Co to jest EUTL?

Lista zaufanych Unii Europejskiej (EUTL) jest publiczną listą ponad 200 aktywnych i nieaktywnych dostawców usług zaufania (TSP), którzy otrzymali specjalną akredytację potwierdzającą najwyższy poziom zgodności z unijnym rozporządzeniem eIDAS dotyczącym podpisów elektronicznych. Dostawcy ci oferują oparte na certyfikatach identyfikatory cyfrowe dla osób fizycznych, pieczęcie cyfrowe dla firm oraz usługi stemplowania czasu, które można wykorzystać do tworzenia kwalifikowanych podpisów elektronicznych (QES) w oparciu o technologię podpisu cyfrowego. Według przepisów eIDAS tylko kwalifikowane podpisy są prawnie i automatycznie równoważne podpisom odręcznym. Jest to również jedyny typ podpisów automatycznie uznawanych w transakcjach transgranicznych między państwami członkowskimi UE. Choć każde państwo członkowskie UE nadzoruje dostawców w swoim kraju, ale dostawca TSP zatwierdzony w jednym kraju może sprzedawać swoje usługi w innych krajach UE przy takim samym poziomie zgodności.

Adobe to pierwszy dostawca działający globalnie zapewniający kompleksową obsługę list EUTL. Po uzyskaniu identyfikatora cyfrowego od jednego z poniższych dostawców możesz zacząć bezpiecznie podpisywać dokumenty przy użyciu programów Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Acrobat DC lub Adobe Sign. Dzięki firmie Adobe Twoja organizacja zyska możliwość wyboru dostawcy najbardziej odpowiedniego do własnych potrzeb.

Szukasz dostawcy identyfikatora cyfrowego spoza UE? Poznaj AATL ›

Dowiedz się, jak liderzy Adobe i TSP rozwijają standardy w sieci i urządzeniach mobilnych. Dowiedz się więcej o podpisach w chmurze.

AT — Austria

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH        

e-commerce monitoring GmbH

   

PrimeSign GmbH

     
Swisscom IT Services Finance S.E.      

BE — Belgia

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Certipost n.v./s.a.        
GlobalSign NV?/SA    
Portima s.c.r.l. c.v.b.a        
QuoVadis Trustlink BVBA    
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL        
Universign    
Zetes S.A./N.V.        

BG — Bułgaria

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
BORICA - AD      
Evrotrust Technologies JSC    
InfoNotary PLC    
Information Services Plc.    
SEP Bulgaria JSC    

CZ — Czechy

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
eIdentity a.s.    
First certification authority, a.s.    
The Czech Post, s.p.    

DE – Niemcy

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Bundesagentur fuer Arbeit      
Bundesnotarkammer      
Deutsche Post        
Deutsche Telekom          
DGN Deutsches Gesundheitsnetz      
D-Trust  
exceet Secure Solutions        
medisign        

EE — Estonia

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
SK ID Solutions AS  

EL — Grecja

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
ADACOM ADVANCED INTERNET APPLICATIONS      
ATHENS STOCK EXCHANGE    
BYTE Computer    
Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority    
HELLENIC PUBLIC ADMINISTRATION CERTIFICATION AUTHORITY        

ES – Hiszpania

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
AC Camerfirma, S.A    
Agencia Notarial de Certificación S.L. Unipersonal        
ANF AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN AC    
COLEGIO OFICIAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA      
Coloriuris, Prestador de Servicios de Confianza (CIPSC)        
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM)      
Consejo General de la Abogacía Española      
Consorci Administració Oberta de Catalunya - CAOC      
Dirección General de la Policía      
EDICOM CAPITAL, S.L.    
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.    
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)    
Firmaprofesional, S.A.    
Instituto Valenciano de Finanzas      
IVNOSYS SOLUCIONES S.L.        
LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L    
Ministerio de Defensa de España      
Ministerio de Empleo y Seguridad Social        
SIGNATURIT SOLUTIONS, S.L.        
SIGNE S.A.      
SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA    
Tesorería General de la Seguridad Social    
UANATACA, S.A    
VINTEGRIS S.L.      
Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.    

FI — Finlandia

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Population Register Centre        

FR — Francja

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Agence Nationale des Titres Sécurisés        
Caisse des dépôts et consignations        
CertEurope      
Certinomis      
ChamberSign France        
Click and Trust        
Conseil Supérieur du Notariat      
DARVA        
Dhimyotis    
Docusign France    
Imprimerie Nationale        
Le groupe La Poste        
Ministère de la Justice        
Ministère de l'Intérieur      
Ordre National des Experts-Comptables      
Universign      
Yousign        

HR — Chorwacja

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
AKD d.o.o.    
Financijska agencija    

HU – Węgry

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Digitoll Informatikai és Szolgáltató        
Magyar Telekom        
Microsec Ltd.  
Netlock    
NISZ    

IE — Irlandia

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Adobe Systems Software Ireland Ltd.      

IS — Islandia

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Audkenni ehf.        

IT – Włochy

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Actalis S.p.A.  
Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A.  
Banca d'Italia        
CEDACRI S.p.A.        
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili        
Consiglio Nazionale del Notariato    
In.Te.S.A. S.p.A.    
InfoCert S.p.A.
Intesa Sanpaolo Bank S.p.A.        
Intesi Group S.p.A.  
Lombardia Informatica S.p.A.      
Lottomatica Holding S.r.l.      
Ministero della Difesa    
Namirial S.p.A.  
Nexi Payments S.p.A.      
Poste Italiane S.p.A.    
Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.  
Zucchetti S.p.A.    

LI — Liechtenstein

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
FLZ-Anstalt        
SwissSign AG        

LT — Litwa

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR Vidaus reikalų ministerijos        
Elektroninis.lt    
UAB BalTstamp        

LU – Luksemburg

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
BE INVEST        
LuxTrust S.A.    

LV — Łatwa

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  

MT — Malta

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Malta Electronic Certification Services Ltd        

NL – Holandia

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
CIBG        
Cleverbase ID B.V.        
Digidentity B.V.      
ESG de Electronische Signatuur B.V.        
KPN B.V.        
Ministerie van Defensie        
Ministerie van Infrastructuur en Milieu        
QuoVadis Trustlink B.V.  

NO – Norwegia

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Bankenes ID-tjeneste AS        
Buypass AS    
Commfides Norge AS      
Danske Bank        
DNB Bank ASA        
Eika Gruppen AS        
Nordea Bank Norge ASA v        
Signicat AS        
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA        

PL – Polska

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Asseco Data Systems S.A.  
ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.  
EuroCert Sp. z o.o.    
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.  
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych  

PT — Portugalia

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
ACIN iCloud Solutions, Lda    
AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P.        
CEGER - Centro de Gestão da Rede Informática do Governo        
DigitalSign - Certificadora Digital    
Instituto dos Registos e do Notariado I.P.      
Justica        
MULTICERT - Serviços de Certificação Electrónica S.A.    

RO — Rumunia

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
AlfaTrust Certification S.A.  
CENTRUL DE CALCUL SA  
CERTSIGN S.A.
DigiSign S.A.  
Trans Sped SRL  

SI — Słowenia

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
EIUS d.o.o.        
HALCOM D.D.  
Ministrstvo za javno upravo      
Ministry of Defence of Slovenia    
NLB d.d.      
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.  
Republika Slovenija    

SK — Słowacja

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Disig a.s.    
First certification authority, a.s.    
Ministry of Defence Slovak Republic    
National Security Authority SK      
The First Slovak Certification Authority        

UK — Wielka Brytania

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Niekwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Exostar UK Limited        

Uwagi:

* Ta organizacja nie oferuje już usług certyfikacyjnych ani znaczników czasu. Istniejące dokumenty wykorzystujące te usługi są nadal rozpoznawane i sprawdzane w rozwiązaniach firmy Adobe.

† Ci dostawcy zaufanych usług zapewniają rozwiązania dotyczące cyfrowych identyfikatorów, które są zgodne z nowym otwartym standardem organizacji Cloud Signature Consortium. Więcej informacji >

Usługi internetowe Adobe są dostępne jedynie dla użytkowników powyżej 13. roku życia i wymagają zaakceptowania dodatkowych warunków oraz zasad prywatności firmy Adobe. Usługi internetowe nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Do korzystania z nich może być wymagana rejestracja. Usługi mogą zostać wyłączone w całości lub części bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online