Certyfikaty licencji Adobe zainstalowane w Pęku kluczy lub Magazynie certyfikatów są wyświetlane jako niezaufane.

Opis problemu

Aplikacje Adobe wymagają podpisanych Profilów aplikacji. Podczas uzyskiwania podpisanych Profilów aplikacji, Certyfikaty wymagane do uwierzytelnienia podpisów są instalowane w Pęku kluczy w systemie macOS i Magazynie certyfikatów w systemie Windows.

Licencjonowanie firmy Adobe wykorzystuje zgodne z normami certyfikaty X.509 DER w celu licencjonowania i przyznawania. Aplikacje Adobe używają certyfikatów w całości do celów licencjonowania oprogramowania. Są one częścią łańcucha zaufania certyfikatów, którego źródłem jest samopodpisany. Certyfikat samopodpisany oznacz certyfikat tożsamości podpisany przez tę samą instytucję, której udziela się certyfikatu.

Podczas instalowania certyfikatów, instalowana jest tylko część certyfikatów w łańcuchu zaufania. Certyfikat główny nie jest instalowany, a zatem certyfikaty w łańcuchu zaufania pojawiają się w Pęku kluczy i Magazynie certyfikatów z poniższymi komunikatami:

  • Windows: System Windows nie ma wystarczających informacji, by zweryfikować ten certyfikat.
  • macOS: Certyfikat nie jest zaufany.

Nie należy się tym niepokoić, bo certyfikaty są wykorzystywane przez aplikacje Adobe wyłącznie do celów licencjonowania. Usunięcie certyfikatów nie ma niepożądanych skutków, ponieważ są one okresowo ponownie instalowanie w Pęku kluczy lub Magazynie certyfikatów, aby uzyskać podpisane Profile aplikacji.

Rozwiązanie

Samopodpisywany certyfikat główny jest dostępny jako oddzielny (opcjonalny) profil do instalacji z witryny Adobe. Użytkownik, którego to dotyczy, może zainstalować profili, po czym pojawia się monit z prośbą o pozwolenie na instalację samopodpisywany certyfikat główny w całym systemie i oznaczenia go jako zaufanego. Po zainstalowaniu samopodpisywany certyfikat główny i oznaczeniu go jako zaufanego nie będą się już wyświetlać komunikaty o błędach zainstalowanych certyfikatów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?