Creative Cloud

Pobieranie i instalowanie

Pobieranie i instalacja aplikacji Creative Cloud

Podczas instalacji pierwszej aplikacji następuje równocześnie instalacja aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer. Aplikacja na komputer posłuży w przyszłości do zarządzania pobraniami. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować:

Klienci firmowi i zespołowi: Należy skontaktować się z administratorem w celu uzyskania pomocy. Administratorzy zarządzają aplikacjami w konsoli Admin Console

Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud

Dowiedz się, jak uaktualniać aplikacje Creative Cloud po otrzymaniu powiadomienia, że dostępna jest nowa wersja.

Pobieranie aplikacji Creative Cloud na nowy komputer.

Informacje o tym, jak zainstalować, aktywować i wykorzystywać aplikacje Creative Cloud na nowym komputerze lub urządzeniu nawet w sytuacji, gdy nie ma już dostępu do poprzedniego komputera lub urządzenia. Zobacz Jak zainstalować aplikacje Creative Cloud na nowym komputerze?, by uzyskać informacje.

Na ilu komputerach można zainstalować aplikacje?

Aplikację Adobe można zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Zobacz: Na ilu komputerach można zainstalować produkty Creative Cloud?.

Jak wygląda instalacja, jeśli mam plan firmowy lub zespołowy?

Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania pomocy. Administratorzy zarządzają aplikacjami w konsoli Admin Console.

Rozwiązywanie problemów z instalacją

Rozwiązywanie typowych problemów z logowaniem

Rozwiązania częstych problemów z logowaniem można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z logowaniem.

Blokowanie przełączenia aplikacji Creative Cloud na wersję próbną

Dowiedz się, jak powstrzymać aplikacje Creative Cloud przed pokazywaniem, że używana jest wersja próbna (lub że wersja próbna wygasła) pomimo zakupu subskrypcji Creative Cloud. Zobacz: Zakupione aplikacje usługi Creative Cloud wyświetlają się jako wersje próbne

Rozwiązywanie błędów pobierania i instalacji aplikacji Creative Cloud

Rozwiązywanie problemów, które pojawiają się podczas pobierania, instalacji, aktualizacji i uruchamiania aplikacji Creative Cloud. Zobacz: Kody błędów instalacji i rozwiązania

Rozwiązywanie często występujących błędów aktywacji aplikacji Creative Cloud

Znajdź rozwiązania niektórych z najczęstszych kodów błędów i problemów związanych z aktywacją usługi Creative Cloud. Odwiedź stronę:

Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner

Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner, aby rozwiązać problemy z instalacją aplikacji Creative Cloud. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

Naprawianie często występujących błędów

Błąd: „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputer

Wypróbuj poniższe rozwiązaniaw sekcji Rozwiąż problem z instalacją | Aplikacja Adobe Creative Cloud na komputer, jeśli podczas aktualizowania aplikacji Creative Cloud na komputery pojawiły się następujące błędy:

 • „Błąd instalacji aplikacji Creative Cloud na komputer”
 • „Błąd aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer”
 • "Kod błędu 1"
 • "Kod błędu P1"
 • "Kod błędu 50"
 • "Kod błędu P50"
 • "Kod błędu 1001"
 • "Kod błędu 1002"

Błąd: Brak aplikacji Adobe Creative Cloud, niezbędnej do rozwiązania tego problemu, lub jest ona uszkodzona

Samoczynne wylogowanie z aplikacji Creative Cloud lub wielokrotne wyświetlanie się monitu o zalogowanie

Błąd: brakuje pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

Czy podczas próby instalacji lub uruchomienia aplikacji Creative Cloud pojawił się jeden z poniższych błędów:

 • Aktualizacje Windows firmy Microsoft wymagane do instalacji tego produktu nie są dostępne na tym komputerze. Zainstaluj wymagane aktualizacje i spróbuj ponownie.
 • Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze brakuje pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.

Brakujący plik .dll jest instalowany z aktualizacją Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule Błąd: brak pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Nie można otworzyć aplikacji Creative Cloud na komputer | Koło postępu obraca się cały czas

Czy aplikacja Creative Cloud na komputer utknęła na etapie ładowania lub inicjalizacji? Czy wyświetla wirujące koło i jedną z tych wiadomości:

 • Ładowanie aplikacji trwa dłużej niż zwykle.
 • Uruchamianie aplikacji Creative Cloud trwa dłużej niż zwykle.

Jeśli wirujące koło nadaj pojawia się po ponownym uruchomieniu aplikacji, wypróbuj rozwiązania w artykule Aplikacja Creative Cloud na komputer nie otwiera się.

Alternatywne opcje pobierania

Bezpośrednie pobieranie aplikacji Creative Cloud

Jeśli występują problemy z instalacją aplikacji Creative Cloud za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer, spróbuj bezpośrednio pobrać instalatory.

Pobieranie poprzednich wersji aplikacji Creative Cloud

Jeśli występują problemy z instalacją poprzednich wersji za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer, spróbuj pobrać instalatory bezpośrednio: 

Creative Cloud | 2019, 2018

Starsze wersje aplikacji Creative Cloud

Pobierz aplikację Creative Cloud na komputer

Na stronie aplikacji Creative Cloud na komputer kliknij przycisk Pobierz i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jeśli występują problemy z instalacją, zobacz Pobieranie aplikacji Creative Cloud na komputer.

Sprawdź wymagania systemowe

Photoshop — wymagania systemowe

Wymagania systemowe programu Lightroom

Wymagania systemowe programu Illustrator

Wymagania systemowe programu InDesign

Wymagania systemowe wszystkich aplikacji Creative Cloud

 Najnowsze wersje aplikacji Creative Cloud nie współpracują z niektórymi starszymi wersjami systemów Windows i macOS. Więcej informacji.

Document Cloud i Acrobat

Pobieranie i instalacja (subskrypcja)

Pobieranie i instalacja programu Acrobat DC w ramach subskrypcji

Jeśli posiadasz zakupioną subskrypcję programu Acrobat lub jesteś abonentem usługi Creative Cloud, wykonaj instrukcje, aby pobrać i zainstalować program Acrobat DC na komputerze.

Pobieranie i instalacja wersji próbnej programu Adobe Acrobat Pro DC

Oprogramowanie Adobe Acrobat Pro DC na komputer można pobrać i dzięki bezpłatnej wersji próbnej przekonać się, w jaki sposób Acrobat Pro DC może zmienić oblicze Twojej pracy. Zobacz Pobieranie i instalacja wersji próbnej programu Adobe Acrobat Pro DC.

Pobieranie aplikacji Acrobat DC na nowy komputer

Dowiedz się, jak zainstalować, aktywować i używać programu Acrobat DC na nowym komputerze lub urządzeniu nawet jeśli poprzedni komputer lub urządzenie nie jest już dostępne. Zobacz W jaki sposób zainstalować program Acrobat DC na nowym komputerze?

Na ilu komputerach można zainstalować aplikacje?

Produkt można zainstalować na dwóch komputerach. Jeśli chcesz przenieść produkt na nowy komputer, w produkcie na komputerze z aktywną licencją wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj się. Następnie zainstaluj produkt na nowym komputerze.

Pobieranie i instalacja (bez subskrypcji)

Pobierz program Acrobat DC | Bez subskrypcji

Jeśli konieczna jest ponowna instalacja programu Acrobat DC (bez subskrypcji, w oparciu o numer seryjny), pobierz instalator bezpośrednio. Aby zakończyć instalację, wymagany jest numer seryjny produktu Acrobat DC.

Pobierz program Acrobat 2017

Jeśli konieczna jest ponowna instalacja programu Acrobat 2017, pobierz instalatory bezpośrednio. Aby zakończyć instalację, wymagany jest numer seryjny produktu Acrobat 2017.

Pobieranie wcześniejszych wersji programu Acrobat

Jeśli zakupiono wcześniejszą wersję programu Acrobat i konieczna jest ponowna instalacja, dowiedz się, jak uzyskać dostęp do poprzednio zarejestrowanego produktu.

Znajdź swój numer seryjny

Szybko znajdź numer seryjny produktu, aby ponownie zainstalować lub uaktualnić swój produkt. Zobacz Znajdowanie numeru seryjnego.

Na ilu komputerach można zainstalować aplikacje?

Produkt można zainstalować na dwóch komputerach. Jeśli chcesz przenieść produkt na nowy komputer, w produkcie na komputerze z aktywną licencją wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj się. Następnie zainstaluj produkt na nowym komputerze.

Rozwiązywanie typowych problemów i błędów

Rozwiązywanie typowych problemów z logowaniem

Rozwiązania częstych problemów z logowaniem można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z logowaniem.

Rozwiązywanie problemów z pobieraniem

Rozwiązywanie typowych problemów z przeglądarką, systemem i łącznością, które mogą przeszkadzać w pobieraniu.

Aktywacja i dezaktywacja programu Acrobat

Skonfiguruj program Acrobat lub Reader jako domyślnego właściciela plików PDF w systemie Windows 10

Sprawdź wymagania systemowe

Adobe Document Cloud — wymagania systemowe

Wymagania systemowe programu Adobe Acrobat DC

Wymagania systemowe programu Adobe Reader DC

Wymagania systemowe produktu Acrobat 2017

Wymagania systemowe programu Acrobat 11 lub starszego

Photoshop Elements | Premiere Elements

Pobieranie i instalowanie

Instalacja Photoshop Elements

Instalowanie programu Adobe Premiere Elements

Dowiedz sie, jak ponownie zainstalować program Adobe Premiere Elements.

Znajdź swój numer seryjny

Szybko znajdź numer seryjny produktu, aby ponownie zainstalować lub uaktualnić swój produkt. Zobacz Znajdowanie numeru seryjnego.

Korzystanie z karty przedpłaty

Więcej informacji o realizacji zakupu od firmy Adobe i przetwarzaniu kodu realizacji na numer seryjny można znaleźć w artykule Pomoc dotycząca kodów realizacji.

Na ilu komputerach można zainstalować aplikacje?

Produkt można zainstalować na dwóch komputerach. Jeśli chcesz przenieść produkt na nowy komputer, w produkcie na komputerze z aktywną licencją wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj się. Następnie zainstaluj produkt na nowym komputerze.

Rozwiązywanie typowych problemów i błędów

(Windows) Rozwiązywanie problemów z instalacją | Photoshop Elements, Premiere Elements

Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją w programach Photoshop Elements i Premiere Elements w systemie Windows.

(macOS) Rozwiązywanie problemów z instalacją | Photoshop Elements, Premiere Elements

Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją w programach Photoshop Elements i Premiere Elements w systemie Mac OS.

Programy Photoshop Elements i Premiere Elements nie uruchamiają się | Windows 10

Programy Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements i Elements Organizer nie mogą czasem działać na komputerach aktualizowanych do systemu Windows 10. Aplikacje ulegają awarii przy próbie uruchomienia. Zobacz Problemy z uruchamianiem w systemie Windows 10, by rozwiązać problem.

Aktywacja i dezaktywacja produktów Adobe

Alternatywne opcje pobierania

Pobierz Photoshop Elements

Jeśli nie masz już nośników instalacyjnych programu Photoshop Elements, pobierz instalator.

Pobierz Adobe Premiere Elements

Jeśli nie masz już nośników instalacyjnych programu Adobe Premiere Elements, pobierz instalator.

Sprawdź wymagania systemowe

Wymagania systemowe programu Photoshop Elements

Wymagania systemowe programu Adobe Premiere Elements

Pakiet Creative Suite i Lightroom

Pobieranie i instalowanie

Pobieranie i instalacja aplikacji Lightroom

Lightroom CC i Lightroom Classic CC  Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować aplikacje Creative Cloud.

Program Lightroom 6 lub wcześniejsza wersja  Umożliwiamy pobieranie tylko bieżących produktów. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do zarejestrowanych wcześniej produktów.

Pobieranie produktów Creative Suite

Umożliwiamy pobieranie tylko bieżących produktów. Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych narzędziach kreatywnych, rozpocznij bezpłatny okres próbny aplikacji Adobe Creative Cloud.

Jeśli zakupiono produkt Creative Suite i konieczna jest ponowna instalacja, dowiedz się, jak uzyskać dostęp do poprzednio zainstalowanego produktu.

Znajdź swój numer seryjny

Szybko znajdź numer seryjny produktu, aby ponownie zainstalować lub uaktualnić swój produkt. Zobacz Znajdowanie numeru seryjnego.

Na ilu komputerach można zainstalować aplikacje?

Produkt można zainstalować na dwóch komputerach. Jeśli chcesz przenieść produkt na nowy komputer, w produkcie na komputerze z aktywną licencją wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj się. Następnie zainstaluj produkt na nowym komputerze.

Rozwiązywanie typowych problemów i błędów

Rozwiązywanie problemów z pobieraniem pakietu Creative Suite

Rozwiązywanie typowych problemów z przeglądarką, systemem i łącznością, które mogą przeszkadzać w pobieraniu.

Aktywacja i dezaktywacja produktów Adobe

Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub kodem zakończenia 7

Jeśli podczas instalacji aplikacji Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6) pojawi się kod zakończenia 6 lub 7, wypróbuj rozwiązania w artykule Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CS.

Błąd uaktualnienia: „Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego”

Podczas aktualizacji występują problemy z numerem seryjnym? Wypróbuj rozwiązania w artykule Błąd aktualizacji: „Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego”.

Usunięcie wycofanego z produkcji programu Adobe Download Assistant

Program Adobe Download Assistant (ADA), poprzednio stosowany do zarządzania pobieraniem aplikacji firmy Adobe w wersji próbnej, został wycofany.  Zapoznaj się z instrukcjami, aby usunąć program Adobe Download Assistant.

Sprawdź wymagania systemowe

Wymagania systemowe programu Lightroom

Znajdź wymagania systemowe programu Lightroom:

Wymagania systemowe Creative Suite

Technical Communication Suite

Pobieranie i instalowanie

Jak zakupić subskrypcję pakietu Technical Communication Suite?

Rozpoczęcie subskrypcji jest szybkie i proste: przejdź na stronę naszego przewodnika kupowania, wybierz produkt i plan oraz dokonaj zakupu.

Aby zainstalować aplikacje, sprawdź swoją skrzynkę pocztową, w której znajdzie się wiadomość od firmy Adobe z numerem seryjnym i łączem do pobrania oprogramowania. Po pobraniu produktu, dwukrotnie kliknij instalator i wykonaj instrukcje pojawiające się na ekranie, by zainstalować produkt i rozpocząć subskrypcję.

Jak zainstalować aplikacje pakietu Technical Communication Suite?

Sprawdź swoją skrzynkę pocztową, w której znajdzie się wiadomość od firmy Adobe z numerem seryjnym i łączem do pobrania oprogramowania. Można również pobrać każdy z produktów pakietu Technical Communication Suite ze stron Zacznij pracę:

Zacznij pracę z programem Acrobat

Zacznij pracę z programem Captivate

Zacznij pracę z programem FrameMaker

Zacznij pracę z programem Presenter

Zacznij pracę z programem RoboHelp

 

Czy mogę pobrać wersję próbną pakietu lub którejś z aplikacji?

Tak! Można pobrać i zainstalować bezpłatną wersję próbną. Aby pobrać wersję próbną, należy zalogować się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła. Szczegółowe instrukcje zawarto w sekcji Pobieranie i instalacja aplikacji próbnych spoza usługi Creative Cloud.

Na ilu komputerach można zainstalować aplikacje?

Produkt można zainstalować na dwóch komputerach. Jeśli chcesz przenieść produkt na nowy komputer, w produkcie na komputerze z aktywną licencją wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj się. Następnie zainstaluj produkt na nowym komputerze.

Rozwiązywanie typowych problemów i błędów

Dlaczego mój adres e-mail nie pozwala się zalogować?

Dlaczego aplikacje nie są pobierane?

Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z pobieraniem pakietu Technical Communication Suite i innych aplikacji Adobe.

Gdzie mogę znaleźć informacje o numerze seryjnym?

Szybko znajdź numer seryjny produktu, aby ponownie zainstalować lub uaktualnić swój produkt. Zobacz Znajdowanie numeru seryjnego.

Sprawdź wymagania systemowe

Technical Communication Suite

Captivate

FrameMaker

Presenter

RoboHelp

Bezpłatne narzędzia

Flash Player

Pobierz i zainstaluj program Flash Player

Pobierz program Adobe Flash Player.

Sprawdź, czy zainstalowany jest program Flash Player

Aby sprawdzić, czy program Flash Player jest zainstalowany w systemie, sprawdź Pomoc dla programu Flash Player.

Rozwiązywanie typowych problemów z programem Flash Player

Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją programu Flash Player

Windows 7 i wcześniejsze wersje W poradniku przedstawiono rozwiązywanie problemów z instalacja programu Adobe Flash Player w systemach Windows 7 i starszych wersjach.

Mac OS W poradniku przedstawiono rozwiązywanie problemów z instalacją programu Adobe Flash Player w systemie Mac OS.

Włączanie programu Flash Player w przeglądarce

Internet Explorer Dowiedz się, w jaki sposób włączyć program Adobe Flash Player w przeglądarce w systemie Mac i Windows.

Opera Dowiedz się, w jaki sposób włączyć program Adobe Flash Player w przeglądarce Opera.

Safari Dowiedz się, w jaki sposób włączyć program Adobe Flash Player w przeglądarce Safari.

Acrobat Reader

Pobieranie i instalacja programu Acrobat Reader DC

Pobieranie i instalacja programu Adobe Acrobat Reader DC.

(Windows) Rozwiązywanie problemów z instalacją programu Reader

Jeżeli podczas pobierania lub instalacji programu Acrobat Reader wystąpiły problemy, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją programu Acrobat Reader | Windows.

(macOS) Rozwiązywanie problemów z instalacją programu Reader

Jeżeli podczas pobierania lub instalacji programu Acrobat Reader na komputerze Mac wystąpiły problemy, zobacz Rozwiązywanie problemów z pobieraniem i instalacją programu Acrobat Reader w systemie Mac OS.

AIR

Pobieranie i instalacja programu Adobe AIR

Pobieranie i instalacja programu Adobe AIR.

Pobieranie i instalacja programu Adobe AIR SDK

Pobierz program Adobe® AIR® SRK i Kompilator, by uzyskać dostęp do niezawodnego i wszechstronnego środowiska dostarczającego aplikacji i gier poza przeglądarką na różnych urządzeniach i platformach (Windows, Mac, iOS, Android).

(Windows) Rozwiązywanie problemów z instalacją programu AIR

Wykonaj instrukcje, aby rozwiązać problemy z instalacją i pobieraniem dotyczące programu Adobe AIR SDK w systemach operacyjnych Windows.

(MacOS) Rozwiązywanie problemów z instalacją programu AIR

Wykonaj instrukcje, aby rozwiązać problemy z instalacją i pobieraniem dotyczące programu Adobe AIR SDK w systemach operacyjnych Mac.

Digital Editions

Pobierz i zainstaluj program Digital Editions

Pobieranie programu Adobe Digital Editions.

Autoryzacja i dezautoryzacja programu Adobe Digital Editions

Dowiedz się, jak autoryzować i dezautoryzować program Adobe Digital Editions.

Przesyłanie książki elektronicznej do czytnika elektronicznego w programie Adobe Digital Editions

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przenieść ebook z programu Adobe Digital Editions na urządzenie eBook lub eReader.

Pierwsze kroki z programem Adobe Digital Editions

Dowiedz się, jak zainstalować lub odinstalować program Adobe Digital Editions. Dowiedz się, jak autoryzować i dezautoryzować program Adobe Digital Editions, czytać ebooki za pomocą programu Adobe Digital Editions i przenosić ebooki między urządzeniami.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu Digital Editions.

Shockwave Player

Pobieranie i instalacja programu Shockwave Player

Pobierz program Adobe Flash Player.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu Shockwave Player.

(Windows) Rozwiązywanie problemów z instalacją programu Shockwave Player

Wykonaj instrukcje, aby rozwiązać problemy z instalacją dotyczące programu Shockwave Player w systemach operacyjnych Windows.

(macOS) Rozwiązywanie problemów z instalacją programu Shockwave Player

Wykonaj instrukcje, aby rozwiązać problemy z instalacją dotyczące programu Shockwave Player w systemach operacyjnych Windows.