Opcje wyszukiwania multimediów

W przypadku wyszukiwania opartego na podobieństwie wizualnym moduł Elements Organizer korzysta przy wyszukiwaniu z informacji na zdjęciu, takich jak kolor i kształt obiektów. Wyszukiwanie wizualne służy do szybkiego wyszukiwania obrazów, które zawierają podobne obiekty, kolory lub kształty. Podczas wyszukiwania zdjęć można również określić względną ważność, jaką moduł Elements Organizer powinien przypisać kolorom i kształtom.

Opcje Wyszukiwania podobieństw wizualnych

Wyszukiwanie wizualne pomaga w szybkiej identyfikacji podobnych zdjęć pod kątem oznakowywania. Korzystając z wyników wyszukiwania, można również utworzyć Zapisane wyszukiwanie.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie zapisanych wyszukiwań oraz ich edycja.

Użyj tej opcji podczas wyszukiwania zdjęć mających podobne obiekty, kolory lub ogólny wygląd. Na przykład, można użyć podobieństwa wizualnego, aby zlokalizować zdjęcia wykonane na plaży.

Wyszukiwanie podobieństwa wizualnego działa w przypadku projektów, zdjęć i filmów. Wyszukiwanie podobieństwa wizualnego nie jest obsługiwane pod kątem kreacji pokazów slajdów.

Wyszukiwanie oparte na podobieństwie wizualnym

A. Wyszukiwany obraz B. Element zastępczy do dodawania obrazów C. Menu wyszukiwania D. Suwak koloru/kształtu E. Procentowe określenie podobieństwa wizualnego 

 1. W menu Szukaj wybierz opcję Wyszukiwanie podobieństw wizualnych.

 2. Wybierz zdjęcie. Możesz również przeciągnąć i upuścić zdjęcie na element zastępczy na pasku wyszukiwania.

 3. (Opcjonalnie) Aby dodać więcej zdjęć w celu uszczegółowienia wyszukiwania, przeciągnij dane zdjęcie na pasek wyszukiwania.

  Na przykład, szukasz zdjęć swojego wnuka krojącego ciasto na swoim przyjęciu urodzinowym. Dodanie zdjęć Twojego wnuka i ciasta do paska wyszukiwania zwiększy dokładność wyników wyszukiwania.

  Procentowa wartość podobieństwa wizualnego wyświetlona jest na zdjęciach użytych do wyszukiwania.

 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć zdjęcie z opcji wyszukiwania, dwukrotnie kliknij je na pasku wyszukiwania.

 5. (Opcjonalnie) Możesz uszczegółowić wyszukiwanie oparte na kształtach i kolorach w wyszukiwanych zdjęciach. Użyj suwaka Kolor-kształt, aby określić względną ważność, jaką moduł Elements Organizer musi przypisać kolorom i kształtom podczas wyszukiwania zdjęć.

  Na przykład, otrzymasz lepsze wyniki wyszukiwania dla budynków, jeśli przesuniesz suwak w kierunku Kształtu. Wyszukując zdjęcia wykonane na plaży, otrzymasz lepsze wyniki, jeśli przesuniesz suwak w kierunku koloru.

W wyszukiwaniu obiektów określasz najpierw obiekt na zdjęciu, który chcesz zdefiniować jak wyszukiwany obiekt. Moduł Elements Organizer używa wyszukiwanego obiektu do przypisania priorytetu podczas wyszukiwania zdjęć.

Na przykład, aby wyszukać zdjęcia zawierające Twojego psa, zaznacz jego pysk na jednym ze zdjęć. Podczas wyszukiwania zdjęć moduł Elements Organizer przypisze wyższy priorytet zdjęciom zawierającym pysk psa.

 1. Wybierz zdjęcie zawierające obiekt.

 2. W menu Szukaj wybierz opcję Wyszukiwanie obiektu. Widok pojedynczego obrazu zostanie wyświetlony z ramką zaznaczenia.

  Obiekt zdefiniowany do wyszukiwania wybrany przy pomocy ramki zaznaczenia

 3. Przeciągnij ramkę zaznaczenia i zmień jej rozmiar, aby zaznaczyć obiekt.

 4. Kliknij Wyszukaj obiekt.

  Zostaną wyświetlone sceny zawierające obiekt. Na każdej miniaturce zostanie wyświetlona wartość procentowa podobieństwa.

 5. (Opcjonalnie) Aby dodać więcej zdjęć w celu uszczegółowienia wyszukiwania, przeciągnij dane zdjęcie na pasek wyszukiwania.

 6. (Opcjonalnie) Aby usunąć zdjęcie z opcji wyszukiwania, dwukrotnie kliknij je na pasku wyszukiwania.

 7. (Opcjonalnie) Użyj suwaka Kolor-kształt, aby określić względną ważność, jaką moduł Elements Organizer musi przypisać kolorom i kształtom podczas wyszukiwania zdjęć.

Wyszukiwanie duplikatów zdjęć jest szczególnie przydatne w lokalizowaniu zdjęć wykonanych w trybie sekwencyjnym (multi-burst). Moduł Elements Organizer przeszukuje stosy zdjęć w oparciu o ich podobieństwo wizualne oraz czas wykonania. Następnie możesz przejść do wybranych obrazów w stosach lub sklasyfikować te obrazy ponownie.

 1. Wybierz album z panelu po prawej stronie, w którym chcesz zarządzać duplikatami zdjęć.

 2. W menu Szukaj wybierz opcję Wyszukiwanie zdjęć powielonych. Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

  Wyszukiwanie obrazów powielonych

  Zdjęcia, które nie miały identycznych dopasowań, znajdą się w stosie Unikatowe zdjęcia. Zdjęcia z tego stosu można przeciągnąć i upuścić do jakiegokolwiek innego stosu.

 3. Użyj następujących opcje w oparciu o swoje wymagania:

  • Aby ponownie sklasyfikować zdjęcia w stosach, przeciągnij i upuść zdjęcia z jednego stosu na drugi.

  • Aby ułożyć na stosie powiązane zdjęcia, wybierz je i kliknij polecenie Utwórz stos.

  • Aby usunąć zdjęcia ze stosu, wybierz dane zdjęcie i kliknij polecenie Anuluj ułożenie w stos.

  • Aby rozwinąć stos, kliknij dany stos prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Rozwiń zdjęcia w stos.

  • Aby zminimalizować stos, kliknij dowolne zdjęcie w rozwiniętym stosie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zwiń zdjęcia w stosie.

  • Aby usunąć zdjęcia ze stosu, kliknij dane zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń wybrane zdjęcie ze stosu.

  • Aby określić zdjęcie, które musi być wyświetlane dla stosu, gdy jest on zminimalizowany, kliknij dane zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustaw jako górne zdjęcie.

  • Aby usunąć zdjęcia, zaznacz je i kliknij polecenie Usuń z katalogu.

  • Aby wyświetlić dowolny obraz w trybie pojedynczego obrazu, dwukrotnie kliknij dany obraz.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto