Oznaczanie twarzy na zdjęciach i organizowanie stosów osób

Uwaga:

Interfejs tej funkcji oraz jej funkcjonalność zostały ulepszone w module Elements Organizer 14. Stosowny artykuł dotyczący modułu Elements Organizer 14 jest dostępny pod tym łączem.

 

Możesz identyfikować twarze ludzi na swoich zdjęciach, a następnie organizować zdjęcia, które je zawierają. W oparciu o etykietę zidentyfikowane twarze tworzą następnie stosy osób. Widok Ludzie pozwala organizować zdjęcia w oparciu o osoby zidentyfikowane na każdym zdjęciu.

Po przełączeniu na widok Ludzie można zobaczyć stosy wszystkich oznaczonych osób. Kliknij dwukrotnie stos danej osoby, aby wyświetlić wszystkie obrazy, na których ją oznaczono.

Panel znaczników musi być aktywny, aby oglądać znaczniki osób. Kliknij Znaczniki/Informacje w pasku działań, aby aktywować panel Znaczniki.

 

Oznaczanie twarzy na zdjęciach

Możliwe jest identyfikowanie twarzy, które pojawiają się na zdjęciach i tworzenie stosów osób. Pomaga to organizować i identyfikować zdjęcia w oparciu o twarze sfotografowanych osób. Na przykład, jeśli Twój znajomy Jim pojawia się na niektórych zdjęciach, możesz go oznaczyć, a następnie posortować/przejrzeć zdjęcia, na których występuje.

Stosy osób to zestawy, w których znajdują się wszystkie zdjęcia zidentyfikowanej osoby dodanej do listy osób w module Elements Organizer.

 1. Przełącz się do widoku Multimedia. Kliknij Dodaj ludzi, aby rozpocząć dodawanie ludzi.

  Możesz wybrać pojedyncze zdjęcie lub stos zdjęć i zidentyfikować ludzi, którzy się na nich pojawiają. Aby zaznaczyć wiele zdjęć, naciśnij Ctrl (Win) lub Cmd (Mac) i wybierz zdjęcia. Zauważ, że wybrane zdjęcia zostają oznaczone niebieską obwódką.

 2. Zidentyfikuj twarze w oknie dialogowym Rozpoznawanie osób. Kliknij daną twarz i podaj imię tej osoby.

  Moduł Elements Organizer rozpoznaje twarze zaimportowane w multimediach i zapewnia wybór możliwości.

  Możesz również pobrać listę swoich znajomych z serwisu Facebook. Pomaga to oznaczać ludzi, którzy pojawiają się na zdjęciach i są obecni na liście znajomych.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  Wyświetlony zostanie komunikat z potwierdzeniem nadania etykiet twarzom. Możesz przejść do widoku Ludzie, aby przejrzeć stosy osób oznaczonych na zdjęciach.

Wyświetlanie stosów osób w widoku Ludzie

Po zidentyfikowaniu twarzy na zdjęciach i oznaczeniu ludzi możesz przełączyć się do widoku Ludzie w celu dalszej organizacji zdjęć.

Kliknij kartę Ludzie, aby przejrzeć utworzone stosy osób. Stosy osób to zestawy zdjęć danej osoby.

Uwaga:

Możesz też przejść do stosu danej osoby w czasie identyfikowania twarzy i oznaczania jej w widoku Multimedia.

Podczas wpisywania imienia tej osoby kliknij strzałkę znajdującą się obok, aby przejść do stosu tej osoby w widoku Ludzie.

Pobieranie listy znajomych serwisu Facebook i oznaczanie twarzy znajomych na zdjęciach

Elements Organizer łączy się z portalem Facebook i umożliwia pobranie Twojej listy kontaktów. Podczas dodawania osób możesz pobrać listę swoich znajomych z Facebooka i zidentyfikować ich twarze (obecnych na liście).

 • W widoku multimediów wybierz zdjęcie i kliknij Dodaj osoby.
 • W oknie dialogowym rozpoznawania osób kliknij Pobierz/zaktualizuj listę znajomych z Facebooka, aby nazwać osoby.

 • Kliknij Autoryzuj i wpisz swoje dane logowania do serwisu Facebook. Zamknij okno serwisu Facebook po pomyślnym uwierzytelnieniu. 

 

Lista znajomych zostaje pobrana do Elements Organizer. Możesz teraz rozpocząć oznaczanie zdjęć swoich kontaktów z Facebooka w module Organizer.

Uwaga:

Informacje z serwisu Facebook przechowywane są w module Elements Organizer jedynie przez 24 godziny.

Oznaczanie brakujących twarzy na zdjęciach

Na zdjęciach mogą być ludzie, których twarze nie został rozpoznane przez użytkownika we wstępnym obiegu pracy. Na przykład, po zrobieniu zdjęć na przyjęciu urodzinowym do Twojej listy znajomych na Facebooku została dodana znajoma o imieniu Kasia. Ponadto mogą się pojawić twarze na zdjęciach zrobionych z daleka lub twarze odwrócone.

Takie brakujące twarze można identyfikować poprzez oznaczenie ich.

 • W widoku multimediów wybierz zdjęcie, na którym ma być oznaczona brakująca twarz. Przycisk Zaznacz twarz pojawia się tylko przy oglądaniu zdjęć w pełnym powiększeniu w widoku pojedynczego obrazu.
 • Kliknij dwukrotnie zdjęcie, aby otworzyć je w widoku rozszerzonym, i kliknij przycisk Zaznacz twarz w panelu zadań.

Zdjęcie otworzy się w szerszym widoku. Jeśli pole wyboru Kto to jest? nie zostanie umieszczone nad osobą, którą chcesz oznaczyć etykietą, wybierz to pole i przesuń je nad twarz tej osoby.

Wpisz jej imię i kliknij ikonę potwierdzenia.

Uwaga:

Funkcja automatycznego rozpoznawania twarzy jest obsługiwana wyłącznie w przypadku zdjęć. W przypadku zdjęć i filmów konieczne jest ręczne oznaczanie osób przy użyciu przycisku Dodaj osobę. Dwukrotnie kliknij zdjęcie lub film, a następnie kliknij opcję Dodaj osobę i wprowadź nazwę osoby.

Wyszukiwanie więcej twarzy osoby

Po oznaczeniu twarzy na zdjęciach osoby możesz także znaleźć więcej zdjęć tej samej osoby. Mogą to być zdjęcia zrobione przez Ciebie, pobrane lub zaimportowane po zidentyfikowaniu twarzy osoby na stosie zdjęć.

 1. Przełącz się na widok osób, klikając zakładkę Ludzie.

 2. Kliknij Znajdź więcej.

 3. Zostanie wyświetlony stos zdjęć z twarzami wybranej osoby. Wybierz zdjęcia, które chcesz oznaczyć dla tej osoby.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Oznaczanie brakujących twarzy w materiałach wideo

Możesz także identyfikować twarze pojawiające się w materiałach wideo.

 1. Wybierz plik wideo i kliknij dwukrotnie, aby go otworzyć.

 2. Kliknij Dodaj osobę.

 3. W oknie dialogowym Dodaj osobę podaj imię i nazwisko osoby, którą chcesz zidentyfikować i oznaczyć w materiale wideo. Jeśli pobrano już listę znajomych z Facebooka, można otrzymać sugestie natychmiast po rozpoczęciu wpisywania imienia i nazwiska osoby.

Grupy osób i zarządzanie zdjęciami

Możesz bardziej usprawnić identyfikację twarzy na zdjęciach poprzez zorganizowanie ich w grupy. Grupa wyświetla stosy zdjęć osób oznaczonych dla danej grupy.

Można na przykład utworzyć grupę o nazwie Praca lub Współpracownicy i oznaczyć zdjęcia osób będących kontaktami zawodowymi.

 1. Przełącz się na widok osób. Kliknij Grupy, aby przełączyć się do trybu grup.

  Pasek przełączania znajduje się na pasku zadań. Możesz przełączyć się z powrotem do widoku osób, przesuwając suwak na zakładkę Osoby lub klikając obok niej.

 2. W panelu Grupy możesz dodawać i organizować grupy. Kliknij przycisk dodaj (+), aby utworzyć nową grupę osób.

  Możesz zmienić nazwę grupy, zaznaczając ją i wybierając Zmień nazwę z menu wysuwanego Dodaj.

  Aby usunąć grupę, wybierz Usuń z menu wysuwanego Dodaj.

  1. Wprowadź nazwę grupy.
  2. Wybierz grupę z listy rozwijanej Grupy, aby dodać tę grupę jako grupę podrzędną lub podgrupę danej grupy. Aby utworzyć nową grupę, nie wybieraj niczego z listy grup.
  3. Kliknij przycisk OK.

 3. Istnieją dwa sposoby przypisania grupy do stosu zdjęć.

  • W panelu Grupa wybierz grupę i przeciągnij ją do stosu Osoba.

                                                              Lub

  • Wybierz stos osoby i przeciągnij go do nazwy grupy w panelu Grupy.

Nawigacja w widoku Ludzie

W widoku Ludzie możesz wykonać szereg czynności w celu efektywnej nawigacji po stosach osób.

 • Ustaw jako zdjęcie profilowe Kliknij dwukrotnie stos osób. Zdjęcia w tym stosie są wyświetlane w przestrzeni roboczej. Kliknij prawym przyciskiem zdjęcie i wybierz Ustaw jako zdjęcie profilowe.
 • Pasek nawigacyjny Kliknij dwukrotnie stos osób. Przełączaj się między twarzami a zdjęciami, aby obejrzeć zdjęcia oznaczonych twarzy w widoku rozszerzonym.
 • Otwórz zdjęcie w celu edycji  Kliknij dwukrotnie zdjęcie, aby otworzyć je w widoku rozszerzonym. Kliknij zdjęcie prawym przyciskiem i wybierz Edytuj za pomocą programu Photoshop Elements Editor, aby kontynuować edytowanie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online