Błąd podczas używania pokazu slajdów w programie Organizer

Błąd podczas tworzenia lub odtwarzania pokazu slajdów

Podczas próby utworzenia lub odtworzenia projektu pokazu slajdów nie można uruchomić slajdu. W niektórych przypadkach wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Funkcja ta nie jest obsługiwana w przypadku karty graficznej w posiadanym systemie

Rozwiązanie 1: Uaktualnij sterownik karty graficznej

Spróbuj uaktualnić sterownik karty graficznej do najnowszej wersji dostępnej dla systemu operacyjnego komputera. Jeżeli jednak aktualizacja nie rozwiąże problemu lub zaktualizowany sterownik nie jest dostępny, konieczna może być instalacja nowej karty graficznej.

Rozwiązanie 2: Zaktualizuj sterownik DisplayLink

Spróbuj zaktualizować sterownik DisplayLink do najnowszej wersji dostępnej dla systemu operacyjnego komputera.

Dodatkowe informacje

Niektóre karty graficzne lub nieaktualne sterowniki nie obsługują wyświetlania pokazów slajdów. Na przykład poniżej przedstawiono listę kart graficznych nieobsługujących funkcji pokazu slajdów:

  • Układ Intel R Q35
  • ATi Radeon X800
  • NVIDIA GeForce 210
  • NVIDIA GeForce GTX 750

Uwaga: Zakres niekompatybilnych kart graficznych nie ogranicza się do powyższej listy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?