Aplikacja Creative Cloud na komputer oraz aplikacja Adobe CC 2019 i nowsze przechowują informacje o użytkowniku i licencji w narzędziu Dostęp do pęku kluczy systemu macOS i Menedżerze poświadczeń systemu Windows.

W artykule opisano rozwiązania problemów, na które aplikacja może natrafić przy przechowywaniu lub pobieraniu informacji o użytkowniku i/lub licencji z narzędzia Dostęp do pęku kluczy lub Menedżera poświadczeń.

Problemy z pobieraniem lub przechowywaniem informacji o licencji

Aplikacje Adobe muszą przechowywać informacje o licencji na komputerze i pobierać je z niego. Czasami aplikacja nie jest w stanie przechowywać lub pobierać tych informacji z powodu problemów z przechowywaniem licencji na komputerze.
Wykonaj opisane poniżej kroki, by rozwiązać problem

 1. Przejdź do opcji Programy > Narzędzia > Dostęp do pęku kluczy.

 2. W lewym górnym rogu, pod listą pęków kluczy, kliknij opcję dane logowania.

  Lista pęków kluczy
 3. Jeśli pęk kluczy jest zablokowany, kliknij ikonę, by go odblokować.

  Jeśli pęk kluczy jest odblokowany, kliknij ikonę raz, by zablokować, a następnie kliknij ją ponownie, by go odblokować.

 4. Jeśli pojawi się monit, podanie hasło, aby zablokować lub odblokować klucz.

  Monit o hasło
Jeśli powyższe kroki nie rozwiązują problemu, wyloguj się z komputera, a następnie zaloguj się ponownie.

 1. Otwórz Menedżera Usług (naciśnij klawisz Start i wpisz Usługi).

 2. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Menedżer poświadczeń.

  Menedżer poświadczeń
 3. Kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, uruchom ponownie komputer.

Usuń certyfikaty od Adobe Intermediate CA i Adobe Content

Aplikacje Adobe pobierają na komputer certyfikaty wydane przez firmę Adobe. Te certyfikaty są wymagane do uruchamiania aplikacji Adobe. Jeśli certyfikaty są nieważne, należy usunąć certyfikaty Adobe pobrane na komputer.
Wykonaj opisane poniżej kroki, by naprawić problem

 1. Otwórz Menedżer certyfikatów systemu Windows.

  W oknie dialogowym Uruchom systemu Windows wpisz certmgr.msc i naciśnij klawisz Enter.

 2. W Menedżerze certyfikatów wybierz i usuń wszystkie certyfikaty rozpoczynające się od Adobe Intermediate CA i Adobe Content.

  Usuń certyfikaty.
 3. Uruchom ponownie aplikację.

 1. Otwórz narzędzie Dostęp do pęku kluczy (Finder > Przejdź > Narzędzia > Dostęp do pęku kluczy).

 2. W lewym okienku kliknij opcję dane logowania w sekcji pęki kluczy i Certyfikaty w sekcji Kategoria.

 3. Usuń certyfikaty rozpoczynające się od Adobe Intermediate CA i Adobe Content.

  Usuń certyfikaty.
 4. Uruchom ponownie aplikację.

Usuń certyfikaty Adobe User i Adobe App

Aplikacje Adobe pobierają na komputer certyfikaty wydane przez firmę Adobe. Te certyfikaty są wymagane do uruchamiania aplikacji Adobe. Jeśli certyfikaty są nieważne, należy usunąć certyfikaty Adobe pobrane na komputer.
Wykonaj opisane poniżej kroki, by naprawić problem

 1. Otwórz Menedżer poświadczeń (Wybierz przycisk Start i wpisz Menedżer poświadczeń) i przejdź do sekcji Poświadczenia systemu Windows.

 2. Usuń wszystkie certyfikaty rozpoczynające się od Adobe User i Adobe App.

  Usuń certyfikaty.
 3. Uruchom ponownie aplikację.

 1. Otwórz narzędzie Dostęp do pęku kluczy (Finder > Przejdź > Narzędzia > Dostęp do pęku kluczy).

 2. W lewym okienku kliknij opcję dane logowania w sekcji pęki kluczy i Bezpieczne notatki w sekcji Kategoria.

 3. Usuń wszystkie certyfikaty rozpoczynające się od Adobe User i Adobe App.

  Usuń certyfikaty.
 4. Uruchom ponownie aplikację.