Znajdź rozwiązanie dotyczące kodu błędu

Szybkie wyszukiwanie określonego kodu lub komunikatu błędu: Użyj funkcji wyszukiwania przeglądarki sieci Web, aby szybko zlokalizować błąd w tym dokumencie. Naciśnij klawisze Command+F (system Mac OS) lub Ctrl+F (system Windows).

Kod błędu Opis Rozwiązanie
1, P1 Nie można zainstalować/aktualizować podstawowych składników Pobierz najnowszą wersję instalatora i spróbuj ponownie.
2, P2 Nie można zainstalować/aktualizować podstawowych składników Pobierz najnowszą wersję instalatora i spróbuj ponownie.
21, P21 Nie spełniono wymagań systemowych. Uaktualnij system do minimalnych wymagań dotyczących instalowania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wymagania systemowe.
23, P23 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i kliknij przycisk Ponów.
41, P41 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
42, P42 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
43, P43 Nie można skopiować kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
44, P44 Nie można utworzyć kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
45, P45 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
46, P46 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
47, P47 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
48, P48 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
49, P49 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
50, P50 Nie można zainstalować podstawowych składników. Pobierz najnowszą wersję instalatora i spróbuj ponownie.
81, P81 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Poczekaj na zakończenie instancji i spróbuj ponownie.
82, P82 Program Adobe Application Manager jest uruchomiony. Poczekaj na zamknięcie programu Adobe Application Manager i spróbuj ponownie.
86. P86 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Zamknij instalator i spróbuj ponownie.
87, P87 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Poczekaj na zakończenie instancji i spróbuj ponownie.
101, C101 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
102, C102 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
103, C103 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
105, C105 Nie można zainstalować/odinstalować produktu
Kliknij przycisk Ponów, aby zainstalować/odinstalować ponownie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Nie można zainstalować aplikacji Adobe | Błąd 105.
106, C106 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
107, C107 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
108, C108 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Poczekaj na zakończenie instancji i spróbuj ponownie.
109, C109 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
110, C110 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
113, C113
Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe.
Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
114, C114 Nie można wyodrębnić plików.
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
115, C115 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
116, C116 Uszkodzone pobieranie. Spróbuj wyłączyć oprogramowanie antywirusowe.
117, C117 Problemy z połączeniem sieciowym lub stabilnością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Krytyczny błąd 117 pojawił się podczas pobierania.
119, C119 Serwer nie odpowiada. Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
120, C120 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i kliknij przycisk Ponów.
121, C121 Błąd podczas zapisu do lokalizacji plików tymczasowych. Przyznaj uprawnienia do lokalizacji plików tymczasowych.
122, C122 Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe. Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
123, C123 Nieodpowiednie uprawnienia do folderu /tmp
Zobacz sekcję Instalacja nie powiodła się | Kod zakończenia 123
124, C124 Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe.
Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
125, C125 Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe.

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów z łącznością.
126, C126 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
127, C127 Nie można wyodrębnić plików.

Wykonaj następujące czynności:

  • Sprawdź uprawnienia w folderze adobetemp znajdującym się w [Win] <system drive>/adobetemp lub [macOS] <system drive>\adobetemp.
  • Wyłącz oprogramowanie antywirusowe systemu
128, C128 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
130, C130 Nie można zainstalować produktu.
Odinstaluj produkt, który starasz się zainstalować, za pomocą narzędzia Adobe Cleaner, a następnie spróbuj zainstalować go ponownie.
132, C132 Nie można zainstalować produktu w katalogu głównym.
Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
133, C133 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
135, C135 Nie można odinstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby odinstalować
136, C136

Nie można zainstalować produktu.

Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
137, C137 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
138, C138 W systemie brakuje wolnej pamięci.
Uruchom ponownie system i uruchom ponownie instalację.
139, C139 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
140, C140 Nie można zainstalować produktu w wybranej lokalizacji ze względu na brak uprawnień. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
141, C141 Nie można zainstalować produktu.
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
142, C142 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
143, C143 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
144, C144 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
145, C145 Plik już istnieje w ścieżce instalacji.  Zmień nazwę pliku lub usuń go, a następnie spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
146, C146 Nie można przenieść pliku. Zobacz sekcję Kod błędu 146 podczas instalowania aplikacji Adobe.
147, C147 Nie można skopiować pliku. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat ścieżki znajdują się w sekcji Więcej informacji.
149, C149 Nie można usunąć katalogu. Zmień nazwę folderu lub usuń go i spróbuj ponownie. Informacje na temat folderu znajdują się w sekcji Więcej informacji.
150, C150 Nie można usunąć pliku. Zmień nazwę pliku lub usuń go i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
151, C151 Nie można utworzyć łącza symbolicznego. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać je ponownie i zainstalować.
152, C152 Nie można usunąć łącza symbolicznego. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
153, C153 Nie można uzyskać uprawnień do pliku w systemie macOS. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
156, C156 Nie można utworzyć łącza symbolicznego. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać je ponownie i zainstalować.
157, C157 Nie można usunąć łącza symbolicznego. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
160, C160 Nie można utworzyć klucza rejestru. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.  Informacje na temat klucza rejestru znajdują się w sekcji Więcej informacji.
171, C171 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
176, C176 Nie można zainstalować na dysku sieciowym. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
177, C177 Ścieżka instalacji jest zbyt długa. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
178, C178 Ścieżka instalacji zawiera niedozwolone znaki. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
179, C179 Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa.  Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
180, C180 Język instalacji wydaje się nieprawidłowy. Wybierz inny język instalacji i ponów próbę.
181, C181 Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
182, C182 Utworzony pakiet nie zawiera pakietu do zainstalowania. Utwórz ponownie pakiet, a następnie spróbuj go zainstalować.
183, C183 Nie można zainstalować produktu.
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
184, C184 Plik zablokowany przez inny proces
Uruchom ponownie system i uruchom ponownie instalację.
188, C188 Wersja podstawowych składników zainstalowanych w systemie jest niezgodna z bieżącym instalatorem. Pobierz najnowszą wersję instalatora i spróbuj ponownie
189, C189 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku.
Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
190, C190 Nie spełniono wymagań systemowych. Uaktualnij system do minimalnych wymagań dotyczących instalowania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wymagania systemowe.
191, C191 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
192, C192 Zainstalowano już nowszą wersję tej aplikacji. Odinstaluj wersję zainstalowaną w systemie i spróbuj ponownie.
193, C193 Nie można kontynuować instalacji. W systemie 32-bitowym nie można zainstalować 64-bitowej wersji aplikacji.
194, C194 Nie można kontynuować instalacji, ponieważ do systemu zalogowanych jest wielu użytkowników. Wyloguj tych użytkowników z systemu i ponów próbę.
195, C195 Nie spełniono wymagań systemowych.
Uaktualnij system do minimalnych wymagań dotyczących instalowania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wymagania systemowe.
196, C196 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
201, P201 Wystąpił problem z procesem pobierania. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
205, P205 Wystąpił problem z pobranym plikiem.
Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
206, P206 Połączenie sieciowe jest niedostępne lub serwer jest nieosiągalny. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
207, P207 Brak odpowiedzi z serwera. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
208, P208 Wystąpił problem z pobieraniem z powodu braku miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
209, P209 Nie masz uprawnień do pobrania pliku w tym systemie. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.
301, C301 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
303, C303 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
304, C304 Instalacja już nie działa. Pobierz najnowszą wersję instalatora i spróbuj ponownie
404, C404 Brak wymaganego składnika systemu operacyjnego. Zobacz sekcję Błąd: brak pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Znajdź kod błędu

Kody błędów znajdują się w komunikatach o błędach lub w dziennikach instalatora.

Łącze Więcej informacji w komunikacie o błędzie

Po kliknięciu łącza Więcej informacji w komunikacie o błędzie, pojawia się kod błędu używany przez aplikację do identyfikacji problemu. Wyświetlane są również inne ważne informacje, takie jak ścieżka z nazwą pliku, z którym są problemy, lub wartość rejestru.

Więcej informacji
Przykładowe szczegóły dostępne po kliknięciu łącza Więcej informacji.

Dzienniki instalatora

Odszukaj plik Install.log w poniższej lokalizacji:

  • Windows 7, 8 i 10 (wersja 64-bitowa): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 i 10 (wersja 32-bitowa): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Nie możesz znaleźć kodu błędu?

Informacje dotyczące dodatkowych kodów błędów instalacji w programie można znaleźć w temacie Komunikaty i kody błędów instalacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online