Znajdź swój numer seryjny

Szybko znajdź numer seryjny produktu, aby ponownie zainstalować lub uaktualnić swój produkt.

Aplikacje Creative Cloud nie wymagają podania numeru seryjnego. Jeśli po uruchomieniu aplikacji Creative Cloud wymaga ona wprowadzenia numeru seryjnego, jest to błąd. Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemu, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemu, gdy aplikacja Creative Cloud wymaga podania numeru seryjnego.

Jeśli produkt pobrano z witryny Adobe.com lub zarejestrowano, numer seryjny można łatwo znaleźć. Firma Adobe zachowała go.

Aby zobaczyć listę zarejestrowanych produktów i ich numery seryjne, wykonaj następujące kroki:

  1. Wejdź na konto Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła.

    Identyfikator Adobe ID to unikalny adres e-mail użyty po raz pierwszy w przypadku uruchomienia członkostwa lub zakupu aplikacji bądź usługi firmy Adobe. Jeśli tworzysz konto identyfikatora Adobe ID przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google), Twój identyfikator Adobe ID jest taki sam jak adres e-mail powiązany z kontem społecznościowym. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

  2. Na pasku nawigacji w górnej części strony Zarządzanie kontem, wybierz pozycję Plany i produkty.

  3. W sekcji Historia zamówień wybierz pozycję Wyświetl zamówienia.

  4. W sekcji Historia zamówień wybierz żądany numer zamówienia. 

  5. W oknie Numer zamówienia wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane elementy lub Pobieranie produktów i numery seryjne

  6. Znajdź swój numer seryjny na liście pobranych produktów. 

Jeśli posiadasz opakowanie produktu lub kod realizacji od sprzedawcy, sprawdź poniższą tabelę, aby znaleźć numer seryjny.

W jaki sposób kupiono produkt?

Gdzie jest kod lub numer seryjny użytkownika?

Karta przedpłacona, produkt w wersji pudełkowej lub od sprzedawcy

Sprawdź poniższą sekcję: Karta przedpłacona, produkt w wersji pudełkowej lub od sprzedawcy.

W ramach produktu w wersji Student Edition lub Teacher Edition

W ramach licencji zbiorowej 

Możesz znaleźć numer seryjny w Witrynie licencjonowania firmy Adobe.

W ramach pakietu Creative Suite 6 (produkty CS6)

Do instalacji lub uruchomienia aplikacji Creative Suite 6 nie jest potrzebny numer seryjny. Przejdź na stronę kont Adobe i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła.

Jeżeli masz kod realizacji, przejdź na stronę Realizacja zakupu. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, podaj numer realizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i zainstaluj produkt.

Jeżeli instalujesz produkt z płyt, podaj identyfikator Adobe ID po wyświetleniu monitu przez program instalacyjny. (Jeżeli rozpoczęto instalację przed zrealizowaniem kodu, należy ją anulować, zrealizować kod i rozpocząć ponownie.)

Serwer ColdFusion, serwer Flash Communication lub JRun

Sprawdź poniższą sekcję: Serwer ColdFusion, serwer Flash Communication lub JRun.

Karta przedpłacona, produkt w wersji pudełkowej lub od sprzedawcy

Jeśli produkt zakupiono przy użyciu karty przedpłaconej, u sprzedawcy lub w wersji pudełkowej, poniżej przedstawiono sposób znalezienia numeru seryjnego.

Którą wersję posiadasz?

 

Gdzie jest kod lub numer seryjny użytkownika?

Karta przedpłacona

Kod realizacji można znaleźć pod zdrapką z tyłu karty.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji Pomoc kodu realizacji.

Produkt w wersji pudełkowej

Numer seryjny

Numer seryjny znajduje się na opakowaniu na płytę lub na pudełku produktu. Numer seryjny to numeryczny kod zawierający 24 cyfry.

Uwaga: W przypadku produktów Elements numer seryjny znajduje się na opakowaniu płyty DVD Windows.

Kod realizacji

Kod realizacji znajduje sie na karcie wewnątrz pudełka. Kod realizacji składa się z 22 znaków alfanumerycznych.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji Pomoc kodu realizacji.

Wiadomość e-mail od sprzedawcy

Znajdź kod realizacji lub numer seryjny w wiadomości e-mail.

Jeśli masz kartę z kodem realizacji, sprawdź sekcję Pomoc w realizacji kodu.

Jeśli podczas instalacji pakietu Adobe Creative Suite lub programu Adobe Acrobat otrzymujesz komunikat o unieważnieniu używanego numeru seryjnego, jest to spowodowane zablokowaniem numeru seryjnego, którego próbujesz użyć, przez firmę Adobe. Firma Adobe blokuje numery seryjne, co do których wiadomo, że nie zostały wydane przez firmę Adobe lub są używane nielegalnie przez nieupoważnionych sprzedawców do tworzenia nielegalnego oprogramowania. Niestety o zablokowaniu numeru seryjnego z tego powodu można dowiedzieć się jedynie podczas ponownej reaktywacji lub instalacji oprogramowania Adobe.

Aby dowiedzieć się więcej i rozwiązać ten problem, odwiedź tę stronę.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto