Zestaw do samodzielnego rozwiązywania problemów z programem Dreamweaver

Rozwiązywanie niektórych najczęściej występujących problemów z programem Adobe Dreamweaver przy użyciu podręcznika do rozwiązywania problemów.

Wykonaj poniższe procedury, aby rozwiązać różnorodne problemy z programem Dreamweaver, od awarii i błędów po brakujące rozszerzenia i funkcje.

Problemy związane z rozszerzeniami (wersja 2014 i starsze)

Brak rozszerzenia w programie Dreamweaver 
Po zainstalowaniu rozszerzenia zamknij program Dreamweaver. Jeśli rozszerzenie zostało zainstalowane, gdy program Dreamweaver był uruchomiony, zamknij program Dreamweaver, zainstaluj rozszerzenie ponownie i uruchom program ponownie.

Wyświetlany jest komunikat z informacją, że rozszerzenie można zainstalować tylko w programie Dreamweaver w wersji 12 i nowszej
Nie zainstalowano najnowszej wersji programu Extension Manager. Zainstaluj program Extension Manager, aby móc instalować rozszerzenia dla programu Dreamweaver w wersji 2014 i starszej. 

Brak programu Dreamweaver w programie Extension Manager
Sprawdź, czy wersja programu Extension Manager jest zgodna z wersją programu Dreamweaver zainstalowaną na komputerze. Przykładowo, jeśli na komputerze zainstalowano wersję Dreamweaver, należy zainstalować program Extension Manager.

Nie można zainstalować rozszerzenia
Sprawdź, czy używany jest właściwy typ pliku dodatku na potrzeby posiadanej wersji programu Dreamweaver.

 • Extension Manager: używane są pliki ZXP.
 • Extension Manager CS: używane są pliki MXP.

Problemy związane z rozszerzeniami (wersja 2015 i nowsze)

Począwszy od wersji Creative Cloud 2015 rozszerzenia są instalowane i dodawane za pośrednictwem aplikacji komputerowej Creative Cloud. Więcej informacji można znaleźć na stronie Instalowanie rozszerzeń i dodatków.

Problemy związane z panelem Urywki

Panel Urywki wyłączony (przyciemniony)
Panel jest wyłączony, jeśli nie jest otwarty żaden dokument. Otwórz dokument HTML, aby aktywować panel.

Nie widać plików w panelu Urywki
Rozwiąż problemy związane z synchronizacją z usługą Creative Cloud. Więcej informacji o synchronizacji plików z usługą Creative Cloud można znaleźć na stronie Synchronizowanie plików za pomocą magazynowania w chmurze

Problemy związane z serwerami FTP

Środki zapobiegawcze: pobranie całego serwisu z serwera
Praca z plikami na lokalnym komputerze pozwala wyeliminować problemy związane z siecią, a także uszkodzone łącza.

Aby pobrać cały serwis z serwera, zdefiniuj nowy serwis w programie Dreamweaver. Wybierz folder główny na serwerze i wybierz polecenia Serwis > Pobierz (lub kliknij Pobierz).

Wybór folderu głównego

Jeśli zdefiniowano więcej niż jeden zdalny serwis, wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy nawiązano połączenie z serwerem zdalnym, klikając Połącz z serwerem zdalnym .

2. Kliknij menu podręczne Serwer zdalny i z listy wybierz żądany serwer.

3. Wybierz folder główny i kliknij przycisk Pobierz .

Wszystkie pliki i foldery z serwera zdalnego zostaną skopiowane na lokalny dysk twardy.

Błędy serwera FTP

 • Osiągnięto limit użytkowników: ten problem dotyczy serwera, który obsługuje serwis. Skontaktuj się z dostawcą usług WWW.
 • Odmowa dostępu 530: błędne poświadczenia logowania lub niewystarczające uprawnienia. Skontaktuj się z administratorem.
 • Nie można się połączyć ze względu na zaporę lub ustawienia serwera proxy: wyłącz zaporę lub wyczyść ustawienia serwera proxy:
  • Windows 7 i Vista: patrz temat Ochrona komputera przed wirusami i przewiń do sekcji „Włączanie i wyłączanie Zapory systemu Windows”. 
  • Windows 8: patrz Włączanie i wyłączanie Zapory systemu Windows.
  • Mac OS X: przejdź do menu Apple > Preferencje systemowe. Kliknij Bezpieczeństwo i prywatność, a następnie Zapora. Jeśli okienko jest zablokowane, odblokuj je, klikając ikonę kłódki w dolnym lewym rogu i wprowadzając hasło administratora. Kliknij przycisk Wyłącz zaporę.
 • Błędne ustawienia FTP: sprawdź ustawienia serwera FTP i upewnij się, że są poprawne. Więcej informacji o konfigurowaniu ustawień serwera FTP w programie Dreamweaver można znaleźć na stronie Łączenie z serwerem publikacji.

Brak aktualnych plików na serwerze

 • Pliki zostały zapisane w nieprawidłowym folderze ze względu na inną strukturę folderu głównego: upewnij się, że ścieżka do pliku na komputerze lokalnym i w folderze sieciowym jest taka sama.
 • Problem z pamięcią podręczną serwera: wyczyść pamięć podręczną serwera. Więcej informacji można znaleźć na stronie społeczności w temacie Usuwanie uszkodzonego pliku pamięci podręcznej.
 • Plik został wysłany poprawnie, ale zmiany nie są widoczne w przeglądarce internetowej: jeśli zmiany są widoczne na innym komputerze, usuń pamięć podręczną przeglądarki. W systemie Windows użyj klawiszy Ctrl+F5.

Problemy związane z uruchamianiem programu Dreamweaver

Komunikat o błędzie

 • Serwer zajęty: odłącz zewnętrzne dyski i ponownie uruchom komputer.
 • Błąd zdarzenia OnLoad języka JavaScript: ponownie utwórz plik preferencji (więcej informacji można znaleźć na stronie Przywracanie pliku preferencji programu Dreamweaver). Jeśli ponowne utworzenie pliku preferencji nie pozwoli rozwiązać problemu, odinstaluj program Dreamweaver i zainstaluj go ponownie. Podczas odinstalowywania programu Dreamweaver, zaznacz opcję usunięcia pliku preferencji.

Bez komunikatu o błędzie

 • Ponownie utwórz plik preferencji (więcej informacji można znaleźć na stronie Przywracanie pliku preferencji programu Dreamweaver). 
 • Jeśli zainstalowano wersję sensora Falcon firmy CrowdStrike starszą niż 4.25, uaktualnij do najnowszej wersji sensora Falcon, aby rozwiązać problemy z uruchamianiem programu Dreamweaver na komputerze Mac. W przedsiębiorstwach aktualizacja czujnika Falcon może wymagać współpracy z wewnętrznym zespołem IT.
 • Sprawdź uprawnienia do folderu Adobe. (Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem systemu).
Uwaga:

Lokalizacja folderu Adobe programu Dreamweaver:

Windows 7 i 8
~ Pliki / foldery ~
%temp%
C:/Program Files/Adobe*
C:/Program Files/Common Files/Adobe*
C:/Program Files (x86)/Adobe*
C:/Program Files (x86)/Common Files/Adobe*
C:/Users/[użytkownik]/AppData/Roaming/Adobe*
C:/Users/[użytkownik]/AppData/Local/Adobe*

Mac OS
[użytkownik]/Library/Application Support/Adobe*
[użytkownik]/Library/Preferences/Adobe*

Uwaga: folder Library jest ukryty w systemie Mac OS. Więcej informacji można znaleźć na stronie Pokazywanie ukrytych plików.

 • Wyłącz zaporę, serwer proxy lub oprogramowanie antywirusowe na komputerze:
  • Windows 7 i Vista: patrz temat Ochrona komputera przed wirusami i przewiń do sekcji „Włączanie i wyłączanie Zapory systemu Windows”.
  • Windows 8: patrz Włączanie i wyłączanie Zapory systemu Windows.
  • Mac OS X: przejdź do menu Apple > Preferencje systemowe. Kliknij Bezpieczeństwo i prywatność, a następnie Zapora. Jeśli okienko jest zablokowane, odblokuj je, klikając ikonę kłódki w dolnym lewym rogu i wprowadzając hasło administratora. Kliknij przycisk Wyłącz zaporę.
 • Odinstaluj program Dreamweaver i zainstaluj go ponownie.
 • Jeśli zainstalowano program Dreamweaver przez utworzenie kopii zapasowej, a następnie jej przywrócenie, odinstaluj program Dreamweaver i zainstaluj go ponownie, używając tradycyjnej procedury instalacji.
 • Wykonaj czystą instalację programu Dreamweaver (więcej informacji można znaleźć na stronie Rozwiązywanie problemów z instalacją).
 • Aktywuj ukryte konto administratora (Windows) lub użytkownika root (Mac OS). (Więcej informacji można znaleźć na stronie Włączanie ukrytego konta administratora w systemie Windows lub Włączanie użytkownika root w systemie OS X).
 • Utwórz profil użytkownika i zaloguj się na nowy profil użytkownika. Jeśli nie można uruchomić programu Dreamweaver przy użyciu nowego profilu użytkownika, skontaktuj się z pomocą techniczną systemu operacyjnego, aby uzyskać więcej informacji.
 • Jeśli program Dreamweaver został zainstalowany w systemie macOS, sprawdź, czy nazwa mac HD zawiera znak specjalny. Znaki specjalne w nazwie mac HD uniemożliwiają uruchomienie programu Dreamweaver. Aby zmienić nazwę mac HD, przejdź do programu Finder > Idź > Komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę mac HD i wybierz opcję Zmień nazwę.

Awarie i zawieszenia 

Jeśli program Dreamweaver ulega awarii lub zawiesza się, wypróbuj następujące techniki w podanej kolejności:

 • (Awaria podczas otwierania pliku) Jeśli plik jest na dysku sieciowym lub w lokalizacji innej firmy, takiej jak Dysk Google, Dropbox lub Creative Cloud, przenieś pliki do folderu lokalnego.
 • Przyznaj odpowiednie uprawnienia do folderu Adobe. Lokalizację folderu Adobe w systemie Windows i Mac OS można znaleźć w powyższej uwadze.
 • (Mac OS) Zweryfikuj i napraw uprawnienia do dysku za pomocą narzędzi dyskowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy technicznej Apple
 • Jeśli uprawnienia są ograniczone do pojedynczej strony, przetestuj stronę walidatorem W3C, aby sprawdzić, czy problem występuje na poziomie kodu. Otwórz inne pliki HTML lub utwórz plik, aby sprawdzić, czy nadal występują problemy.
 • Utwórz profil użytkownika i zaloguj się na nowy profil użytkownika. Jeśli nie można uruchomić programu Dreamweaver przy użyciu nowego profilu użytkownika, skontaktuj się z pomocą techniczną systemu operacyjnego, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli problem nadal występuje, wypróbuj następujące obejście: 

Nieaktualne funkcje

Panel Zachowania serwera, bazy danych i powiązania został wycofany w wersji DW 13.0. Więcej informacji o jego przywracaniu można znaleźć na stronie Zachowania serwera, bazy danych i powiązania w programie Dreamweaver.

Problemy związane z interfejsem użytkownika

 • Brakujące funkcje: jeśli po zaktualizowaniu oprogramowania nie widać nowych funkcji, oznacza to, że prawdopodobnie aktualizacja nie powiodła się. Aby sprawdzić wersję programu Dreamweaver na komputerze, wybierz polecenia Pomoc > O programie Dreamweaver (Windows) lub Dreamweaver > O programie Dreamweaver (Mac OS).
 • Okno dzielone nie jest dzielone pionowo: Wybierz opcje Widok > Podziel pionowo. 
 • Brak trybu projektowania w układzie Elastyczna siatka: Tymczasowe rozwiązanie można znaleźć na forum w wątku Wyświetlanie widoku projektowania w układzie Elastyczna siatka.
 • Brak panelu Właściwości: wybierz opcje Okno > Właściwości
 • Brak panelu Standardowy, Dokument lub Kod: Włącz te opcje, wybierając polecenia Okno > Paski narzędzi.
Paski narzędziowe
Paski narzędziowe

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online