Podczas pobierania lub aktualizacji aplikacji Adobe wystąpił błąd 117

Podczas próby pobierania lub aktualizowania aplikacji Adobe pojawia się komunikat o błędzie połączenia sieciowego lub stabilności:

Kod błędu: 117
-------------------------------------- Podsumowanie --------------------------------------
- 2 błędy krytyczne, 0 błędów, 0 ostrzeżeń
KRYTYCZNE: Wystąpił krytyczny błąd '117' podczaspobierania
KRYTYCZNE: Wystąpił błąd podczas pobierania pakietu (Nazwa: <Nazwa produktu> Wersja: <Wersja produktu>)
Kod błędu: '117'

Rozwiązanie 1. Sprawdź połączenie z Internetem

Do pobierania i aktualizowania aplikacji Adobe potrzebne jest połączenie z Internetem. Sprawdź, czy możesz nawiązać połączenie z Internetem, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę.

Rozwiązanie 2. Skonfiguruj zaporę programową

Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Użytkownicy zgłaszali przypadki, w których ustawienia zapory programowej/sprzętowej powodowały występowanie błędów pobierania.

 • W przypadku wyświetlenia monitu wybierz opcję Zezwól, aby umożliwić aplikacji Adobe uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit się nie wyświetla, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

Rozwiązanie 3. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe

Wyłączenie tymczasowo oprogramowanie antywirusowe i spróbuj pobrać ponownie.

Rozwiązanie 4. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci

Zrestartuj komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci i spróbuj pobrać program ponownie.

Rozwiązanie 5. Sprawdź konfigurację routera

Router może być wyposażony we wbudowaną zaporę sprzętową lub serwer proxy. Aby sprawdzić, czy router uniemożliwia aplikacji Adobe uzyskanie dostępu do Internetu:

 • Tymczasowo odłącz router od sieci.
 • Podłącz komputer bezpośrednio do DSL lub do modemu kablowego. Jeżeli pobieranie jest kontynuowane, router blokuje dostęp.
 • Aby skonfigurować router pod względem zezwalania na przyszłe pobierania, zapoznaj się z jego dokumentacją i skonfiguruj port przekazujący informacje z komputera. Alternatywnie skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub działem IT.

Rozwiązanie 6. Skonfiguruj zapory sprzętowe lub serwery proxy

Wiele organizacji używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które uniemożliwiają oprogramowaniu uzyskanie dostępu do zewnętrznych serwerów. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy. Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy. Skonfiguruj przeglądarkę, używając informacji dotyczących zapory lub serwera proxy.

Skonfiguruj zaporę firmową w sposób umożliwiający obejście serwerów. Dostępne są następujące serwery:

 • ccmdl.adobe.com:80
 • swupmf.adobe.com:80
 • swupdl.adobe.com:80

Rozwiązanie 7. Usuń pliki Crypto

 1. Przejdź do folderu C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys.

 2. Wyszukaj i usuń plik rozpoczynający się od 19c5cf.

  19c5cf
 3. Spróbuj pobrać lub zaktualizować aplikację.

 4. Jeśli błąd nadal występuje, przejdź do folderu C:\ProgramData\Microsoft\ i zmień nazwę folderu Crypto na Cryptoold.  

 5. Uruchom ponownie system i spróbuj pobrać lub zaktualizować aplikację.

Rozwiązanie 8. Zainstaluj aplikację przy użyciu konta administratora

Większość aplikacji wymaga uprawnień administratora, aby je zainstalować. Zaloguj się na konta administratora i ponownie zainstaluj aplikację Creative Cloud.