Niepowodzenie aktywacji | Błąd 194:6

Problem

Podczas próby uruchomienia aplikacji Adobe wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Niepowodzenie aktywacji. Nie można aktywować produktu <nazwa produktu>. Sprawdź połączenie z Internetem i ponów próbę. Jeśli ten problem będzie nadal występował, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta, 194:6

Rozwiązanie

  1. Kliknij przycisk Ponów próbę w prawej dolnej części okna dialogowego komunikatu o błędzie. Jeśli znowu pojawi się ten sam komunikat o błędzie, wykonaj poniższe czynności.

  2. Zaloguj się na konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) i hasła.

  3. W sekcji Plany kliknij opcję Zarządzaj planem.

  4. W sekcji Aktywowane urządzenia (w dolnej części strony) wyłącz urządzenie.

  5. Uruchom aplikację Adobe i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?