Dodawanie danych miejsca (lokalizacji) i zarządzanie nimi

Uwaga:

Interfejs tej funkcji oraz jej funkcjonalność zostały ulepszone w module Elements Organizer 14. Stosowny artykuł dotyczący modułu Elements Organizer 14 jest dostępny pod tym łączem.

Ważnym atrybutem zdjęcia lub filmu jest miejsce zarejestrowania. Dodając dane miejsca, możesz w łatwy sposób tworzyć zestawy zdjęć i filmów wykonanych w różnych miejscach.

Możesz dodać informacje o miejscu do multimediów w dwóch widokach: multimediów i miejsc.

Uwaga:

Do precyzyjnego działania funkcji Mapa wymagane jest aktywne połączenie z Internetem.

Dodawanie miejsc w widoku Multimedia

Pracując ze zdjęciami i filmami w widoku multimediów, możesz dodawać informacje o miejscach. Możesz dodać informacje do jednego lub wielu obrazów.

 1. Wybierz zdjęcia i filmy, do których chcesz dodać informacje o miejscu. Kliknij Dodaj miejsca na pasku zadań.

 2. Wpisz nazwę danej lokalizacji w oknie dialogowym Dodaj miejsca. W wynikach wyszukiwania są wyświetlane miejsca odpowiadające kryteriom wyszukiwania. Wybierz lokalizację spośród wyświetlonych sugestii. Mapa odświeża się i przesuwa do wyszukiwanego miejsca. Wskaźnik lokalizacji wskazuje wybrane miejsce.

  Uwaga:

  Aby mapa mogła wyszukiwać i wyświetlać dokładne informacje o lokalizacji, komputer musi być podłączony do Internetu.

 3. Aby potwierdzić wybór lokalizacji, kliknij ikonę Potwierdź (symbol zaznaczenia). Kliknij ikonę Anuluj i rozpocznij nowe wyszukiwanie. Możesz także przeciągnąć i upuścić multimedia w lokalizacji na mapie oraz przypisać dane konkretnej lokalizacji do multimediów.

 4. Po zatwierdzeniu wyświetlony zostanie symbol zaznaczenia lokalizacji wraz z liczbą przypisanych do niej plików multimedialnych.

  Przed zatwierdzeniem powiązania lokalizacji z multimediami można przesunąć pinezkę wyszukiwania. Kliknij wybraną pinezkę i przeciągnij ją do lokalizacji, którą chcesz powiązać z multimediami.

  Kliknij przycisk Gotowe. Możesz przełączyć się do widoku Miejsca, aby przejrzeć multimedia oraz powiązane informacje o lokalizacji.

  Uwaga:

  Zaznacz opcję Pokaż istniejące pinezki na mapie, aby zobaczyć miejsca, które zostały już oznaczone na zdjęciach.

Dodawanie miejsc w widoku Miejsca

W widoku Miejsca wyświetlane są zdjęcia i filmy, do których dodano informacje o lokalizacji. Możesz uzyskać dostęp do wszystkich plików multimedialnych z tego widoku i dodać do nich lub edytować informacje o miejscu (Dodaj miejsca).

 1. Kliknij kartę Miejsca.

 2. Kliknij Dodaj miejsca.

 3. Multimedia możesz przeciągnąć i upuścić w danej lokalizacji na mapie.

  Lub

  Naciśnij klawisz Ctrl i wybierz multimedia, do których chcesz dodać informacje o lokalizacji.

  Wszystkie dostępne multimedia w katalogu zostaną wyświetlone w oknie dialogowym. W przeciwieństwie do widoku multimediów, w którym multimedia przypisane do wybranego folderu lub albumu są wyświetlane w siatce, widok miejsc pokazuje wszystkie dostępne multimedia w katalogu.

 4. Wpisz nazwę danej lokalizacji w oknie dialogowym Dodaj miejsca. Zaczekaj, aż wyszukiwarka wyświetli wyniki, nie naciskając klawisza Enter. Wybierz dane lokalizacji i naciśnij klawisz Enter.

  Mapa odświeży się i wskaźnik lokalizacji wskaże wybraną przez Ciebie lokalizację.

  Uwaga:

  Do działania funkcji Mapa potrzebne jest połączenie z Internetem.

 5. Aby potwierdzić wybór lokalizacji, kliknij ikonę Potwierdź (symbol zaznaczenia). Kliknij ikonę Anuluj, aby anulować wyszukiwanie i rozpocząć nowe.

 6. Po zatwierdzeniu wyświetlony zostanie symbol zaznaczenia lokalizacji wraz z liczbą przypisanych do niej plików multimedialnych.

 7. Kliknij przycisk Gotowe. Multimedia oraz powiązane informacje o lokalizacji można przeglądać w panelu Mapa.

Oglądanie zestawów miejsc w widoku Miejsca | Elements 12

 • W widoku Miejsca ustaw przełącznik Multimedia/miejsca na Miejsca.

Moduł Elements zestawia razem multimedia oznaczone tym samym miejscem.

Multimedia ułożone w stos według miejsca

Uwaga:

Multimedia zostają zestawione według miejsca jedynie wtedy, gdy dostępne jest połączenie z Internetem.

Wybieranie nowego miejsca dla stosu

 1. W widoku Miejsca wybierz stos miejsc.
 2. Kliknij Edytuj miejsca na pasku zadań.
 3. W oknie dialogowym Edytuj miejsca wyszukaj lokalizację lub przeciągnij pinezkę odpowiadającą stosowi do nowej lokalizacji.
 4. Potwierdź, że chcesz oznaczyć multimedia nowym miejscem.

 1. Kliknij przycisk Gotowe.

Edytowanie danych miejsca (lokalizacji) dodanych do zdjęć i filmów

Aby zarządzać informacjami o lokalizacji dodanymi do multimediów, możesz zmieniać miejsca oznakowane w tych multimediach.

 1. Kliknij kartę Miejsca.

 2. Wybierz multimedia. Możesz przytrzymać klawisz Ctrl i zaznaczyć kilka zdjęć i filmów.

 3. Kliknij opcję Edytuj miejsca na pasku zadań lub kliknij prawym przyciskiem zdjęcie i wybierz opcję Edytuj miejsca.

 4. Multimedia możesz przeciągnąć i upuścić w danej lokalizacji na mapie.

  Lub

  Wyszukaj lokalizację i zaktualizuj informacje o lokalizacji dla danych multimediów.

 5. Wpisz nazwę danej lokalizacji w oknie dialogowym Edytuj miejsca. Po prostu poczekaj chwilę, a wyszukiwarka wyświetli miejsca. Wybierz lokalizację spośród wyświetlonych wyników i naciśnij klawisz Enter. Mapa odświeży się i wskaźnik lokalizacji wskaże wybraną przez Ciebie lokalizację.

  Uwaga:

  Aby mapa mogła wyszukiwać i wyświetlać dokładne informacje o lokalizacji, komputer musi być podłączony do Internetu.

  Istniejącą pinezkę można przeciągnąć do nowej lokalizacji. Spowoduje to powiązanie nowej lokalizacji z multimediami.

 6. Aby potwierdzić wybór lokalizacji, kliknij ikonę Potwierdź (symbol zaznaczenia). Kliknij ikonę Anuluj, aby anulować wyszukiwanie i rozpocząć nowe.

 7. Po zatwierdzeniu wyświetlony zostanie symbol zaznaczenia lokalizacji wraz z liczbą przypisanych do niej plików multimedialnych.

 8. Kliknij przycisk Gotowe. Multimedia oraz powiązane informacje o lokalizacji można przeglądać w panelu Mapa.

Usuwanie pinezki z multimediów

Aby usunąć pinezkę (miejsce) przypisane do pliku multimedialnego:

 1. Wybierz zdjęcia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz opcję Edytuj miejsca.
 3. Kliknij prawym przyciskiem pinezkę i wybierz opcję Usuń pinezkę.

Przeglądanie danych miejsca (lokalizacji) w panelu Mapa

W widoku Miejsca możesz przeglądać informacje o lokalizacji konkretnego zdjęcia lub filmu. Panel Mapa pomaga w znalezieniu dokładnej lokalizacji, która zostaje dodana jako znacznik do pliku mediów.

Aby obejrzeć dokładną lokalizację na Mapie:

 • Wybierz zdjęcie lub film i kliknij Mapa, aby wyświetlić panel Mapy. Panel Mapa wyświetla lokalizację przypisaną plikowi multimedialnemu, jednocześnie przechodząc do tej lokalizacji.

Pinezki w panelu Mapa informują o tym, ile plików multimedialnych powiązano z konkretną lokalizacją lub miejscem.

Wyszukiwanie multimediów w lokalizacjach

Aby wyszukać multimedia oznakowanie dla określonej lokalizacji, wpisz ją w polu tekstowym Przeszukaj mapę. Naciśnij klawisz Enter.

Panel Mapa w widoku Miejsca

Kliknij przycisk Mapa, aby wyświetlić/ukryć panel Mapa. Zdjęcie można znaleźć na mapie. Po wybraniu pliku multimedialnego w widoku Miejsca, mapa przesunie się, pokazując miejsca, w którym znajduje się plik multimedialny.

Możesz także wprowadzić lokalizację w polu Szukaj na mapie. w panelu Mapa, a oznaczone multimedia zostaną wyświetlone w panelu Mapa. Aby ograniczyć wyszukiwanie do siatki aktualnie wyświetlonej w panelu Mapa, zaznacz opcję Pokaż tylko multimedia widoczne na mapie.

Uwaga:

W panelu Mapa można jedynie przeglądać informacje o lokalizacji; informacji nie można dodawać, ani ich edytować.

Wyświetlanie mediów na PINEZCE

Wyszukiwanie lokalizacji w panelu Mapa. Na przykład, można wyszukać Londyn, aby wyświetlić zdjęcia, w których oznaczono lokalizację Londyn.

Kliknij pinezkę pokazującą liczbę oznaczonych miejsc dla lokalizacji. Kliknij opcję Pokaż multimedia, aby wyświetlić oznaczone zdjęcia dla tej lokalizacji. Możesz także kliknąć dwukrotnie pinezkę, aby wyświetlić powiązane multimedia.

Ograniczenie wyszukiwania do mapy

Zaznacz opcję Pokaż tylko multimedia widoczne na mapie, aby ograniczyć wyszukiwanie do multimediów powiązanych z wyszukiwaną lokalizacją.

Menu kontekstowe Mapa umożliwia zmianę widoków, w których można przeglądać informacje o mapie na panelu Mapa.

Kliknij trójkąt obok listy rozwijanej Widok, aby wyświetlić dostępne opcje wyświetlania mapy.

Zaznacz opcję Teren, aby oznaczyć wybrane tereny w multimediach.

Panel Lista w widoku Miejsca

Kliknij panel Lista, aby wyświetlić miejsca. Lista jest uzupełniana na podstawie miejsc powiązanych z wyszukanymi przez użytkownika multimediami lub miejscami. Kliknij lokalizację, aby wyświetlić powiązane multimedia. Multimedia są wyświetlane w siatce widoku Miejsca.

Czyszczenie filtra w panelu Lista

Kliknij opcję Wyczyść, aby cofnąć lub skasować wybór w panelu Lista. Powoduje to wyświetlenie wszystkich multimediów, w których oznaczono lokalizację w widoku Miejsca.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto