W przypadku instalacji programu Photoshop Elements w lokalizacji wybranej przez użytkownika, do której prowadzi ścieżka używająca znaków dwubajtowych, mogą wystąpić następujące problemy:

Nie będą generowane inteligentne znaczniki

Po uruchomieniu modułu Elements Organizer, nie będzie on automatycznie analizował zdjęć z katalogu użytkownika i nie będzie generował dla nich znaczników.

Nie będzie działać wykrywanie twarzy

Po otwarciu obrazu zawierającego twarz w programie Photoshop Elements i użyciu funkcji „Dopasuj rysy twarzy”, wyświetli się następujący komunikat:

Nie można odnaleźć twarzy na tym zdjęciu. Proszę spróbować użyć funkcji na innym zdjęciu.

Wszystkie efekty oraz ich podglądy zostaną utracone

Po zastosowaniu na obrazie Natychmiastowej korekty i przejściu do panelu Efekty wszystkie efekty oraz ich podglądy zostaną utracone. Żaden z efektów nie działa, a w podglądzie efektów wyświetlony zostanie oryginalny obraz.

InstantFix
Wszystkie efekty oraz podglądy zostaną utracone

Automatyczne przygotowanie nie działa

Po uruchomieniu programu Elements Organizer i wybraniu opcji Automatyczne przygotowanie zdjęcia w katalogu nie są przygotowywane automatycznie. Po wybraniu opcji Automatyczne przygotowanie wyświetlany jest następujący komunikat:

Automatyczne przygotowanie jest obecnie w toku. Spróbuj ponownie później.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać te problemy, należy odinstalować program Photoshop Elements i zainstalować go ponownie w domyślnej lokalizacji lub w lokalizacji niezawierającej w nazwie znaków dwubajtowych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online