Usługi/bezpieczeństwo Document Cloud

Firma Adobe bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo swoich usług, natomiast ochrona naszych klientów jest uważana za główny priorytet. Wiemy o tym, że wydajne rozwiązania w dziedzinie zabezpieczeń wiążą się z zaangażowaniem ludzi, procesów oraz technologii.

Następujące informacje dotyczą usług Adobe Document Cloud, w tym Adobe ExportPDF, Adobe PDF Pack, Adobe Send & Track oraz Adobe Acrobat.com – Personal File Storage.

Bezpieczeństwo na poziomie aplikacji

Usługi Adobe Document Cloud wykorzystują najnowsze dostępne technologie dotyczące bezpieczeństwa internetowego. Gdy korzystasz z usług, technologia Secure Sockets Layer (SSL) zapewnia uwierzytelnianie serwera oraz szyfrowanie danych, pomagając w ten sposób zapewnić, że Twoje dane i dokumenty są dostępne wyłącznie dla Ciebie oraz upoważnionych przez Ciebie osób. Wszystkie usługi są regularnie skanowane przez narzędzia do skanowania zabezpieczeń wykorzystujących statyczną analizę kodu oraz dynamiczną analizę aplikacji internetowej.

Usługi Adobe Document Cloud generują plik cookie dla sesji wyłącznie w celu zarejestrowania informacji dotyczących uwierzytelniania na czas trwania danej sesji. Plik cookie danej sesji nie obejmuje nazwy użytkownika (identyfikatora Adobe) ani hasła użytkownika.

Bezpieczeństwo na poziomie sieci

Usługi Adobe Document Cloud wykorzystują zabezpieczenie zaporą, szyfrowanie SSL oraz własne protokoły, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Twoich ważnych informacji. Ponadto regularnie zlecamy niezależnym zewnętrznym firmom przeprowadzanie kontroli i oceny bezpieczeństwa usług w celu szybkiego reagowania na nieustannie zmieniające się zagrożenia i potencjalne ataki, które muszą być uwzględnione w ramach regularnych działań.

Fizyczne bezpieczeństwo obiektów

Usługi Adobe Document Cloud są obsługiwane w zabezpieczonym środowisku serwerowym wykorzystującym zaporę oraz inne zaawansowane technologie uniemożliwiające zakłócenie pracy lub dostęp intruzów.

Obiekty, w których obsługiwane są usługi Adobe Document Cloud są zabezpieczane wieloma warstwami zabezpieczeń fizycznych i jedynie autoryzowany personel ma dostęp do obiektów i serwerów. Ponadto wszystkie próby dostępu są rejestrowane. Całe wyposażenie centrum danych posiada fizyczne zabezpieczenia, które uniemożliwiają przejęcie danych oraz chronią przed innymi zagrożeniami, uniemożliwiając utratę, uszkodzenie lub narażenie danych na inne zagrożenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online