Napraw kod błędu 191 dla aplikacji Creative Cloud | Windows

Podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows występuje kod błędu 191? Dowiedz się, jak rozwiązać ten błąd.

 Jeśli błąd 191 wystąpił podczas instalacji programu Adobe XD, patrz Naprawianie błędu 191 podczas instalowania programu XD.

Dlaczego pojawia się błąd 191?

Błąd 191 występuje zazwyczaj w następujących sytuacjach:

 • Konto logowania do systemu nie ma uprawnień administratora.
 • Urządzenie nie spełnia wymagań systemowych instalacji aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP). Aby uzyskać informacji, zobacz sekcję Wymagania systemowe.
 • Instalacja systemu Windows nie załadowała bezpośrednio pakietu UWP.

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy Twoje konto logowania do systemu ma uprawnienia administratora.

 1. Naciśnij klawisze Windows + R na klawiaturze.

 2. Wpisz polecenie netplwiz i kliknij przycisk OK.

 3. Upewnij się, że kategoria Administratorzy znajduje się w sekcji Grupy na karcie Użytkownicy.

  Karta Użytkownicy w systemie Windows

Przejdź dalej, jeśli konto logowania do systemu nie ma uprawnień administratora.

 1. Wybierz konto, które chcesz zmienić w sekcji Użytkownicy dla tego komputera.

 2. Kliknij przycisk Właściwości.

 3. Wybierz opcję Administrator jako typ konta użytkownika na karcie Członkostwo grupowe.

  Wybierz członkostwo w grupie administratorów

 4. Kliknij przycisk Zastosuj i OK.

Po rozwiązaniu problemu można skorzystać z poniższych rozwiązań, w razie potrzeby przechodząc do następnych.

Jak naprawić błąd 191

Podczas instalacji aplikacji Creative Cloud może wystąpić błąd, taki jak ERROR_DELETING_EXISTING_APPLICATIONDATA_STORE_FAILED lub podobny. Może się to zdarzyć, gdy na komputerze jest już zainstalowany inny pakiet aplikacji Creative Cloud.

Aby usunąć istniejący pakiet i zainstalować nowy, przejdź dalej:

 1. Wpisz polecenie „powershell” w pasku wyszukiwania systemu Windows.

 2. Wyszukaj interfejs „Windows PowerShell” i kliknij go prawym przyciskiem myszy.

 3. Wybierz opcję Uruchom jako administratori kliknij opcję Tak, gdy pojawi się monit o zgodę.

 4. Uruchom polecenie Add-AppxPackage -RegisterByFamilyName -MainPackage Adobe.CC.XD_{version}_x64__adky2gkssdxte, aby pokazać (wyświetlić) istniejący pakiet.

 5. Na liście Aplikacje i funkcje znajdź i odinstaluj aplikację Creative Cloud.

 6. Zainstaluj nowy pakiet dla aplikacji z aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer.

Upewnij się, że poniższe foldery mają dostęp do odczytu i zapisu. Aby to zrobić, wyszukaj podane ścieżki, aby znaleźć te foldery na komputerze. 

 • C:\Windows\temp
 • C:\Users\<User Name>\AppData\Local\Temp
 • C:\Users\<User Name>\AppData\Local\Packages

Po zakończeniu postępuj zgodnie z krokami podanymi poniżej i kolejno weryfikuj lub zmieniaj uprawnienia do folderów  Następnie przejdź do instalacji aplikacji z aplikacji Creative Cloud na komputer.

 1. Przejdź do folderu, którego uprawnienia do odczytu i zapisu chcesz sprawdzić.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz opcję Właściwości.

 3. Jeśli folder nie ma dostępu do odczytu i zapisu, przejdź do karty Bezpieczeństwo i kliknij opcję Edytuj.

  Karta Zabezpieczenia w systemie Windows

 4. Zaznacz pole wyboru dla Odczyt i Zapis w kolumnie Zezwalaj.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Instalację uniemożliwiają prawdopodobne uszkodzone komponenty sklepu Microsoft Store. Aby rozwiązać ten problem, należy zresetować pamięć podręczną Microsoft Store.

 1. Naciśnij klawisze Windows + R na klawiaturze.

 2. Wpisz polecenie WSReset.exe i kliknij przycisk OK..

  Otwiera się pusty wiersz polecenia (oraz sklep Microsoft Store).

 3. Poczekaj, na zakończenie naprawy sklepu Microsoft Store. Monit automatycznie zamyka się po zresetowaniu pamięci podręcznej sklepu.

 4. Po zakończeniu otwórz sklep i ponownie zainstaluj aplikację.

Jeśli problem będzie się powtarzał, możesz ponownie zainstalować sklep Microsoft Store za pomocą interfejsu Windows PowerShell.

 1. Na pasku wyszukiwania wpisz polecenie „Windows PowerShell”.

 2. Kliknij prawym przyciskiem ikonę „Windows PowerShell” i wybierz opcję Uruchom jako Administrator.

 3. W interfejsie PowerShell skopiuj i wklej następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

 4. Po zakończeniu otwórz sklep Microsoft Store i zainstaluj ponownie aplikację Creative Cloud.

Dla systemu Windows 10:

 1. Wybierz polecenie Start > Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia.

 2. Kliknij opcję Aktualizacje systemu Windows w lewym memu.

 3. Sprawdź nowe aktualizacje systemu Windows 10, wybierając opcję Sprawdź aktualizacje.

  Aktualizacja i instalacja rozpoczną się automatycznie, natychmiast po sprawdzeniu. Niektóre z nich mogą być zaplanowane na okres, gdy komputer nie jest używany.

 1. Odszukaj plik Install.log w poniższej lokalizacji: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers.

 2. Po otwarciu pliku wyszukaj ciąg #@#OS_Error_Code.

 3. Skopiuj poniższy kod błędu #@#OS_Error_Code, podobnie jak w poniższym przykładzie.

  Dziennik błędów dla kodu błędu 191

 4. Znajdź skopiowany kod błędu w tym dokumencie dotyczącym rozwiązywania problemów.

 5. Postępuj zgodnie z zalecanym rozwiązaniem dla danego kodu błędu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online