Znajdź rozwiązanie dotyczące kodu błędu

Szybkie wyszukiwanie określonego kodu lub komunikatu błędu: Użyj funkcji wyszukiwania przeglądarki sieci Web, aby szybko zlokalizować błąd w tym dokumencie. Naciśnij klawisze Command+F (system Mac OS) lub Ctrl+F (system Windows).

Kod błędu Opis Rozwiązanie
1 Nie można zainstalować/aktualizować podstawowych składników Pobierz najnowszą wersję instalatora i spróbuj ponownie.
2 Nie można zainstalować/aktualizować podstawowych składników Pobierz najnowszą wersję instalatora i spróbuj ponownie.
21 Nie spełniono wymagań systemowych. Uaktualnij system do minimalnych wymagań dotyczących instalowania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wymagania systemowe.
23 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i kliknij przycisk Ponów.
41 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
42 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
43 Nie można skopiować kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
44 Nie można utworzyć kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
45 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
46 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
47 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
48 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
49 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
50 Nie można zainstalować podstawowych składników. Pobierz najnowszą wersję instalatora i spróbuj ponownie.
81 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Poczekaj na zakończenie instancji i spróbuj ponownie.
82 Program Adobe Application Manager jest uruchomiony. Poczekaj na zamknięcie programu Adobe Application Manager i spróbuj ponownie.
86 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Zamknij instalator i spróbuj ponownie.
87 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Poczekaj na zakończenie instancji i spróbuj ponownie.
101 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
102 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
103 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
105 Nie można zainstalować/odinstalować produktu
Kliknij przycisk Ponów, aby zainstalować/odinstalować ponownie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Nie można zainstalować aplikacji Adobe | Błąd 105.
106 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
107 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
108 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Poczekaj na zakończenie instancji i spróbuj ponownie.
109 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
110 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
113
Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe.
Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
114 Nie można wyodrębnić plików.
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
115 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
116 Uszkodzone pobieranie. Spróbuj wyłączyć oprogramowanie antywirusowe.
117 Problemy z połączeniem sieciowym lub stabilnością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Krytyczny błąd 117 pojawił się podczas pobierania.
119 Serwer nie odpowiada. Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
120 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i kliknij przycisk Ponów.
121 Błąd podczas zapisu do lokalizacji plików tymczasowych. Przyznaj uprawnienia do lokalizacji plików tymczasowych.
122 Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe. Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
123 Nieodpowiednie uprawnienia do folderu /tmpfolder
Zobacz sekcję Instalacja nie powiodła się | Kod zakończenia 123
124 Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe.
Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
125 Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe.

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
126 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
127 Nie można wyodrębnić plików.

Wykonaj następujące czynności:

  • Sprawdź uprawnienia w folderze adobetemp znajdującym się w [Win] <system drive>/adobetemp lub [macOS] <system drive>\adobetemp.
  • Wyłącz oprogramowanie antywirusowe systemu
128 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
130 Nie można zainstalować produktu.
Odinstaluj produkt, który starasz się zainstalować, za pomocą narzędzia Adobe Cleaner, a następnie spróbuj zainstalować go ponownie.
132 Nie można zainstalować produktu w katalogu głównym.
Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
133 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
135 Nie można odinstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby odinstalować
136

Nie można zainstalować produktu.

Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
137 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
138 W systemie brakuje wolnej pamięci.
Uruchom ponownie system i uruchom ponownie instalację.
139 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
140 Nie można zainstalować produktu w wybranej lokalizacji ze względu na brak uprawnień. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
141 Nie można zainstalować produktu.
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
142 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
143 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
144 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
145 Plik już istnieje w ścieżce instalacji.  Zmień nazwę pliku lub usuń go, a następnie spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
146 Nie można przenieść pliku. Zobacz sekcję Kod błędu 146 podczas instalowania aplikacji Adobe.
147 Nie można skopiować pliku. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat ścieżki znajdują się w sekcji Więcej informacji.
149 Nie można usunąć katalogu. Zmień nazwę folderu lub usuń go i spróbuj ponownie. Informacje na temat folderu znajdują się w sekcji Więcej informacji.
150 Nie można usunąć pliku. Zmień nazwę pliku lub usuń go i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
151 Nie można utworzyć łącza symbolicznego. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać je ponownie i zainstalować.
152 Nie można usunąć łącza symbolicznego. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
153 Nie można uzyskać uprawnień do pliku w systemie macOS. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
156 Nie można utworzyć łącza symbolicznego. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać je ponownie i zainstalować.
157 Nie można usunąć łącza symbolicznego. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
160 Nie można utworzyć klucza rejestru. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.  Informacje na temat klucza rejestru znajdują się w sekcji Więcej informacji.
171 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
176 Nie można zainstalować na dysku sieciowym. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
177 Ścieżka instalacji jest zbyt długa. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
178 Ścieżka instalacji zawiera niedozwolone znaki. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
179 Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa.  Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
180 Język instalacji wydaje się nieprawidłowy. Wybierz inny język instalacji i ponów próbę.
181 Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
182 Utworzony pakiet nie zawiera pakietu do zainstalowania. Utwórz ponownie pakiet, a następnie spróbuj go zainstalować.
183 Nie można zainstalować produktu.

Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować. 

Jeśli błąd wystąpił podczas instalacji pakietu Adobe XD w systemie Windows, zobacz dokument Kod błędu 183 podczas instalacji pakietu Adobe XD w systemie Windows.

184 Plik zablokowany przez inny proces
Uruchom ponownie system i uruchom ponownie instalację.
188 Wersja podstawowych składników zainstalowanych w systemie jest niezgodna z bieżącym instalatorem. Pobierz najnowszą wersję instalatora i spróbuj ponownie
189 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku.
Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
190 Nie spełniono wymagań systemowych. Uaktualnij system dominimalnychwymagań dotyczących instalowania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wymagania systemowe.
191 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować. Więcej informacji znajduje się w temacie Kod błędu 191 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud | Windows.
192 Zainstalowano już nowszą wersję tej aplikacji. Odinstaluj wersję zainstalowaną w systemie i spróbuj ponownie.
193 Nie można kontynuować instalacji. Nie można zainstalować64-bitowejwersji aplikacji w systemie 32-bitowym.
194 Nie można kontynuować instalacji, ponieważ do systemu zalogowanych jest wielu użytkowników. Wyloguj tych użytkowników z systemu i ponów próbę.
195 Nie spełniono wymagań systemowych.
Uaktualnij system dominimalnychwymagań dotyczących instalowania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wymagania systemowe.
196 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
201 Wystąpił problem z procesem pobierania. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
205 Wystąpił problem z pobranym plikiem.
Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
206 Połączenie sieciowe jest niedostępne lub serwer jest nieosiągalny. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
207 Brak odpowiedzi z serwera. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
208 Wystąpił problem z pobieraniem z powodu braku miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
209 Nie masz uprawnień do pobrania pliku w tym systemie. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.
301 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
303 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
304 Instalacja już nie działa. Pobierz najnowszą wersję instalatora i spróbuj ponownie
306 Nie można zainstalować/aktualizować produktu Pobierz najnowszą wersję instalatora za pomocą łączy bezpośredniego pobierania i spróbuj ponownie.
404 Brak wymaganego składnika systemu operacyjnego. Patrz Błąd:api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing.
500 Nie można zainstalować pakietu. Włącz zaporę systemu Windows. Następnie kliknij przycisk Ponów próbę, aby pobrać produkt ponownie i go zainstalować. 
501 Nie można zainstalować pakietu, ponieważ modyfikowane przez niego zasoby są obecnie używane. Zamknij aplikacje zgłoszone w dzienniku błędów. Zobacz sekcję Błąd 501 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.
502 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca w domyślnym woluminie instalacji aplikacji w systemie Windows i spróbuj ponownie.
503 Pakiet już zainstalowano.  Zobacz sekcję Błąd 503 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.
504
  • Wdrażanie pakietu jest blokowane przez zasady sterowania aplikacjami.
  • Wdrażanie pakietu jest zablokowane przez zasadę „Zezwalaj na operacje wdrażania w profilach specjalnych”.

Skonfiguruj profile użytkowników mobilnych, aby wdrożyć ten pakiet dla użytkowników w sieci. Zobacz sekcję Wdrażanie profilów użytkowników mobilnych, by dowiedzieć się, jak skonfigurować Profile użytkowników mobilnych na kontach użytkowników. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z administratorem systemu.

Jeśli w systemie nie skonfigurowano żadnych zasad a błąd nadal występuje, może być zalogowany profil tymczasowy. Wyloguj się i zaloguj ponownie, a następnie spróbuj ponownie wykonać operację.

505 Nie można obniżyć uprawnień.

1. Odinstaluj program Beyondtrust Powerbroker.

2. Uruchom ponownie komputer.

3. Zastosuj wszystkie aktualizacje systemu.

4. W przypadku wdrażania zdalnego za pomocą pakietu Admin Console, upewnij się, że pakiet jest uruchamiany w lokalnym kontekście systemowym.

506 Błąd zasady instalacji. Zobacz sekcję Błąd 506 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.

Znajdź kod błędu

Kody błędów znajdują się w komunikatach o błędach lub w dziennikach instalatora.

Łącze Więcej informacji w komunikacie o błędzie

Po kliknięciu łącza Więcej informacji w komunikacie o błędzie, pojawia się kod błędu używany przez aplikację do identyfikacji problemu. Wyświetlane są również inne ważne informacje, takie jak ścieżka z nazwą pliku, z którym są problemy, lub wartość rejestru.

Więcej informacji
Przykładowe szczegóły dostępne po kliknięciu łącza Więcej informacji.

Dzienniki instalatora

Odszukaj plik Install.log w poniższej lokalizacji:

  • Windows 7, 8 i 10 (wersja 64-bitowa): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 i 10 (wersja 32-bitowa): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Nie możesz znaleźć kodu błędu?

Informacje dotyczące dodatkowych kodów błędów instalacji w programie można znaleźć w temacie Komunikaty i kody błędów instalacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online