Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problemy podczas pobierania i instalowania aplikacji Creative Cloud na komputer.

Najpierw sprawdź podstawowe informacje

 1. Sprawdź połączenie z Internetem.

  Aplikacja Creative Cloud na komputer wymaga połączenia z Internetem w celu pobierania i aktualizacji aplikacji. Sprawdź, czy możesz nawiązać połączenie z Internetem, a następnie kliknij połącz ponownie.

 2. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci

  Uruchom system ponownie w trybie awaryjnym z siecią, a następnie spróbuj pobrać aplikację Creative Cloud.

 3. Zidentyfikuj konflikty instalacji.

  • Jeśli masz włączoną zaporę, może to zakłócać instalację. Skontaktuj się z administratorem, aby ją tymczasowo wyłączyć tę i zainstalować aplikacje Creative Cloud.
  • Czasami oprogramowanie antywirusowe może zakłócać pobieranie. Informacje na temat tymczasowego wyłączania sprawdzania na obecność wirusów znajdują się w dokumentacji oprogramowania antywirusowego.
 4. Skorzystaj z innego łącza pobierania.

  Jeśli powyższe rozwiązania nie pozwalają na usunięcie błędu, można spróbować pobrać aplikację bezpośrednio. Musisz zalogować się w prawym górnym rogu przeglądarki i podać identyfikator Adobe ID oraz hasło.

Odinstalowywanie i ponowna instalacja aplikacji Creative Cloud na komputer

Aplikacja Creative Cloud na komputer ma krytyczne znaczenie dla pracy z aplikacjami Adobe. Jeśli masz problemy z instalacją aplikacji, ponieważ została ona uszkodzona, odinstaluj ją i zainstaluj ponownie, aby rozwiązać ten problem.

Windows

 1. Pobierz plik ZIP zawierające plik wykonalny dezinstalatora (exe).

 2. Wydziel plik Creative Cloud Uninstaller.zip.

 3. Uruchom plik wykonywalny instalatora, Creative Cloud Uninstaller.exe.

 4. Instalator wyśle monit o potwierdzenie dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer. Przeczytaj komunikat i kliknij przycisk Odinstaluj.

 5. Dezinstalator usunie aplikację z komputera i wyświetli komunikat z potwierdzeniem. Kliknij przycisk Zamknij.

 6. Pobierz i ponownie zainstaluj Aplikację Creative Cloud na komputer.

  Uzyskaj pomoc dotyczącą tego kroku, jeśli masz pytania dotyczące procesu pobierania i instalacji.

Mac

 1. Pobierz plik ZIP i zamontuj plik DMG.

 2. W zależności od ustawień bezpieczeństwa może pojawić się ostrzeżenie przed otwarciem dezinstalatora z zamontowanego pliku DMG. Kliknij przycisk Otwórz, aby kontynuować.

 3. Instalator wyśle monit o potwierdzenie dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer. Przeczytaj komunikat i kliknij przycisk Odinstaluj.

 4. Dezinstalator usunie aplikację z komputera i wyświetli komunikat z potwierdzeniem. Kliknij przycisk Zamknij.

 5. Pobierz i ponownie zainstaluj Aplikację Creative Cloud na komputer.

  Uzyskaj pomoc dotyczącą tego kroku, jeśli masz pytania dotyczące procesu pobierania i instalacji.

  Nadal nie działa?

  Sprawdź, czy Twój problem nie jest związany z wymaganiami systemowymi. Jeśli to nie rozwiąże problemu, problem może dotyczyć konfiguracji routera, zapór sprzętowych lub serwerów proxy lub innych problemów z zaawansowanymi połączeniami.

  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.
   

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online