Błąd: Ładowanie biblioteki po uruchomieniu modułu Elements Organizer nie powiodło się

W momencie uruchomiwenia modułu Elements Organizer wyświetlany jest komunikat o błędzie „Ładowanie biblioteki nie powiodło się” oraz „Błąd:1114: Nie powiodła się inicjalizacja DLL”.

Problem ten występuje jeżeli w ustawieniach wydajności dla programu Photoshop Elements lub Premiere Elements, w oprogramowaniu karty graficznej, zaznaczona jest opcja Optymalizuj wydajność grafiki.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem należy w ustawieniach wydajności dla programu Photoshop Elements lub Premiere Elements, w oprogramowaniu karty graficznej, wybrać opcję Wysoka wydajność. Na przykład w przypadku karty graficznej firmy AMD należy uruchomić program AMD Catalyst Control Center, dodać program Photoshop Elements i Premiere Elements do listy ustawień dla aplikacji, a następnie ustawić przy nich opcję Wysoka wydajność.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online