Wskaźnik myszy jest niewidoczny lub nie można otworzyć menu

Problemy z menu i wskaźnikiem myszy

Po włączeniu automatycznego ukrywania paska zadań lub uruchomieniu programu Elements Organizer w trybie tabletu na niektórych komputerach występują poniższe problemy:

 • Nie można otworzyć elementów menu w programie Elements Organizer. Aplikacja wydaje się nie reagować, ale w rzeczywistości nie można otworzyć menu. Problem ten dotyczy elementów Importuj, Utwórz, Udostępnij, menu kontekstowych i wszystkich pozostałych menu w programie Elements Organizer.
 • Wskaźnik myszy jest niewidoczny w programie Elements Organizer.

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj poniższe rozwiązania:

Rozwiązanie 1: Wyłączenie opcji automatycznego ukrywania paska zadań

Kliknij pasek zadań prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Właściwości, a następnie usuń zaznaczenie opcji Automatycznie ukryj pasek zadań.

Jeśli tryb tabletu jest włączony, wyłącz automatyczne ukrywanie paska zadań w trybach komputera i tabletu.

Usuń zaznaczenie opcji Automatycznie ukryj pasek zadań.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie program Elements Organizer

 1. Zamknij program Elements Organizer.

 2. Otwórz okno dialogowe Uruchamianie, klikając klawisze Windows + R. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz Regedit i kliknij klawisz Enter. Jeśli wyświetlony zostanie monit Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.

 3. Wybierz opcję HKEY_CURRENT_USER i przejdź do SOFTWARE\Adobe\ElementsOrganizer\16.0\Organizer.

 4. Wprowadź klucz ciągu ForceAngleGraphics i ustaw jego wartość na 1.

 5. Ponownie uruchom program Elements Organizer.

  Uwaga:
  • To rozwiązanie dotyczy wersji Elements Organizer 2018.
  • Jeśli rozwiązanie nie działa, zresetuj wartość klucza ciągu w kroku 4 z 1 do 0. 
  • To rozwiązanie nie działa w niektórych kombinacjach sprzętowych. W takim przypadku anuluj zmiany i zastosuj rozwiązanie 1.

Rozwiązanie 3: Przywrócenie okna aplikacji Elements Organizer

Jeśli nie chcesz wyłączać opcji automatycznego ukrywania paska zadań, kliknij przycisk Przywróć w celu przywrócenia okna aplikacji, aby nie było zmaksymalizowane.

Uwaga:

To rozwiązanie nie działa na niektórych komputerach. W związku z tym zalecane jest użycie rozwiązania 1 lub 2.

Aby rozwiązać problem, przywróć okno programu Restore Elements Organizer.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?