebny jest program Acrobat DC. Patrz strona produktu Acrobat.


Uwaga:

Jeśli masz subskrypcję Adobe PDF Pack możesz w internetowym interfejsie użytkownika usługi Adobe Document Cloud przekształcać pliki PDF na pliki do użycia w programie PowerPoint.

Zarządzanie kontem Adobe Export PDF

 • Aby zarządzać kontem, zaloguj się na stronie głównej usługi Document Cloud pod adresem https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google). Kliknij Konto (ikona użytkownika) w prawym górnym rogu okna usługi Adobe Document Cloud , a następnie wybierz Konto Adobe. Strona konta Adobe otworzy się w nowej zakładce. 
 • Aby uaktualnić konto lub zarządzać subskrypcją, kliknij opcję Zarządzaj planem widoczną pod sekcją Informacje o planie na stronie konta Adobe.

Eksportowanie plików PDF do programu Word lub Excel Online

Eksportowanie pliku PDF krok po kroku:

 1. Zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. W sekcji Szybki start kliknij pozycję Eksportuj PDF.

  Wybieranie opcji Eksportuj PDF
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać plik PDF, który chcesz eksportować, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj:

  • Wybierz pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki.
  • Można również dodać pliki z komputera lub przeciągnąć pliki i je upuścić w podświetlonym obszarze.
  Wybieranie plików z listy Ostatnio używane
  Wybieranie plików z komputera

 4. Aby wybrać dodatkowe pliki PDF do eksportowania, kliknij opcję Dodaj pliki, a następnie wybierz pożądane pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki, lub z komputera, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Dodawanie wielu plików
 5. Wykonaj następujące czynności w tym samym wyskakującym oknie:

  1. Wybierz żądany format pliku z listy rozwijanej Konwertuj do.
  2. Wybierz z listy rozwijanej Język dokumentu język eksportowanego dokumentu.

  Uwaga: usługa Adobe PDF Pack nie zachowuje ustawienia języka z poprzedniej sesji. W związku z tym należy upewnić się, czy wybrany jest prawidłowy język przy każdej konwersji dokumentu z funkcją OCR.

  Wybieranie formatu pliku oraz języka dokumentu
 6. Kliknij przycisk Eksportuj do.

 7. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do serwera i jego zawartość zostanie wyeksportowana do żądanego formatu. Kliknij ikonę Pobierz, aby zapisać ten plik na komputerze lub urządzeniu.

  Pobieranie wyeksportowanego pliku

  Kopia eksportowanego pliku jest również przechowywana na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony wyświetla wszystkie pliki ostatnio przez Ciebie wyeksportowane. Ewentualnie, aby wyświetlić listę wszystkich plików, kliknij pozycję Pliki na pasku bocznym strony głównej Adobe Document Cloud.

Eksportowanie plików PDF do programu Word lub Excel za pomocą komputerowej wersji programu Acrobat Reader

Eksportowanie pliku PDF krok po kroku

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat Reader.

 2. Kliknij przycisk Zaloguj się, który znajduje się w prawym górnym rogu okna.

  Kliknij opcję Zaloguj
 3. Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

  Logowanie w usłudze Adobe Document Cloud
 4. Kliknij przycisk Konwertuj, który znajduje się w panelu po prawej stronie.

  Kliknij pozycję Eksportuj PDF.
 5. Wybierz wymagany format pliku i język dokumentu. 

 6. Kliknij duży niebieski przycisk Konwertuj.

  Kliknij przycisk Konwertuj
 7. Kliknij przycisk Zapisz jako, aby pobrać skonwertowany plik.

  Kliknij przycisk Zapisz jako

Eksportowanie plików PDF do programu Word lub Excel za pomocą aplikacji mobilnej Acrobat Reader

Eksportowanie pliku PDF krok po kroku

 1. Dotknij, aby otworzyć plik w aplikacji Acrobat Reader na urządzenia mobilne. 

  1new
 2. Kliknij niebieską ikonę, która znajduje się w lewym górnym rogu aplikacji. 

  2_A
 3. Dotknij opcji Eksportuj plik PDF.

  3_a
 4. Wybierz docelowy format pliku z listy opcji. 

  export-from-pdf_1
 5. Dokument zostanie wysłany do konwersji, a w aplikacji zostanie wyświetlona taka sama wiadomość.

  sent-for-conversion1
 6. Plik po konwersji będzie przechowywany w usłudze Document Cloud. 

  6new
 7. Aby pobrać plik wyjściowy, należy zalogować się w usłudze Document Cloud za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID i hasła. Kliknij przycisk Zarządzanie plikami, który znajduje się na głównej stronie docelowej.

  Untitled
 8. Skonwertowany plik pojawi się na liście. 

  Capture
 9. Wybierz plik i kliknij znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Pobierz, aby go pobrać.

  Capture_1

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online