Zaufane listy Unii Europejskiej

Co to jest EUTL?

Lista zaufanych Unii Europejskiej (EUTL) jest publiczną listą ponad 200 aktywnych i nieaktywnych dostawców usług zaufania (TSP), którzy otrzymali specjalną akredytację potwierdzającą najwyższy poziom zgodności z unijnym rozporządzeniem eIDAS dotyczącym podpisów elektronicznych. Dostawcy ci oferują oparte na certyfikatach identyfikatory cyfrowe dla osób fizycznych, pieczęcie cyfrowe dla firm oraz usługi stemplowania czasu, które można wykorzystać do tworzenia kwalifikowanych podpisów elektronicznych (QES) w oparciu o technologię podpisu cyfrowego. Według przepisów eIDAS tylko kwalifikowane podpisy są prawnie i automatycznie równoważne podpisom odręcznym. Jest to również jedyny typ podpisów automatycznie uznawanych w transakcjach transgranicznych między państwami członkowskimi UE. Choć każde państwo członkowskie UE nadzoruje dostawców w swoim kraju, ale dostawca TSP zatwierdzony w jednym kraju może sprzedawać swoje usługi w innych krajach UE przy takim samym poziomie zgodności.

Adobe to pierwszy dostawca działający globalnie zapewniający kompleksową obsługę list EUTL. Po uzyskaniu identyfikatora cyfrowego od jednego z poniższych dostawców możesz zacząć bezpiecznie podpisywać dokumenty przy użyciu programów Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Acrobat DC lub Adobe Sign. Dzięki firmie Adobe Twoja organizacja zyska możliwość wyboru dostawcy najbardziej odpowiedniego do własnych potrzeb.

Szukasz dostawcy identyfikatora cyfrowego spoza UE? Poznaj AATL ›

Dowiedz się, jak liderzy Adobe i TSP rozwijają standardy w sieci i urządzeniach mobilnych. Dowiedz się więcej o podpisach w chmurze.

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Atos Information Technology GmbH      
Bank-Verlag GmbH    
Bundesagentur fuer Arbeit    
Bundesnotarkammer    
D-Trust
Deutsche Post      
Deutsche Telekom      
DGN Deutsches Gesundheitsnetz    
exceet Secure Solutions      
medisign      

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica - ACCV  
ANF AC  
ANCERT - Agencia Notarial de Certificación    
Camerfirma  
Coloriuris, S.l.      
Consejo General de la Abogacía Española    
Consorci AOC (CATCert)    
DIGITEL ON TRUSTED SERVICES      
Dirección General de la Policía    
Ecertic Digital Solutions      
EDICOM CAPITAL, S.L.  
Entidad de Certificación de la Organización Médica Colegial (EC-OMC)    
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.  
Evicertia      
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)  
Firmaprofesional, S.A.  
IVNOSYS SOLUCIONES S.L.      
Izenpe, S.A.  
Logalty Servicios de Tercero de Confianza SL  
Ministerio de Defensa de España    
Ministerio de Empleo y Seguridad Social    
REGISTRADORES DE ESPAÑA    
SIGNATURIT SOLUTIONS, S.L.    
SIGNE S.A.    
SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  
Tesorería General de la Seguridad Social  
UANATACA, S.A  
VALIDATED ID SL    
VIAFIRMA      
VINTEGRIS S.L.  

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Agence Nationale des Titres Sécurisés      
Caisse des dépôts et consignations      
CertEurope    
Certigna  
Certinomis  
ChamberSign France    
Conseil Supérieur du Notariat    
CLEARBUS      
DARVA      
Docusign France
Imprimerie Nationale      
Le groupe La Poste      
Ministère de la Justice      
Ministère de l'Intérieur    
Universign
Worldline    
Yousign  

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

Dostawca usług zaufania Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals Kwalifikowane znaczniki czasu Cloud Signature Consortium TSP
Actalis S.p.A.  
Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A.  
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.      
Azinda Zero  
Banca d'Italia      
CEDACRI S.p.A.      
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili      
Consiglio Nazionale del Notariato    
In.Te.S.A. S.p.A.  
InfoCamere S.C.p.A.  
InfoCert S.p.A.
Intesa Sanpaolo Bank S.p.A.      
Intesi Group S.p.A.
Lottomatica Holding S.r.l.    
Ministero della Difesa    
Namirial S.p.A.  
Nexi Payments S.p.A.    
Poste Italiane S.p.A.  
Register S.p.A.      
Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.  
Zucchetti S.p.A.    

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawca usług zaufania

Kwalifikowane certyfikaty dla eSignatures

Kwalifikowane certyfikaty dla eSeals

Kwalifikowane znaczniki czasu

Cloud Signature Consortium TSP

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

* Ta organizacja nie oferuje już usług certyfikacyjnych ani znaczników czasu. Istniejące dokumenty wykorzystujące te usługi są nadal rozpoznawane i sprawdzane w rozwiązaniach firmy Adobe.

† Ci dostawcy zaufanych usług zapewniają rozwiązania dotyczące cyfrowych identyfikatorów, które są zgodne z nowym otwartym standardem organizacji Cloud Signature Consortium. Więcej informacji >

Usługi internetowe Adobe są dostępne jedynie dla użytkowników powyżej 13. roku życia i wymagają zaakceptowania dodatkowych warunków oraz zasad prywatności firmy Adobe. Usługi internetowe nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Do korzystania z nich może być wymagana rejestracja. Usługi mogą zostać wyłączone w całości lub części bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto