Zaloguj się, aby aktywować aplikacje Creative Cloud i połączyć je ze swoją licencją.

Logowanie się za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop

 1. Uruchom aplikację Creative Cloud Desktop, wykonując opisane poniżej instrukcje.

  • Windows: Wykonaj dowolną z następujących czynności:
   • Kliknij dwukrotnie ikonę Adobe Creative Cloud na pulpicie.
   • Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Adobe Creative Cloud.
   • Kliknij ikonę Creative Cloud  na pasku zadań.
  • macOS: Wykonaj dowolną z następujących czynności:
   • Wybierz polecenia Finder > Aplikacje > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.
   • Kliknij ikonę Creative Cloud  na pasku menu.

  Uwaga:

  Jeśli program Creative Cloud Desktop nie jest zainstalowany na komputerze, tu znajdziesz instrukcje jego instalacji.

 2. W oknie dialogowym Zaloguj się wprowadź swój identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to Twój adres e-mail) oraz hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj się.

  Creative-Cloud-app-sign-in-panel

  Po zalogowaniu zostaną również automatycznie aktywowane wszystkie aplikacje Creative Cloud powiązane z Twoim identyfikatorem Adobe ID.

Logowanie z dowolnej aplikacji Creative Cloud

 1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.

 2. Otwórz dowolną aplikację Creative Cloud zainstalowaną na komputerze.

 3. Wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się, a następnie kliknij opcję Zaloguj się teraz.
  (Jeśli ta opcja jest nieaktywna lub ma nazwę Wyloguj (Twój identyfikator Adobe ID), to sesja logowania jest już aktywna).

 4. Wprowadź swój identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to Twój adres e-mail) oraz hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj się.

  Po zalogowaniu zostaną również aktywowane wszystkie aplikacje Creative Cloud powiązane z Twoim identyfikatorem Adobe ID.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online