Użytkownicy zgłaszają problemy lub trudności w konfigurowaniu kont e-mail w programie Elements Organizer.  

Sprawdzenie poprawności konta Gmail

Gdy konfigurujesz funkcje poczty e-mail w programie Elements Organizer dla programu Gmail firmy Google, sprawdzanie poprawności konta kończy się niepowodzeniem. Błąd ten może występować nawet, gdy kombinacja nazwy użytkownika/hasła wprowadzana w module Elements Organizer jest taka sama jak używana do logowania na koncie Gmail. Możesz również otrzymać wiadomość e-mail z ostrzeżeniem od firmy Google dotyczącą nieautoryzowanego dostępu.

Rozwiązanie

Włącz weryfikację dwustopniową i wygeneruj hasło przypisane do aplikacji. Hasła przypisanego do aplikacji można używać do logowania się na koncie Gmail z poziomu programu Elements. Szczegółowe informacje dotyczące generowania haseł przypisanych do aplikacji znajdziesz na stronach: https://support.google.com/mail/answer/1173270?hl=en.

Więcej informacji

Aby zrozumieć, dlaczego wystąpił ten błąd, zapoznaj się z informacjami na stronie: https://support.google.com/accounts/answer/6009563.

Komunikat o błędzie: Przerwane połączenie

Rozmiar załącznika

Błąd „Przerwane połączenie” występuje głównie, gdy chcesz załączyć pliki multimedialne z modułu Elements Organizer, których rozmiar przekracza rozmiar załącznika określony przez dostawcę usługi poczty e-mail.  

Rozwiązanie

Zmniejsz rozmiar załączanego pliku, aby był on zgodny z rozmiarem określonym przez dostawcę usługi poczty e-mail.

Konta AOL lub Microsoft

Błąd ten pojawia się, gdy chcesz wysłać wiadomość e-mail lub pokaz slajdów w formacie PDF z programu Elements Organizer korzystając z konta AOL lub Microsoft.  

Rozwiązanie

  1. Z poziomu przeglądarki zaloguj się na swoim koncie e-mail.
  2. Postępuj zgodnie z procedurami sprawdzania poprawności zabezpieczeń (na przykład sprawdzanie poprawności Captcha) wymaganymi przez dostawcę usługi poczty e-mail.
  3. Wyślij testową wiadomość e-mail do siebie, aby sprawdzić, czy możesz wysyłać i otrzymywać wiadomości e-mail.

Więcej informacji

Niektórzy dostawcy usługi poczty e-mail monitorują liczbę wiadomości e-mail pochodzących z aplikacji innych firm. Gdy liczba wiadomości e-mail przekracza liczbę wiadomości wysłanych ze zwykłych klientów lub przeglądarek poczty e-mail, dostawca usługi może w ramach środków bezpieczeństwa nałożyć tymczasowe ograniczenia, aby sprawdzić nieautoryzowany dostęp lub aktywność.

Błąd: Nieprawidłowe dane logowania lub sieć niepołączona

Błąd ten pojawia się, gdy nie powiedzie się sprawdzanie poprawności danego profilu poczty e-mail. Na przykład sprawdzanie poprawności nie powiedzie się, gdy wybierzesz firmę AOL jako dostawcę usługi, a podane dane logowania należą do innego dostawcy usługi, np. Gmail.

Rozwiązanie

Upewnij się, że:

  • Dane logowania podane w preferencjach poczty e-mail i profilu poczty e-mail są zgodne.
  • Identyfikator użytkownika i hasło są poprawne i aktywne.

Ustawienia zapory lub zabezpieczeń sieci (porty 465 i 587)

Błędy sprawdzania poprawności i dostępu do sieci mogą wystąpić podczas korzystania z sieci, która nie zezwala na połączenia z portami 465 i 587.

Rozwiązanie

Skonfiguruj sieć, zaporę lub oprogramowanie zabezpieczeń sieci, aby zezwolić na ruch sieciowy w portach 465 i 587.

Błąd ogólny: Wystąpił nieznany błąd

Błąd ogólny jest wyświetlany, gdy dochodzi do przerwania połączenia z siecią podczas wysyłania wiadomości e-mail.

Rozwiązanie

Ponownie zweryfikuj profil poczty e-mail w oknie dialogowym Preferencje programu Elements Organizer (naciśnij klawisze Ctrl/Cmd+K i wybierz zakładkę E-mail).

Różne

Nie otrzymano wiadomości e-mail

Dostawcy usług poczty e-mail mogą oznaczać wiadomość e-mail jako spam i dostarczać ją do folderów spam lub kosz. Upewnij się, że wiadomość e-mail nie będzie oznaczana jako spam i że będzie dostarczana do skrzynki odbiorczej. Firma Google opisuje przyczynę brakujących wiadomości e-mail w następującym artykule na stronie: Wiarygodne wiadomości są oznaczane jako spam.

Niedostępne: Usługa e-mail firmy Adobe i poczta Windows Mail(komputer kliencki)

Obie usługi są usunięte. Można jednak połączyć się bezpośrednio ze swoim dostawcą usługi poczty e-mail poprzez skonfigurowanie profilu poczty e-mail.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online